Ang Pulong Sang Dios

Salmo 72

Pangamuyo para sa Hari

1O Dios, tudlui ang hari sang imo matarong nga paghukom,[a]
agod hukman niya sing matarong ang imo katawhan, labi na ang mga kubos.
Kabay pa nga ang mga bukid maghatag sang pagpakamaayo sa imo katawhan tungod nga nagakabuhi ang hari sing matarong.
Kabay pa nga depensahan kag buligan niya ang mga kubos,
kag pierdihon niya ang mga nagapigos sa ila.

Kabay pa nga magpadayon ang iya paghari[b] hasta san-o paagi sa iya mga kaliwat, samtang may adlaw kag may bulan pa.
Kabay pa nga mangin pareho siya sa ulan nga nagahatag sang tubig sa duta.
Sa tion sang iya paghari, kabay pa nga magluntad ang pagkamatarong[c]
kag mangin maayo ang kahimtangan sang mga tawo hasta san-o.
Kabay pa nga maghari siya halin sa isa ka dagat hasta sa isa pa gid ka dagat,[d]
kag halin sa Suba sang Eufrates hasta sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan.[e]
Kabay pa nga ang iya mga kaaway nga nagaestar sa kamingawan magapasakop sa iya.
10 Kabay pa nga ang mga hari sang Tarshish, sang mga isla, sang Sheba, kag sang Seba magahatag sa iya sang mga regalo
sa pagpakita nga nagapasakop sila sa iya.
11 Kabay pa nga ang tanan nga hari magapasakop sa iya
kag ang tanan nga nasyon magaalagad sa iya.
12 Kay ginabuligan niya ang mga pinabay-an nga mga kubos, nga nagapangayo sang bulig sa iya.
13 Naluoy siya sa mga kubos kag mga imol,
kag ginabuligan niya sila.
14 Ginaluwas niya sila sa mga nagapamigos kag sa mga nagapamintas,
kay ang ila mga kabuhi bilidhon sa iya.

15 Kabay pa nga magkabuhi siya sing malawig.
Kabay pa nga hatagan siya sang bulawan halin sa Sheba.
Kabay pa nga pangamuyuan siya permi nga pakamaayuhon siya sang Dios.
16 Kabay pa nga magdamo ang mga patubas sa duta bisan sa putokputokan sang mga bukid,
pareho sang mga patubas sa Lebanon.
Kabay pa nga magdamo ang mga pumuluyo sang mga banwa,
pareho sang mga hilamon sa mga latagon.
17 Kabay pa nga indi malimtan ang ngalan sang hari hasta san-o, samtang may adlaw pa.
Kabay pa nga paagi sa iya, pakamaayuhon ang tanan nga nasyon,
kag ang mga nasyon magatawag sa iya nga bulahan.
18 Dalayawon ang Ginoong Dios, ang Dios sang Israel, nga amo lang gid ang nagahimo sang sinang makatilingala nga mga butang.
19 Dalayawon ang iya pagkagamhanan sa wala sing katapusan.
Kabay pa nga makita sang mga tawo sa bug-os nga kalibutan ang iya pagkagamhanan.
Amen! Amen!
20 Amo ini ang katapusan sang mga pangamuyo ni David nga anak ni Jesse.

Notas al pie

  1. 72:1 matarong nga paghukom: ukon, paghukom kag pagkamatarong.
  2. 72:5 magpadayon ang iya paghari: Amo ini sa Septuagint. Sa Hebreo, tahuron nila.
  3. 72:7 magluntad ang pagkamatarong: ukon, mag-uswag ang mga matarong.
  4. 72:8 halin… dagat: siguro ang buot silingon, halin sa Patay nga Dagat hasta sa Dagat sang Mediteraneo.
  5. 72:8 kalibutan: ukon, duta sang Israel.

Het Boek

Psalmen 72

1Een psalm van Salomo.

O God, doe recht aan de koning
en toon uw rechtvaardigheid aan zijn zoon.
Laat hij rechtvaardig over uw volk regeren
en zuiver rechtspreken, ook over de armen.
Laten de bergen de vrede voor het volk aandragen
en de heuvels spreken over de zuivere rechtspraak.
Laat de koning de armsten uit de samenleving
hun rechten geven en hen werkelijk helpen.
Maar laat hij de onderdrukker veroordelen.
Laat ieder,
zolang de zon schijnt
en de maan ʼs nachts aan de hemel staat,
ontzag voor U hebben.
Van generatie op generatie.
Laat de koning zijn als een milde regenbui
die neerdaalt op de akkers en de aarde bevochtigt.
Laat onder zijn regering
de oprechte mens tot bloei komen
en laat er altijd vrede zijn.
Laat hem heersen van oost tot west
en van noord tot zuid.
Laten de nomaden in de woestijn
zich voor hem buigen
en zijn tegenstanders
voorover in het stof vallen.
10 Laten de koningen uit Tarsis en de andere buurlanden
hem geschenken brengen.
De koningen van Seba en Saba
moeten hem belasting betalen.
11 Laten alle koningen
zich voor hem buigen
en alle volken
aan hem onderworpen zijn.
12 De koning zal zeker
de arme die om hulp roept, bevrijden
en ook de armzalige
die door niemand wordt geholpen.
13 Hij zal zich ontfermen
over ieder die klein en arm is,
hen allen nabij zijn en bevrijden.
14 Elke vorm van onderdrukking en geweld
zal hij voor hen wegnemen.
Zij zullen kostbaar zijn in zijn ogen.
15 De koning zal grote voorspoed kennen.
Men zal hem goud uit Seba brengen.
Ook zal men voor hem bidden, dag in, dag uit.
De hele dag door zal men hem het goede toewensen.
16 Het land zal overvloedige graanoogsten kennen.
Op de bergen bloeien de gewassen met rijke vruchten,
net als op de Libanon.
De mensen in de stad bloeien
als de gewassen op aarde.
17 De naam van de koning zal niet worden vergeten.
Zolang de zon haar licht op aarde geeft,
zal men zijn naam kennen.
Laten alle volken
elkaar het beste wensen met zijn naam en hem eren.
18 Alle lof en eer is voor de Here God,
de God van Israël, tot in eeuwigheid.
Alleen Hij doet wonderen.
19 Voor eeuwig zal zijn heerlijke naam
worden geloofd en geprezen.
Laat de hele aarde vol zijn met zijn aanwezigheid.
Ja, laat het zo zijn. Amen.
20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.