Ang Pulong Sang Dios

Salmo 83:1-18

Salmo 83Salmo 83 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni Asaf.

Ang Malaot nga mga Nasyon

1O Dios, indi ka lang magpahimuyong. Maghulag ka!

2Kay tan-awa bala ang imo mga kaaway,

nagaginual sila sa pagsalakay kag nagapahambog sila nga magadaog sila.

3Nagaplano sila sing tago kontra sa imo katawhan nga imo ginaatipan.

4Nagasiling sila, “Dali kamo, laglagon naton ang nasyon sang Israel agod malimtan ini hasta san-o.”

5Nagsugtanay sila sa ila malain nga plano.

Naghimo sila sang kasugtanan sa pagkontra sa imo.

6Sila amo ang mga Edomnon, Ishmaelinhon, Moabnon, Hagarnon,

7Gebalnon, Ammonhon, Amaleknon, Filistinhon, kag ang katawhan sang Tyre.

8Nagbulig man sa ila ang Asiria nga isa ka makusog nga kadampig sang mga kaliwat ni Lot.83:8 mga kaliwat ni Lot: Siguro amo ang mga Moabnon kag mga Ammonhon.

9Pierdiha sila, Ginoo, pareho sang imo ginhimo sa mga Midianhon kag kay Sisera kag kay Jabin sa Kishon nga ililigan sang tubig.

10Nagkalamatay sila sa Endor kag ang ila mga bangkay nagkaladunot kag nangin abuno sa duta.

11Laglaga ang ila mga pangulo pareho sang imo ginhimo kay Oreb kag kay Zeeb, kag kay Zeba kag kay Zalmuna.

12Nagsiling sila, “Agawon ta ang duta sang Dios.”

13O Dios ko, laptaha sila pareho sang yab-ok ukon sang upa nga ginapalid sang hangin.

14-15Lagsa sila kag pahadluka sang imo bagyo pareho sa kalayo nga nagasunog sang mga kakahuyan sa bukid.

16Pakahuy-i sila, Ginoo, hasta nga magdangop sila sa imo.

17Kabay pa nga mahuy-an sila kag mahadlok sa wala sing katapusan.

Kabay pa nga mapatay sila nga kahuluya!

18Kabay pa nga mareyalisar nila nga ikaw, Ginoo, amo lang ang Labing Mataas nga Dios sa bug-os nga kalibutan.

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.