Ang Pulong Sang Dios

Salmo 78:1-72

Salmo 78Salmo 78 Ang titulo sa Hebreo: Ang “maskil” nga ginsulat ni Asaf.

Pagtuytoy sang Dios sa Iya Katawhan

1Mga kasimanwa,78:1 Mga kasimanwa: ukon, Katawhan ko. pamatii ninyo ang akon mga pagpanudlo.

2Tudluan ko kamo paagi sa mga paanggid.78:2 paanggid: ukon, estorya; ukon, hulubaton.

Sugiran ko kamo sang tinago nga mga kamatuoran sang una

3nga nahibaluan na naton,

kay ginsugid ini sa aton sang aton mga katigulangan.

4Indi naton ini pagtaguon sa aton mga kabataan;

isugid naton ini sa masunod nga mga henerasyon.

Sugiran ta sila sang gahom sang Ginoo kag sang iya dalayawon kag makatilingala nga mga binuhatan.

5Ginhatagan niya sang kasuguan ang katawhan sang Israel nga mga kaliwat ni Jacob.

Ginmanduan niya ang aton mga katigulangan nga itudlo ini sa ila mga kabataan,

6agod ang masunod nga henerasyon makahibalo man sini,

kag matudlo man nila ini sa ila mga kabataan.

7Sa sini nga paagi magasalig sila sa Dios kag indi nila pagkalimtan ang iya mga ginhimo kundi tumanon nila ang iya mga sugo.

8Indi sila mangin pareho sa ila mga katigulangan nga mga matig-a sing ulo, indi matinumanon, indi malig-on ang ila pagsalig sa Dios, kag indi matutom sa iya.

9Ang mga soldado sang Efraim, bisan may armas sila nga mga pana, nagpalalagyo sang tion sang inaway.

10Wala nila gintuman ang ila kasugtanan sa Dios;

wala nila ginsunod ang iya kasuguan.

11Ginkalimtan nila ang iya makatilingala nga mga binuhatan nga ginpakita sa ila.

12Naghimo ang Dios sang milagro didto sa Zoan, sa duta sang Egipto

kag nakita ini sang aton78:12 aton: sa Hebreo, ila. mga katigulangan.

13Gintunga niya ang dagat kag ginpaagi sila;

ginhimo niya ang tubig nga daw mga pader.

14Kon adlaw, ginatuytuyan niya sila paagi sa panganod,

kag kon gab-i, paagi sa kasanag sang kalayo.

15Ginpalitik niya ang mga bato sa kamingawan kag nagtubod ang tubig

kag ginpaayawan niya sila inom sang tubig nga daw halin sa kadadalman sang duta.

16Ginpatubod niya ang tubig sa bato kag nag-ilig ang tubig nga daw sa suba.

17Pero ang aton mga katigulangan nagpadayon sa pagpakasala sa iya.

Didto sa kamingawan nagrebelde sila sa Labing Mataas nga Dios.

18Gintilawan nila sing hungod ang Dios paagi sa pagpangayo sang kalan-on nga gusto gid nila.

19Gin-insulto nila ang Dios paagi sa pagsiling, “Makapapunsyon bala ang Dios diri sa kamingawan?

20Matuod nga ginpahampak niya ang bato kag nagsagawak ang tubig,

pero makahatag bala siya sang tinapay kag karne sa aton nga iya katawhan?”

21Gani naakig ang Ginoo sang mabatian niya sila.

Sa iya kaakig sa ila nga mga Israelinhon, nga mga kaliwat ni Jacob, ginsalakay niya sila sang kalayo.

22Kay wala sila sing pagtuo sa iya, kag wala sila magsalig nga luwason niya sila.

23Pero bisan pa sina, ginmanduan niya ang langit nga mag-abri,

24kag ginpaulanan niya sila sang pagkaon nga ginatawag manna.

Ginhatag niya sa ila ini nga pagkaon nga halin sa langit agod ila kaunon.

25Sila nga tawo nagkaon sang pagkaon sang mga anghel, kag ginpagustuhan gid sila sang Dios sini.

26Ginpahuyop niya ang hangin nga halin sa sidlangan kag sa bagatnan paagi sa iya gahom.

