Ang Pulong Sang Dios

Salmo 83:1-18

Salmo 83Salmo 83 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni Asaf.

Ang Malaot nga mga Nasyon

1O Dios, indi ka lang magpahimuyong. Maghulag ka!

2Kay tan-awa bala ang imo mga kaaway,

nagaginual sila sa pagsalakay kag nagapahambog sila nga magadaog sila.

3Nagaplano sila sing tago kontra sa imo katawhan nga imo ginaatipan.

4Nagasiling sila, “Dali kamo, laglagon naton ang nasyon sang Israel agod malimtan ini hasta san-o.”

5Nagsugtanay sila sa ila malain nga plano.

Naghimo sila sang kasugtanan sa pagkontra sa imo.

6Sila amo ang mga Edomnon, Ishmaelinhon, Moabnon, Hagarnon,

7Gebalnon, Ammonhon, Amaleknon, Filistinhon, kag ang katawhan sang Tyre.

8Nagbulig man sa ila ang Asiria nga isa ka makusog nga kadampig sang mga kaliwat ni Lot.83:8 mga kaliwat ni Lot: Siguro amo ang mga Moabnon kag mga Ammonhon.

9Pierdiha sila, Ginoo, pareho sang imo ginhimo sa mga Midianhon kag kay Sisera kag kay Jabin sa Kishon nga ililigan sang tubig.

10Nagkalamatay sila sa Endor kag ang ila mga bangkay nagkaladunot kag nangin abuno sa duta.

11Laglaga ang ila mga pangulo pareho sang imo ginhimo kay Oreb kag kay Zeeb, kag kay Zeba kag kay Zalmuna.

12Nagsiling sila, “Agawon ta ang duta sang Dios.”

13O Dios ko, laptaha sila pareho sang yab-ok ukon sang upa nga ginapalid sang hangin.

14-15Lagsa sila kag pahadluka sang imo bagyo pareho sa kalayo nga nagasunog sang mga kakahuyan sa bukid.

16Pakahuy-i sila, Ginoo, hasta nga magdangop sila sa imo.

17Kabay pa nga mahuy-an sila kag mahadlok sa wala sing katapusan.

Kabay pa nga mapatay sila nga kahuluya!

18Kabay pa nga mareyalisar nila nga ikaw, Ginoo, amo lang ang Labing Mataas nga Dios sa bug-os nga kalibutan.

New Russian Translation

Псалтирь 83:1-13

Псалом 83

1Дирижеру хора. Под гиттит83:1 Гиттит – см. сноску на 80:1.. Псалом сыновей Кораха.

2Как желанно Твое жилище,

о Господь, Бог Сил!

3Истомилась моя душа,

желая быть во дворах храма Господа,

сердце мое и плоть поют Богу живому.

4Даже воробей находит себе дом

и ласточка – гнездо,

чтобы вывести своих птенцов,

у Твоего жертвенника, Господи, Боже Сил,

Царь мой и Бог мой.

5Благословенны живущие в доме Твоем,

они непрестанно будут восхвалять Тебя. Пауза

6Благословен человек, сила которого в Тебе,

в чьем сердце есть желание отправиться в83:6 Букв.: «Пути в их сердцах». Иерусалим.

7Проходя долиною Плача83:7 Или: «долиною Баха».,

они открывают в ней источники,

и дождь покрывает ее водоемами83:7 Или: «благословением»..

8Они крепнут все больше и больше,

предстают перед Богом на Сионе.

9О Господь, Бог Сил, услышь мою молитву;

внемли мне, Бог Иакова. Пауза

10Взгляни, Боже, на царя, на щит наш83:10 Или: «Взгляни, Всевышний, Щит наш».;

посмотри с благоволением на лицо Своего помазанника!

11Один день во дворах Твоих

лучше тысячи вне его стен.

Лучше быть у порога дома Божьего,

чем жить в шатрах у нечестивых.

12Потому что Господь Бог – солнце и щит,

и награда Господа – благодать и слава.

Тех, кто ходит непорочно,

Он не лишает благ.

13О Господь Сил, блажен человек,

уповающий на Тебя.