Ang Pulong Sang Dios

Salmo 78

Pagtuytoy sang Dios sa Iya Katawhan

1Mga kasimanwa,[a] pamatii ninyo ang akon mga pagpanudlo.
Tudluan ko kamo paagi sa mga paanggid.[b]
Sugiran ko kamo sang tinago nga mga kamatuoran sang una
nga nahibaluan na naton,
kay ginsugid ini sa aton sang aton mga katigulangan.
Indi naton ini pagtaguon sa aton mga kabataan;
isugid naton ini sa masunod nga mga henerasyon.
Sugiran ta sila sang gahom sang Ginoo kag sang iya dalayawon kag makatilingala nga mga binuhatan.
Ginhatagan niya sang kasuguan ang katawhan sang Israel nga mga kaliwat ni Jacob.
Ginmanduan niya ang aton mga katigulangan nga itudlo ini sa ila mga kabataan,
agod ang masunod nga henerasyon makahibalo man sini,
kag matudlo man nila ini sa ila mga kabataan.
Sa sini nga paagi magasalig sila sa Dios kag indi nila pagkalimtan ang iya mga ginhimo kundi tumanon nila ang iya mga sugo.
Indi sila mangin pareho sa ila mga katigulangan nga mga matig-a sing ulo, indi matinumanon, indi malig-on ang ila pagsalig sa Dios, kag indi matutom sa iya.

Ang mga soldado sang Efraim, bisan may armas sila nga mga pana, nagpalalagyo sang tion sang inaway.
10 Wala nila gintuman ang ila kasugtanan sa Dios;
wala nila ginsunod ang iya kasuguan.
11 Ginkalimtan nila ang iya makatilingala nga mga binuhatan nga ginpakita sa ila.

12 Naghimo ang Dios sang milagro didto sa Zoan, sa duta sang Egipto
kag nakita ini sang aton[c] mga katigulangan.
13 Gintunga niya ang dagat kag ginpaagi sila;
ginhimo niya ang tubig nga daw mga pader.
14 Kon adlaw, ginatuytuyan niya sila paagi sa panganod,
kag kon gab-i, paagi sa kasanag sang kalayo.
15 Ginpalitik niya ang mga bato sa kamingawan kag nagtubod ang tubig
kag ginpaayawan niya sila inom sang tubig nga daw halin sa kadadalman sang duta.
16 Ginpatubod niya ang tubig sa bato kag nag-ilig ang tubig nga daw sa suba.