27Kag ginpaulanan niya sila sang mga pispis nga daw pareho kadamo sa balas sa baybayon.

28Ginpahugpa niya ini sa palibot sang ila mga tolda didto sa ila nga kampo.

29Gani nagkaon sila kag nagkalabusog, kay ginhatag sang Dios sa ila ang gusto nila.

30Pero samtang nagapagusto sila sang kaon,

31naakig ang Dios sa ila.

Ginpamatay niya ang makusog nga mga pamatan-on sang Israel.

32Bisan pa sining tanan nga ginpanghimo niya, nagpadayon sila sa pagpakasala. Bisan naghimo siya sang mga milagro, wala sila nagtuo sa iya.

33Gani gulpi lang niya gintapos ang ila kabuhi paagi sa hinali nga kalaglagan.

34Sang ginpatay niya ang iban sa ila, ang nabilin nagdangop sa iya kag naghinulsol, nga nagahandom gid sa iya.

35Nadumduman nila nga ang Labing Mataas nga Dios amo ang ila palalipdan nga bato kag manunubos.

36Pero nagadayaw-dayaw lang sila sa iya. Mga butigon sila.

37Indi sila mainunungon sa iya;

indi sila matutom sa ila kasugtanan sa iya.

38Pero bisan pa sini, maluluy-on gihapon ang Dios sa ila.

Ginpatawad niya ang ila mga sala kag wala niya sila paglaglaga.

Sa madamo nga tion ginpunggan niya ang iya kaakig bisan puwerte na gid ang iya kaugot.

39Naisip niya nga sila mga tawo lang, nga pareho sa nagalabay nga hangin nga nagakadula lang.

40Pila ka beses sila nga nagrebelde sa Dios kag nagpasubo sa iya didto sa kamingawan.

41Liwat-liwat nila nga gintilawan ang Dios;

ginsakit nila ang balatyagon sang Balaan nga Dios sang Israel.

42Ginkalimtan nila ang iya gahom nga ginpakita sadtong tion nga ginluwas niya sila sa ila mga kaaway

43kag sang tion nga ginhimo niya ang iya mga milagro kag makatilingala nga mga binuhatan didto sa Zoan, sa duta sang Egipto.

44Ginhimo niya nga dugo ang mga suba kag mga sapa sang mga Egiptohanon,

kag tungod sini wala na sila sing mainom.

45Nagpadala siya sang panong sang mga sapat-sapat sa pagpaantos sa ila,

kag sang mga paka sa paghalit sang ila mga duta.

46Ginpakaon niya sa mga apan ang ila mga tanom kag mga patubas.

47Ginpamatay niya ang ila mga ubas kag mga kahoy nga higera paagi sa ulan nga yelo.

48Ginpamatay niya ang ila mga kasapatan paagi man sa ulan nga yelo kag sa kilat.

49Tungod sa iya puwerte gid nga kaakig sa ila,

ginpadal-an niya sila sang mga anghel sa paglaglag sa ila.

50Wala niya pagpunggi ang iya kaakig;

wala niya sila pagluwasa sa kamatayon,

kundi ginpamatay niya sila paagi sa mga kalalat-an.

51Ginpamatay niya ang tanan nga kamagulangan nga lalaki sa Egipto,

nga amo ang lugar sang mga kaliwat ni Ham.

52Dayon ginpaguwa niya sa Egipto ang iya katawhan nga pareho sa mga karnero

kag gintuytuyan niya sila sa kamingawan.

53Gin-ubayan niya sila, gani wala sila mahadlok.

Pero ang ila mga kaaway nagkalalumos sa dagat.

54Gindala niya sila sa duta nga iya ginpili, didto sa bukid78:54 bukid: ukon, kabukiran. nga gin-agaw niya paagi sa iya gahom.

55Gintabog niya ang mga pumuluyo didto palayo sa iya katawhan,

kag ginbahin-bahin niya ang duta sa mga tribo sang Israel agod ila panag-iyahan,

kag didto niya sila ginpaestar.

56Pero gintilawan nila ang Labing Mataas nga Dios kag nagrebelde sila sa iya.

Wala nila gintuman ang iya mga sugo.

