Ang Pulong Sang Dios

Salmo 70

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

(Salmo 40:13-17)

1Ginoong Dios, luwasa ako kag buligi gilayon.
Kabay pa nga ang nagatinguha sa pagpatay sa akon mahuy-an kag magasalasala.
Kabay pa nga ang tanan nga nagahandom sang akon kalaglagan magapalalagyo sa kahuya.
Kabay pa nga ang mga nagayaguta sa akon magaatras tungod nga nahuy-an sila.
Pero kabay pa nga ang tanan nga nagadangop sa imo magkalipay gid tungod sa imo.
Kabay pa nga ang mga naluyag sa kaluwasan nga halin sa imo magsiling permi, “Dalayawon ang Dios!”
Kon parte sa akon, kubos kag imol ako.
Palapit ka gilayon sa akon, O Dios!
Ikaw ang akon manugbulig kag manughilway.
Ginoo, buligi ako gilayon.

The Message

Psalm 70

A David Prayer

11-3 God! Please hurry to my rescue!
    God, come quickly to my side!
Those who are out to get me—
    let them fall all over themselves.
Those who relish my downfall—
    send them down a blind alley.
Give them a taste of their own medicine,
    those gossips off clucking their tongues.

Let those on the hunt for you
    sing and celebrate.
Let all who love your saving way
    say over and over, “God is mighty!”

But I’ve lost it. I’m wasted.
    God—quickly, quickly!
Quick to my side, quick to my rescue!
    God, don’t lose a minute.