Ang Pulong Sang Dios

Salmo 81

Pagdayaw sa Kaayo sang Dios

1Magkanta kamo sa kalipay sa Dios nga naghatag sa aton sang kusog.
Maghinugyaw kamo sa Dios ni Jacob!
Suguri ninyo ang pagkanta;
patunuga ninyo ang tamborin,
kag patukara ang manami pamatian nga mga instrumento nga may mga kuwerdas.
Patunuga ninyo ang budyong sa pagsaulog sang Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan kag sang piesta[a] nga ginahiwat naton kon bilog ang bulan.
Kay amo ini ang pagsulundan para sa mga taga-Israel.
Sugo ini sang Dios ni Jacob.
Ginhatag niya ini nga pagpanudlo sa mga kaliwat ni Jose sang ginsalakay niya ang[b] Egipto.

Nakabati ako sang tingog nga wala ko makilal-i nga nagasiling,
Ginhilway ko kamo sa pagkaulipon;
ginkuha ko ang mga mabug-at nga ginapas-an kag ginabitbit ninyo.
Sang ara kamo sa kalisod nagpanawag kamo sa akon kag ginluwas ko kamo.
Halin sa mga gal-om ginsabat ko kamo.
Gintilawan ko kamo didto sa tuburan sang Meriba.

“Katawhan ko nga mga Israelinhon, pamatii ninyo ining akon paandam sa inyo.
Magpamati kuntani kamo sa akon!
Dapat wala kamo sing iban nga dios;
indi gid kamo magsimba sa ila.
10 Ako ang Ginoo nga inyo Dios nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto.
Magpangayo kamo sa akon kag hatagan ko kamo sang inyo mga kinahanglanon.

11 “Pero kamo nga mga Israelinhon nga akon katawhan, wala kamo magpamati kag magtuman sa akon.
12 Gani ginpabay-an ko kamo sa inyo pagkabatinggilan, kag ginhimo ninyo ang inyo gusto.
13 Kon magpamati lang kuntani kamo kag magsunod sa akon mga pamaagi,
14 silutan kag pierdihon ko gilayon ang inyo mga kaaway.
15 Ang mga nagakaugot sa akon, magaluhod sa akon sa kahadlok.
Ang ila silot wala sing katapusan.
16 Pero kamo nga akon katawhan pakaunon kag busgon ko sang labing maayo nga trigo kag dugos.”

Notas al pie

  1. 81:3 kag sang piesta: ukon, ang piesta.
  2. 81:5 ginsalakay niya ang: ukon, nagguwa sila sa.

New Living Translation

Psalm 81

Psalm 81

For the choir director: A psalm of Asaph, to be accompanied by a stringed instrument.[a]

Sing praises to God, our strength.
    Sing to the God of Jacob.
Sing! Beat the tambourine.
    Play the sweet lyre and the harp.
Blow the ram’s horn at new moon,
    and again at full moon to call a festival!
For this is required by the decrees of Israel;
    it is a regulation of the God of Jacob.
He made it a law for Israel[b]
    when he attacked Egypt to set us free.

I heard an unknown voice say,
“Now I will take the load from your shoulders;
    I will free your hands from their heavy tasks.
You cried to me in trouble, and I saved you;
    I answered out of the thundercloud
    and tested your faith when there was no water at Meribah. Interlude

“Listen to me, O my people, while I give you stern warnings.
    O Israel, if you would only listen to me!
You must never have a foreign god;
    you must not bow down before a false god.
10 For it was I, the Lord your God,
    who rescued you from the land of Egypt.
    Open your mouth wide, and I will fill it with good things.

11 “But no, my people wouldn’t listen.
    Israel did not want me around.
12 So I let them follow their own stubborn desires,
    living according to their own ideas.
13 Oh, that my people would listen to me!
    Oh, that Israel would follow me, walking in my paths!
14 How quickly I would then subdue their enemies!
    How soon my hands would be upon their foes!
15 Those who hate the Lord would cringe before him;
    they would be doomed forever.
16 But I would feed you with the finest wheat.
    I would satisfy you with wild honey from the rock.”

Notas al pie

  1. 81:Title Hebrew according to the gittith.
  2. 81:5 Hebrew for Joseph.