Ang Pulong Sang Dios

Salmo 83

Ang Malaot nga mga Nasyon

1O Dios, indi ka lang magpahimuyong. Maghulag ka!
Kay tan-awa bala ang imo mga kaaway,
nagaginual sila sa pagsalakay kag nagapahambog sila nga magadaog sila.
Nagaplano sila sing tago kontra sa imo katawhan nga imo ginaatipan.
Nagasiling sila, “Dali kamo, laglagon naton ang nasyon sang Israel agod malimtan ini hasta san-o.”

Nagsugtanay sila sa ila malain nga plano.
Naghimo sila sang kasugtanan sa pagkontra sa imo.
Sila amo ang mga Edomnon, Ishmaelinhon, Moabnon, Hagarnon,
Gebalnon, Ammonhon, Amaleknon, Filistinhon, kag ang katawhan sang Tyre.
Nagbulig man sa ila ang Asiria nga isa ka makusog nga kadampig sang mga kaliwat ni Lot.[a]

Pierdiha sila, Ginoo, pareho sang imo ginhimo sa mga Midianhon kag kay Sisera kag kay Jabin sa Kishon nga ililigan sang tubig.
10 Nagkalamatay sila sa Endor kag ang ila mga bangkay nagkaladunot kag nangin abuno sa duta.
11 Laglaga ang ila mga pangulo pareho sang imo ginhimo kay Oreb kag kay Zeeb, kag kay Zeba kag kay Zalmuna.
12 Nagsiling sila, “Agawon ta ang duta sang Dios.”

13 O Dios ko, laptaha sila pareho sang yab-ok ukon sang upa nga ginapalid sang hangin.
14-15 Lagsa sila kag pahadluka sang imo bagyo pareho sa kalayo nga nagasunog sang mga kakahuyan sa bukid.
16 Pakahuy-i sila, Ginoo, hasta nga magdangop sila sa imo.
17 Kabay pa nga mahuy-an sila kag mahadlok sa wala sing katapusan.
Kabay pa nga mapatay sila nga kahuluya!
18 Kabay pa nga mareyalisar nila nga ikaw, Ginoo, amo lang ang Labing Mataas nga Dios sa bug-os nga kalibutan.

Notas al pie

  1. 83:8 mga kaliwat ni Lot: Siguro amo ang mga Moabnon kag mga Ammonhon.

New American Standard Bible

Psalm 83

God Implored to Confound His Enemies.

A Song, a Psalm of Asaph.

1O God, do not remain quiet;
Do not be silent and, O God, do not be still.
For behold, Your enemies make an uproar,
And those who hate You have [a]exalted themselves.
They make shrewd plans against Your people,
And [b]conspire together against Your [c]treasured ones.
They have said, “Come, and let us wipe them out [d]as a nation,
That the name of Israel be remembered no more.”
For they have [e]conspired together with one mind;
Against You they make a covenant:
The tents of Edom and the Ishmaelites,
Moab and the Hagrites;
Gebal and Ammon and Amalek,
Philistia with the inhabitants of Tyre;
Assyria also has joined with them;
They have become [f]a help to the children of Lot. [g]Selah.

Deal with them as with Midian,
As with Sisera and Jabin at the torrent of Kishon,
10 Who were destroyed at En-dor,
Who became as dung for the ground.
11 Make their nobles like Oreb and Zeeb
And all their princes like Zebah and Zalmunna,
12 Who said, “Let us possess for ourselves
The pastures of God.”

13 O my God, make them like the [h]whirling dust,
Like chaff before the wind.
14 Like fire that burns the forest
And like a flame that sets the mountains on fire,
15 So pursue them with Your tempest
And terrify them with Your storm.
16 Fill their faces with dishonor,
That they may seek Your name, O Lord.
17 Let them be ashamed and dismayed forever,
And let them be humiliated and perish,
18 That they may know that You alone, whose name is the Lord,
Are the Most High over all the earth.

Notas al pie

  1. Psalm 83:2 Lit lifted up the head
  2. Psalm 83:3 Or consult
  3. Psalm 83:3 Or hidden ones
  4. Psalm 83:4 Lit from
  5. Psalm 83:5 Or consulted
  6. Psalm 83:8 Lit an arm
  7. Psalm 83:8 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
  8. Psalm 83:13 Or tumbleweed