57Nagpalayo sila kag nagluib sa Dios pareho sang ila mga katigulangan.

Indi sila masaligan pareho sa guba nga pana.

58Ginpaimon kag ginpaakig nila ang Dios tungod sang ila mga dios-dios sa mga simbahan sa mataas nga mga lugar.

59Nahibaluan78:59 Nahibaluan: sa literal, Nabatian. sang Dios ining ginhimo sang mga Israelinhon,

gani naakig siya kag ginsikway niya sila sing bug-os.

60Ginbayaan niya ang iya tolda sa Shilo nga iya ginpuy-an diri sa kalibutan.

61Gintugutan niya nga agawon sang kaaway ang Kahon sang Kasugtanan nga simbolo sang iya pagkagamhanan kag pagkahalangdon.

62Naakig siya sa katawhan nga iya ginapanag-iyahan,

gani ginpapatay niya sila sa inaway.

63Ginsunog ang ila bataon nga mga lalaki,

gani nawad-an sang palamanahon ang ila mga dalaga.

64Nagkalamatay sa inaway ang ila mga pari,

kag ang ila mga balo nga wala makapangasubo para sa ila.78:64 Tan-awa ang 1 Sam. 4:17-22.

65Dayon daw sa nakamata ang Ginoo;

pareho siya sa isa ka makusog nga tawo nga ginpaisog sang bino.

66Ginpatal-as niya ang iya mga kaaway;

ginpakahuy-an niya sila sa wala sing katapusan.

67Wala niya pagpilia ang tribo ni Efraim78:67 Wala… Efraim: Siguro ang buot silingon wala niya pagpilia ang ila lugar nga mangin sentro sang pagsimba kag sa diin magahari ang iya pinili nga hari. nga mga kaliwat ni Jose.

68Sa baylo, ginpili niya ang tribo ni Juda kag ang Bukid sang Zion nga iya ginapakamahal.

69Didto ginpatindog niya ang iya templo nga pareho kataas sa mga kabukiran, kag magapabilin ini hasta san-o pareho sang duta.

70-71Ginpili sang Dios si David nga mangin iya alagad.

Ginkuha niya siya sa iya trabaho nga manugbantay sang karnero kag ginhimo nga hari sang Israel, ang katawhan nga iya ginapanag-iyahan.

Pareho si David sa isa ka manugbantay sang mga karnero,

72gin-atipan niya ang mga Israelinhon sing sinsero

kag gindumalahan niya sila sing maayo.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 78:1-72

第 78 篇

上帝引导祂的子民

亚萨的训诲诗。

1我的百姓啊!

你们要听我的教导,

侧耳倾听我的话。

2我要开口讲比喻,

道出古时的奥秘,

3是我们所闻所知、世代流传下来的事。

4我们不要在子孙面前隐瞒事实,

要把耶和华当受称颂的作为、

祂的权能和所行的奇事告诉下一代。

5因为祂为雅各制定法度,

以色列设立律法,

又吩咐我们的祖先把这些律法传给儿女,

6好让他们也照样教导自己的子孙后代,

世代相传。

7这样,他们就会信靠上帝,

遵行祂的命令,

不忘记祂的作为;

8也不会像自己的祖先那样顽梗叛逆,

对上帝不忠,心怀二意。

9以法莲人备上了弓箭,

却临阵逃命。

10他们不遵守上帝的约,

拒绝遵行祂的律法。

11他们忘记了祂的作为,

忘记了祂为他们所行的奇事。

12祂曾在埃及,在琐安当着他们祖先的面行神迹。

13祂把海水分开,

带领他们安然渡过;

祂使海水堆起如墙壁。

14祂白天以云柱带领他们,

晚上用火柱引导他们。

15祂在旷野劈开磐石,

供应他们丰沛的水源。

16祂使水从磐石中滚滚流出,

如滔滔江河。

17然而,他们仍旧犯罪,

在旷野反叛至高的上帝。

18他们顽梗地试探上帝,

索要他们想吃的食物。

19他们抱怨上帝,说:

“难道上帝可以在旷野摆宴席吗?

20祂击打磐石,

水就涌出,流淌成河,

但祂能赐给我们——祂的子民食物和肉吗?”