17 Pero ang aton mga katigulangan nagpadayon sa pagpakasala sa iya.
Didto sa kamingawan nagrebelde sila sa Labing Mataas nga Dios.
18 Gintilawan nila sing hungod ang Dios paagi sa pagpangayo sang kalan-on nga gusto gid nila.
19 Gin-insulto nila ang Dios paagi sa pagsiling, “Makapapunsyon bala ang Dios diri sa kamingawan?
20 Matuod nga ginpahampak niya ang bato kag nagsagawak ang tubig,
pero makahatag bala siya sang tinapay kag karne sa aton nga iya katawhan?”
21 Gani naakig ang Ginoo sang mabatian niya sila.
Sa iya kaakig sa ila nga mga Israelinhon, nga mga kaliwat ni Jacob, ginsalakay niya sila sang kalayo.
22 Kay wala sila sing pagtuo sa iya, kag wala sila magsalig nga luwason niya sila.
23 Pero bisan pa sina, ginmanduan niya ang langit nga mag-abri,
24 kag ginpaulanan niya sila sang pagkaon nga ginatawag manna.
Ginhatag niya sa ila ini nga pagkaon nga halin sa langit agod ila kaunon.
25 Sila nga tawo nagkaon sang pagkaon sang mga anghel, kag ginpagustuhan gid sila sang Dios sini.
26 Ginpahuyop niya ang hangin nga halin sa sidlangan kag sa bagatnan paagi sa iya gahom.
27 Kag ginpaulanan niya sila sang mga pispis nga daw pareho kadamo sa balas sa baybayon.
28 Ginpahugpa niya ini sa palibot sang ila mga tolda didto sa ila nga kampo.
29 Gani nagkaon sila kag nagkalabusog, kay ginhatag sang Dios sa ila ang gusto nila.
30 Pero samtang nagapagusto sila sang kaon,
31 naakig ang Dios sa ila.
Ginpamatay niya ang makusog nga mga pamatan-on sang Israel.
32 Bisan pa sining tanan nga ginpanghimo niya, nagpadayon sila sa pagpakasala. Bisan naghimo siya sang mga milagro, wala sila nagtuo sa iya.
33 Gani gulpi lang niya gintapos ang ila kabuhi paagi sa hinali nga kalaglagan.
34 Sang ginpatay niya ang iban sa ila, ang nabilin nagdangop sa iya kag naghinulsol, nga nagahandom gid sa iya.
35 Nadumduman nila nga ang Labing Mataas nga Dios amo ang ila palalipdan nga bato kag manunubos.
36 Pero nagadayaw-dayaw lang sila sa iya. Mga butigon sila.
37 Indi sila mainunungon sa iya;
indi sila matutom sa ila kasugtanan sa iya.
38 Pero bisan pa sini, maluluy-on gihapon ang Dios sa ila.
Ginpatawad niya ang ila mga sala kag wala niya sila paglaglaga.
Sa madamo nga tion ginpunggan niya ang iya kaakig bisan puwerte na gid ang iya kaugot.
39 Naisip niya nga sila mga tawo lang, nga pareho sa nagalabay nga hangin nga nagakadula lang.
40 Pila ka beses sila nga nagrebelde sa Dios kag nagpasubo sa iya didto sa kamingawan.
41 Liwat-liwat nila nga gintilawan ang Dios;
ginsakit nila ang balatyagon sang Balaan nga Dios sang Israel.
42 Ginkalimtan nila ang iya gahom nga ginpakita sadtong tion nga ginluwas niya sila sa ila mga kaaway
43 kag sang tion nga ginhimo niya ang iya mga milagro kag makatilingala nga mga binuhatan didto sa Zoan, sa duta sang Egipto.
44 Ginhimo niya nga dugo ang mga suba kag mga sapa sang mga Egiptohanon,
kag tungod sini wala na sila sing mainom.
45 Nagpadala siya sang panong sang mga sapat-sapat sa pagpaantos sa ila,
kag sang mga paka sa paghalit sang ila mga duta.
46 Ginpakaon niya sa mga apan ang ila mga tanom kag mga patubas.
47 Ginpamatay niya ang ila mga ubas kag mga kahoy nga higera paagi sa ulan nga yelo.
48 Ginpamatay niya ang ila mga kasapatan paagi man sa ulan nga yelo kag sa kilat.
49 Tungod sa iya puwerte gid nga kaakig sa ila,
ginpadal-an niya sila sang mga anghel sa paglaglag sa ila.
50 Wala niya pagpunggi ang iya kaakig;
wala niya sila pagluwasa sa kamatayon,
kundi ginpamatay niya sila paagi sa mga kalalat-an.
51 Ginpamatay niya ang tanan nga kamagulangan nga lalaki sa Egipto,
nga amo ang lugar sang mga kaliwat ni Ham.
52 Dayon ginpaguwa niya sa Egipto ang iya katawhan nga pareho sa mga karnero
kag gintuytuyan niya sila sa kamingawan.
53 Gin-ubayan niya sila, gani wala sila mahadlok.
Pero ang ila mga kaaway nagkalalumos sa dagat.
54 Gindala niya sila sa duta nga iya ginpili, didto sa bukid[d] nga gin-agaw niya paagi sa iya gahom.
55 Gintabog niya ang mga pumuluyo didto palayo sa iya katawhan,
kag ginbahin-bahin niya ang duta sa mga tribo sang Israel agod ila panag-iyahan,
kag didto niya sila ginpaestar.

56 Pero gintilawan nila ang Labing Mataas nga Dios kag nagrebelde sila sa iya.
Wala nila gintuman ang iya mga sugo.
57 Nagpalayo sila kag nagluib sa Dios pareho sang ila mga katigulangan.
Indi sila masaligan pareho sa guba nga pana.
58 Ginpaimon kag ginpaakig nila ang Dios tungod sang ila mga dios-dios sa mga simbahan sa mataas nga mga lugar.

