Ang Pulong Sang Dios

Salmo 81

Pagdayaw sa Kaayo sang Dios

1Magkanta kamo sa kalipay sa Dios nga naghatag sa aton sang kusog.
Maghinugyaw kamo sa Dios ni Jacob!
Suguri ninyo ang pagkanta;
patunuga ninyo ang tamborin,
kag patukara ang manami pamatian nga mga instrumento nga may mga kuwerdas.
Patunuga ninyo ang budyong sa pagsaulog sang Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan kag sang piesta[a] nga ginahiwat naton kon bilog ang bulan.
Kay amo ini ang pagsulundan para sa mga taga-Israel.
Sugo ini sang Dios ni Jacob.
Ginhatag niya ini nga pagpanudlo sa mga kaliwat ni Jose sang ginsalakay niya ang[b] Egipto.

Nakabati ako sang tingog nga wala ko makilal-i nga nagasiling,
Ginhilway ko kamo sa pagkaulipon;
ginkuha ko ang mga mabug-at nga ginapas-an kag ginabitbit ninyo.
Sang ara kamo sa kalisod nagpanawag kamo sa akon kag ginluwas ko kamo.
Halin sa mga gal-om ginsabat ko kamo.
Gintilawan ko kamo didto sa tuburan sang Meriba.

“Katawhan ko nga mga Israelinhon, pamatii ninyo ining akon paandam sa inyo.
Magpamati kuntani kamo sa akon!
Dapat wala kamo sing iban nga dios;
indi gid kamo magsimba sa ila.
10 Ako ang Ginoo nga inyo Dios nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto.
Magpangayo kamo sa akon kag hatagan ko kamo sang inyo mga kinahanglanon.

11 “Pero kamo nga mga Israelinhon nga akon katawhan, wala kamo magpamati kag magtuman sa akon.
12 Gani ginpabay-an ko kamo sa inyo pagkabatinggilan, kag ginhimo ninyo ang inyo gusto.
13 Kon magpamati lang kuntani kamo kag magsunod sa akon mga pamaagi,
14 silutan kag pierdihon ko gilayon ang inyo mga kaaway.
15 Ang mga nagakaugot sa akon, magaluhod sa akon sa kahadlok.
Ang ila silot wala sing katapusan.
16 Pero kamo nga akon katawhan pakaunon kag busgon ko sang labing maayo nga trigo kag dugos.”

Notas al pie

  1. 81:3 kag sang piesta: ukon, ang piesta.
  2. 81:5 ginsalakay niya ang: ukon, nagguwa sila sa.

New International Reader's Version

Psalm 81

Psalm 81

For the director of music. According to gittith. A psalm of Asaph.

Sing joyfully to God! He gives us strength.
    Give a loud shout to the God of Jacob!
Let the music begin. Play the tambourines.
    Play sweet music on harps and lyres.

Blow the ram’s horn on the day of the New Moon feast.
    Blow it again when the moon is full and the Feast of Booths begins.
This is an order given to Israel.
    It is a law of the God of Jacob.
He gave it as a covenant law for the people of Joseph.
    It was given when God went out to punish Egypt.
    There I heard a voice I didn’t recognize.

The voice said, “I removed the load from your shoulders.
    I set your hands free from carrying heavy baskets.
You called out when you were in trouble, and I saved you.
    I answered you out of a thundercloud.
    I tested you at the waters of Meribah.

“My people, listen and I will warn you.
    Israel, I wish you would listen to me!
Don’t have anything to do with the gods of other nations.
    Don’t bow down and worship any god other than me.
10 I am the Lord your God.
    I brought you up out of Egypt.
    Open your mouth wide, and I will fill it with good things.

11 “But my people wouldn’t listen to me.
    Israel wouldn’t obey me.
12 So I let them go their own stubborn way.
    I let them follow their own sinful plans.

13 “I wish my people would listen to me!
    I wish Israel would live as I want them to live!
14 Then I would quickly bring their enemies under control.
    I would use my power against their attackers.
15 Those who hate me would bow down to me in fear.
    They would be punished forever.
16 But you would be fed with the finest wheat.
    I would satisfy you with the sweetest honey.”