21耶和华听后大怒,

祂的怒火烧向雅各

祂的怒气撒向以色列

22因为他们不相信上帝,也不信靠祂的拯救。

23祂向穹苍发出命令,

又打开天门,

24降下吗哪给他们吃,赐下天粮。

25他们吃了天使的食物,

上帝赐给他们丰富的食物。

26祂使空中刮起东风,

用大能引来南风,

27使飞鸟像雨点一般降在他们当中,多如尘埃,

使他们有多如海沙的肉吃。

28祂使飞鸟降落在他们营中的帐篷周围,

29让他们尽情地吃,

遂了他们的心愿。

30但是,他们还没有吃完,

肉还在口中的时候,

31上帝就向他们发怒,

杀掉了他们当中最强壮的,

消灭了以色列的青年。

32即使如此,

他们依旧犯罪,

不相信上帝奇妙的作为。

33所以上帝使他们虚度一生,

让他们的岁月充满恐惧。

34直到上帝击杀他们的时候,

他们才回转,诚心寻求上帝。

35他们才想起上帝是他们的磐石,

至高的上帝是他们的救赎主。

36他们却虚情假意,满口谎言。

37他们不忠于祂,

也不信守祂的约。

38但上帝充满怜悯,

赦免了他们的罪,

没有毁灭他们。

祂多次收住怒气,

没有完全发出祂的烈怒。

39祂顾念他们不过是血肉之躯,

像一阵风转眼消逝。

40他们在旷野屡屡反叛祂,

使祂伤心。

41他们再三试探上帝,

以色列的圣者发怒。

42他们忘记了祂的大能,

忘记了祂救他们脱离压迫的日子,

43也忘记了祂在埃及所行的神迹,

琐安的田野所行的奇事。

44祂曾使江河溪流变成血,

以致无人能喝。

45祂曾使成群的苍蝇吞没他们,

使青蛙毁灭他们。

46祂将他们的五谷赏给蚱蜢,

让蝗虫吃尽他们的收成。

47祂用冰雹毁坏他们的葡萄树,

用严霜毁坏他们的无花果树,

48又用冰雹毁灭他们的牛群,

用闪电毁灭他们的牲畜。

49祂把怒火、烈怒、愤恨和祸患倾倒在他们身上,

遣下一群降灾的天使。

50祂的怒气尽发,

使他们被瘟疫吞噬,难逃一死。

51祂击杀了埃及人所有的长子,

就是帐篷中头生的儿子。

52祂领出自己的子民,

好像领出羊群,

引领他们经过旷野,

53使他们一路平安,免受惊吓,

大海却淹没了他们的仇敌。

54祂带领自己的子民来到圣地的边界,

来到祂亲手为他们预备的山区,

55从他们面前赶出外族人,

把外族人的土地分给他们,

作为他们的产业,

使以色列各支派安顿下来。

56可是,他们仍旧试探上帝,

反叛至高者,不遵行祂的法度。

57他们跟祖先一样背信弃义,

像断弓一样毫不可靠。

58他们建造丘坛,惹祂发怒;

他们竖起神像,令祂愤怒。

59上帝知道了他们的恶行,

怒不可遏,

彻底弃绝了以色列人。

60祂离弃了设在示罗的圣幕,

就是祂在人间的居所。

61祂任凭自己的约柜被人掳去,

让自己的荣耀落在敌人手中。

62祂使自己的子民被刀剑杀戮,

向自己的产业大发怒气。

63青年被烈火吞噬,

少女无法婚嫁。

64祭司丧身刀下,

寡妇无法哭丧。

65那时,主像从睡眠中醒来,

又如酒后醒来的勇士。

66祂击退仇敌,

叫他们永远蒙羞。

67祂丢弃了约瑟的子孙,

没有拣选以法莲支派。

68祂拣选了犹大支派,

祂所喜爱的锡安山。

69祂为自己建造高耸的圣所,

使它像大地一样长存。

70祂拣选了祂的仆人大卫

把他从羊圈中召来,

71让他离开牧羊的生活,

去牧养祂的子民雅各的后裔,

牧养祂的产业以色列

72于是,大卫以正直的心牧养他们,

用灵巧的手带领他们。