59 Nahibaluan[e] sang Dios ining ginhimo sang mga Israelinhon,
gani naakig siya kag ginsikway niya sila sing bug-os.
60 Ginbayaan niya ang iya tolda sa Shilo nga iya ginpuy-an diri sa kalibutan.
61 Gintugutan niya nga agawon sang kaaway ang Kahon sang Kasugtanan nga simbolo sang iya pagkagamhanan kag pagkahalangdon.
62 Naakig siya sa katawhan nga iya ginapanag-iyahan,
gani ginpapatay niya sila sa inaway.
63 Ginsunog ang ila bataon nga mga lalaki,
gani nawad-an sang palamanahon ang ila mga dalaga.
64 Nagkalamatay sa inaway ang ila mga pari,
kag ang ila mga balo nga wala makapangasubo para sa ila.[f]
65 Dayon daw sa nakamata ang Ginoo;
pareho siya sa isa ka makusog nga tawo nga ginpaisog sang bino.
66 Ginpatal-as niya ang iya mga kaaway;
ginpakahuy-an niya sila sa wala sing katapusan.
67 Wala niya pagpilia ang tribo ni Efraim[g] nga mga kaliwat ni Jose.
68 Sa baylo, ginpili niya ang tribo ni Juda kag ang Bukid sang Zion nga iya ginapakamahal.
69 Didto ginpatindog niya ang iya templo nga pareho kataas sa mga kabukiran, kag magapabilin ini hasta san-o pareho sang duta.

70-71 Ginpili sang Dios si David nga mangin iya alagad.
Ginkuha niya siya sa iya trabaho nga manugbantay sang karnero kag ginhimo nga hari sang Israel, ang katawhan nga iya ginapanag-iyahan.
Pareho si David sa isa ka manugbantay sang mga karnero,
72 gin-atipan niya ang mga Israelinhon sing sinsero
kag gindumalahan niya sila sing maayo.

Notas al pie

  1. 78:1 Mga kasimanwa: ukon, Katawhan ko.
  2. 78:2 paanggid: ukon, estorya; ukon, hulubaton.
  3. 78:12 aton: sa Hebreo, ila.
  4. 78:54 bukid: ukon, kabukiran.
  5. 78:59 Nahibaluan: sa literal, Nabatian.
  6. 78:64 Tan-awa ang 1 Sam. 4:17-22.
  7. 78:67 Wala… Efraim: Siguro ang buot silingon wala niya pagpilia ang ila lugar nga mangin sentro sang pagsimba kag sa diin magahari ang iya pinili nga hari.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 78

