Ang Pulong Sang Dios

Salmo 70

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

(Salmo 40:13-17)

1Ginoong Dios, luwasa ako kag buligi gilayon.
Kabay pa nga ang nagatinguha sa pagpatay sa akon mahuy-an kag magasalasala.
Kabay pa nga ang tanan nga nagahandom sang akon kalaglagan magapalalagyo sa kahuya.
Kabay pa nga ang mga nagayaguta sa akon magaatras tungod nga nahuy-an sila.
Pero kabay pa nga ang tanan nga nagadangop sa imo magkalipay gid tungod sa imo.
Kabay pa nga ang mga naluyag sa kaluwasan nga halin sa imo magsiling permi, “Dalayawon ang Dios!”
Kon parte sa akon, kubos kag imol ako.
Palapit ka gilayon sa akon, O Dios!
Ikaw ang akon manugbulig kag manughilway.
Ginoo, buligi ako gilayon.

New International Reader's Version

Psalm 70

Psalm 70

For the director of music. A prayer of David.

God, hurry and save me.
    Lord, come quickly and help me.
Let those who are trying to kill me be put to shame.
    Let them not be honored.
Let all those who want to destroy me
    be turned back in shame.
Some people make fun of me.
    Let them be turned back when their plans fail.
But let all those who seek you
    be joyful and glad because of what you have done.
Let those who want you to save them always say,
    “The Lord is great!”

But I am poor and needy.
    God, come quickly to me.
You are the God who helps me and saves me.
    Lord, please don’t wait any longer.