Ang Pulong Sang Dios

Salmo 86

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

1Ginoo, pamatii kag sabta ang akon pangamuyo kay kubos kag imol ako.
Tipigi ang akon kabuhi kay matutom ako sa imo.
Ikaw ang akon Dios; luwasa ako nga imo alagad nga nagasalig sa imo.
Kaluoyi ako, Ginoo, kay permi ako nagapanawag sa imo.
Lipaya ako, Ginoo, nga imo alagad kay sa imo ako nagapangamuyo.
Matuod nga maayo ka kag mapinatawaron,
kag puno ka sang paghigugma sa tanan nga nagapanawag sa imo.
Pamatii ang akon pangamuyo, Ginoo;
pamatii ang akon pagpakitluoy sa imo.
Nagapanawag ako sa imo sa tion sang kalisod kay ginasabat mo ako.

Wala sing dios nga pareho sa imo, Ginoo;
wala sing bisan sin-o nga makahimo sang imo mga ginpanghimo.
Ang tanan nga nasyon[a] nga imo ginhimo magasimba sa imo, Ginoo.
Pagadayawon ka nila.
10 Kay gamhanan ka, kag makatilingala ang imo mga binuhatan;
kag ikaw lang ang Dios.

11 Ginoo, tudlui ako sang imo pamaagi,
kag tumanon ko ini nga may katutom sa imo.[b]
Buligi ako nga mangin matinud-anon sa akon pagtahod sa imo.
12 Ginoo nga akon Dios, dayawon ko ikaw sa bug-os ko nga tagipusuon.
Dayawon ko ikaw sa wala sing katapusan.
13 Kay dako ang imo gugma sa akon;
ginluwas mo ako sa kamatayon.

14 O Dios, ginasalakay ako sang grupo sang bugalon nga mga tawo agod patyon.
Mga mapintas sila kag wala nagakilala sa imo.
15 Pero ikaw, Ginoo, mabinalak-on kag maluluy-on nga Dios.
Mahigugmaon ka kag matutom, kag indi dali maakig.
16 Talupangda ako kag kaluoyi;
hatagi ako sang imo kusog kag luwasa ako nga imo alagad.
17 Hatagi ako sang tanda sang imo kaayo agod makita ini sang akon mga kaaway kag mahuy-an sila.
Kay ikaw, Ginoo, ang nagabulig kag nagalipay sa akon.

Notas al pie

  1. 86:9 nasyon: ukon, katawhan.
  2. 86:11 ini nga may katutom sa imo: ukon, ang imo kamatuoran.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 86

1Песнопение потомков Кораха.

Вечный основал Свой город на святых горах.
    Он любит Иерусалим[a]
    больше всех поселений Исраила[b].
Славное возвещается о Тебе,
    город Аллаха. Пауза
Вечный сказал:
    «Упомяну Египет[c] и Вавилон среди тех, кто знает Меня.
О филистимлянах и жителях Тира и Эфиопии скажут:
    „Такой-то родился в Иерусалиме“».

О Сионе скажут:
    «Такой-то и такой-то родился в нём,
    и Сам Высочайший укрепил этот город».
Вечный в переписи народов напишет:
    «Такой-то родился там». Пауза
Поющие и играющие скажут:
    «Все источники наши в Тебе».

Notas al pie

  1. 86:2 Букв.: «врата Сиона».
  2. 86:2 Букв.: «Якуба». Исраильтяне были потомками Якуба, которому Аллах дал новое имя – Исраил (см. Нач. 32:27-28).
  3. 86:4 Букв.: «Рахав» – символическое название Египта.