Ang Pulong Sang Dios

Salmo 83:1-18

Salmo 83Salmo 83 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni Asaf.

Ang Malaot nga mga Nasyon

1O Dios, indi ka lang magpahimuyong. Maghulag ka!

2Kay tan-awa bala ang imo mga kaaway,

nagaginual sila sa pagsalakay kag nagapahambog sila nga magadaog sila.

3Nagaplano sila sing tago kontra sa imo katawhan nga imo ginaatipan.

4Nagasiling sila, “Dali kamo, laglagon naton ang nasyon sang Israel agod malimtan ini hasta san-o.”

5Nagsugtanay sila sa ila malain nga plano.

Naghimo sila sang kasugtanan sa pagkontra sa imo.

6Sila amo ang mga Edomnon, Ishmaelinhon, Moabnon, Hagarnon,

7Gebalnon, Ammonhon, Amaleknon, Filistinhon, kag ang katawhan sang Tyre.

8Nagbulig man sa ila ang Asiria nga isa ka makusog nga kadampig sang mga kaliwat ni Lot.83:8 mga kaliwat ni Lot: Siguro amo ang mga Moabnon kag mga Ammonhon.

9Pierdiha sila, Ginoo, pareho sang imo ginhimo sa mga Midianhon kag kay Sisera kag kay Jabin sa Kishon nga ililigan sang tubig.

10Nagkalamatay sila sa Endor kag ang ila mga bangkay nagkaladunot kag nangin abuno sa duta.

11Laglaga ang ila mga pangulo pareho sang imo ginhimo kay Oreb kag kay Zeeb, kag kay Zeba kag kay Zalmuna.

12Nagsiling sila, “Agawon ta ang duta sang Dios.”

13O Dios ko, laptaha sila pareho sang yab-ok ukon sang upa nga ginapalid sang hangin.

14-15Lagsa sila kag pahadluka sang imo bagyo pareho sa kalayo nga nagasunog sang mga kakahuyan sa bukid.

16Pakahuy-i sila, Ginoo, hasta nga magdangop sila sa imo.

17Kabay pa nga mahuy-an sila kag mahadlok sa wala sing katapusan.

Kabay pa nga mapatay sila nga kahuluya!

18Kabay pa nga mareyalisar nila nga ikaw, Ginoo, amo lang ang Labing Mataas nga Dios sa bug-os nga kalibutan.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 83:1-18

Salmo 8383:0 Salmo 83 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit ni Asaf.

Pag-ampo alang sa Kapildihan sa Kaaway

1O Dios, ayaw pagpakahilom. Lihok!

2Tan-awa ang imong mga kaaway,

gakaguliyang sila ug nagapasigarbo nga modaog sila.

3Nagaplano sila sa tago batok sa katawhan nga imong gipanalipdan.

4Miingon sila, “Dali kamo! Laglagon ta ang nasod sa Israel aron dili na kini mahinumdoman hangtod sa kahangtoran.”

5Nagkauyon sila sa ilang daotang plano.

Naghimo silag kasabotan batok kanimo.

6Sila mao ang mga Edomihanon, Ishmaelinhon, Moabihanon, Hagarnon,

7Gebalihanon, Amonihanon, Amalekanhon, Filistihanon, ug ang katawhan sa Tyre.

8Miapil usab kanila ang Asiria nga usa ka lig-ong kaabin sa mga kaliwat ni Lot.83:8 mga kaliwat ni Lot: Tingali mao ang mga Moabihanon ug mga Amonihanon.

9Pildiha sila, Ginoo, sama sa imong gihimo sa mga Midianhon, ug kang Sisera ug kang Jabin didto sa Yuta sa Kishon.

10Nangamatay sila sa Endor ug ang ilang mga patayng lawas nangadunot sa yuta.

11Laglaga ang ilang mga pangulo sama sa imong gihimo kang Oreb, kang Zeeb, kang Zeba, ug kang Zalmuna.

12Miingon sila, “Angkonon nato ang yuta sa Dios.”

13O Dios ko, kataga sila sama sa abog o sa tahop nga gipalid sa hangin.

14-15Sama sa kalayo nga molamoy sa mga kakahoyan sa bukid, gukda sila ug hadloka sa imong hangin ug bagyo.

16Pakaulawi sila, Ginoo, hangtod nga modangop sila kanimo.

17Hinaut pa nga maulawan sila ug malisang sa walay kataposan.

Hinaut pa nga mamatay sila sa tumang kaulaw!

18Hinaut pa nga makaamgo sila nga ikaw, Ginoo, mao lang ang Labing Halangdong Dios sa tibuok kalibotan.