上帝引導祂的子民

亞薩的訓誨詩。

1我的百姓啊!
你們要聽我的教導,
側耳傾聽我的話。
我要開口講比喻,
道出古時的奧秘,
是我們所聞所知、世代流傳下來的事。
我們不要在子孫面前隱瞞事實,
要把耶和華當受稱頌的作為、
祂的權能和所行的奇事告訴下一代。
因為祂為雅各制定法度,
為以色列設立律法,
又吩咐我們的祖先把這些律法傳給兒女,
好讓他們也照樣教導自己的子孫後代,
世代相傳。
這樣,他們就會信靠上帝,
遵行祂的命令,
不忘記祂的作為;
也不會像自己的祖先那樣頑梗叛逆,
對上帝不忠,心懷二意。
以法蓮人備上了弓箭,
卻臨陣逃命。
10 他們不遵守上帝的約,
拒絕遵行祂的律法。
11 他們忘記了祂的作為,
忘記了祂為他們所行的奇事。
12 祂曾在埃及,在瑣安當著他們祖先的面行神蹟。
13 祂把海水分開,
帶領他們安然渡過;
祂使海水堆起如牆壁。
14 祂白天以雲柱帶領他們,
晚上用火柱引導他們。
15 祂在曠野劈開磐石,
供應他們豐沛的水源。
16 祂使水從磐石中滾滾流出,
如滔滔江河。
17 然而,他們仍舊犯罪,
在曠野反叛至高的上帝。
18 他們頑梗地試探上帝,
索要他們想吃的食物。
19 他們抱怨上帝,說:
「難道上帝可以在曠野擺宴席嗎?
20 祂擊打磐石,
水就湧出,流淌成河,
但祂能賜給我們——祂的子民食物和肉嗎?」
21 耶和華聽後大怒,
祂的怒火燒向雅各,
祂的怒氣撒向以色列。
22 因為他們不相信上帝,也不信靠祂的拯救。
23 祂向穹蒼發出命令,
又打開天門,
24 降下嗎哪給他們吃,賜下天糧。
25 他們吃了天使的食物,
上帝賜給他們豐富的食物。
26 祂使空中颳起東風,
用大能引來南風,
27 使飛鳥像雨點一般降在他們當中,多如塵埃,
使他們有多如海沙的肉吃。
28 祂使飛鳥降落在他們營中的帳篷周圍,
29 讓他們盡情地吃,
遂了他們的心願。
30 但是,他們還沒有吃完,
肉還在口中的時候,
31 上帝就向他們發怒,
殺掉了他們當中最強壯的,
消滅了以色列的青年。
32 即使如此,
他們依舊犯罪,
不相信上帝奇妙的作為。
33 所以上帝使他們虛度一生,
讓他們的歲月充滿恐懼。
34 直到上帝擊殺他們的時候,
他們才回轉,誠心尋求上帝。
35 他們才想起上帝是他們的磐石,
至高的上帝是他們的救贖主。
36 他們卻虛情假意,滿口謊言。
37 他們不忠於祂,
也不信守祂的約。
38 但上帝充滿憐憫,
赦免了他們的罪,
沒有毀滅他們。
祂多次收住怒氣,
沒有完全發出祂的烈怒。
39 祂顧念他們不過是血肉之軀,
像一陣風轉眼消逝。
40 他們在曠野屢屢反叛祂,
使祂傷心。
41 他們再三試探上帝,
惹以色列的聖者發怒。
42 他們忘記了祂的大能,
忘記了祂救他們脫離壓迫的日子,
43 也忘記了祂在埃及所行的神蹟,
在瑣安的田野所行的奇事。
44 祂曾使江河溪流變成血,
以致無人能喝。
45 祂曾使成群的蒼蠅吞沒他們,
使青蛙毀滅他們。
46 祂將他們的五穀賞給蚱蜢,
讓蝗蟲吃盡他們的收成。
47 祂用冰雹毀壞他們的葡萄樹,
用嚴霜毀壞他們的無花果樹,
48 又用冰雹毀滅他們的牛群,
用閃電毀滅他們的牲畜。
49 祂把怒火、烈怒、憤恨和禍患傾倒在他們身上,
遣下一群降災的天使。
50 祂的怒氣盡發,
使他們被瘟疫吞噬,難逃一死。
51 祂擊殺了埃及人所有的長子,
就是含帳篷中頭生的兒子。
52 祂領出自己的子民,
好像領出羊群,
引領他們經過曠野,
53 使他們一路平安,免受驚嚇,
大海卻淹沒了他們的仇敵。
54 祂帶領自己的子民來到聖地的邊界,
來到祂親手為他們預備的山區,
55 從他們面前趕出外族人,
把外族人的土地分給他們,
作為他們的產業,
使以色列各支派安頓下來。
56 可是,他們仍舊試探上帝,
反叛至高者,不遵行祂的法度。
57 他們跟祖先一樣背信棄義,
像斷弓一樣毫不可靠。
58 他們建造邱壇,惹祂發怒;
他們豎起神像,令祂憤怒。
59 上帝知道了他們的惡行,
怒不可遏,
徹底棄絕了以色列人。
60 祂離棄了設在示羅的聖幕,
就是祂在人間的居所。
61 祂任憑自己的約櫃被人擄去,
讓自己的榮耀落在敵人手中。
62 祂使自己的子民被刀劍殺戮,
向自己的產業大發怒氣。
63 青年被烈火吞噬,
少女無法婚嫁。
64 祭司喪身刀下,
寡婦無法哭喪。
65 那時,主像從睡眠中醒來,
又如酒後醒來的勇士。
66 祂擊退仇敵,
叫他們永遠蒙羞。
67 祂丟棄了約瑟的子孫,
沒有揀選以法蓮支派。
68 祂揀選了猶大支派,
祂所喜愛的錫安山。
69 祂為自己建造高聳的聖所,
使它像大地一樣長存。
70 祂揀選了祂的僕人大衛,
把他從羊圈中召來,
71 讓他離開牧羊的生活,
去牧養祂的子民雅各的後裔,
牧養祂的產業以色列。
72 於是,大衛以正直的心牧養他們,
用靈巧的手帶領他們。