Ang Pulong Sang Dios

Salmo 66:1-20

Salmo 66Salmo 66 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David. Sa direktor sang mga manugkanta.

Pagdayaw kag Pagpasalamat

1Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan,

maghinugyaw kamo sa Dios sa kalipay.

2Magkanta kamo sang mga pagdayaw sa iya.

Padunggi ninyo siya paagi sa inyo mga pagdayaw.

3Hambali ninyo siya, “O Dios, daw ano ka makatilingala ang imo mga binuhatan.

Tungod sa imo dako nga gahom, ang imo mga kaaway nagaluhod sa imo sa kahadlok.

4Ang tanan nga katawhan sa bug-os nga kalibutan magasimba sa imo.

Magakanta sila sang mga pagdayaw sa imo.”

5Dali kamo, kag tan-awa ninyo ang makatilingala nga mga ginhimo sang Dios sa mga tawo.

6Ginpamala niya ang dagat;

kag gintabok sang aton mga katigulangan ang suba nga nagalakat lang.

Sa sadtong ginhimo sang Dios magkalipay kita.

7Nagahari siya sa wala sing katapusan paagi sa iya gahom,

kag ginapanilagan niya ang mga nasyon.

Dapat ang mga nagarebelde sa Dios indi magpabugal sang ila kaugalingon.

8Mga katawhan, dayawa ninyo ang Dios!

Ipabati ang inyo pagdayaw sa iya.

9Ginatipigan niya ang aton kabuhi;

kag wala siya magtugot nga malaglag kita.

10Sa pagkamatuod, gintilawan mo kami, O Dios;

gintinluan mo kami pareho sa pilak nga ginpapuraw sa kalayo.

11Ginpasiod mo kami kag ginpapas-an sang mabug-at nga mga karga.

12Ginpatapakan mo kami sa amon mga kaaway;

daw sa nag-antos kami sa kalayo ukon baha.

Pero karon ginbutang mo kami sa maayo nga kahimtangan.

13Magahalad ako sa imo templo sang mga halad nga ginasunog.

Tumanon ko ang akon mga promisa sa imo

14nga ginsiling ko sang ara ako sa kalisod.

15Magahalad ako sa imo sang matambok nga mga sapat bilang halad nga ginasunog,

pareho sang karnero, turo nga baka, kag kanding.

16Dali kamo kag pamati, tanan kamo nga nagatahod sa Dios,

kay sugiran ko kamo kon ano ang iya ginhimo sa akon.

17Nagpangayo ako sang bulig sa iya kag gindayaw ko siya.

18Kon ginpabay-an ko lang ang akon mga sala wala kuntani nagpamati ang Ginoo sa akon.

19Pero nagpamati gid ang Dios sa akon;

ginpamatian niya ang akon pangamuyo.

20Dalayawon ang Dios, kay wala niya pagsikwaya ang akon pangamuyo,

kag ginahigugma gid niya ako.

Slovo na cestu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.