Ang Pulong Sang Dios

Salmo 66

Pagdayaw kag Pagpasalamat

1Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan,
maghinugyaw kamo sa Dios sa kalipay.
Magkanta kamo sang mga pagdayaw sa iya.
Padunggi ninyo siya paagi sa inyo mga pagdayaw.
Hambali ninyo siya, “O Dios, daw ano ka makatilingala ang imo mga binuhatan.
Tungod sa imo dako nga gahom, ang imo mga kaaway nagaluhod sa imo sa kahadlok.
Ang tanan nga katawhan sa bug-os nga kalibutan magasimba sa imo.
Magakanta sila sang mga pagdayaw sa imo.”

Dali kamo, kag tan-awa ninyo ang makatilingala nga mga ginhimo sang Dios sa mga tawo.
Ginpamala niya ang dagat;
kag gintabok sang aton mga katigulangan ang suba nga nagalakat lang.
Sa sadtong ginhimo sang Dios magkalipay kita.
Nagahari siya sa wala sing katapusan paagi sa iya gahom,
kag ginapanilagan niya ang mga nasyon.
Dapat ang mga nagarebelde sa Dios indi magpabugal sang ila kaugalingon.
Mga katawhan, dayawa ninyo ang Dios!
Ipabati ang inyo pagdayaw sa iya.
Ginatipigan niya ang aton kabuhi;
kag wala siya magtugot nga malaglag kita.

10 Sa pagkamatuod, gintilawan mo kami, O Dios;
gintinluan mo kami pareho sa pilak nga ginpapuraw sa kalayo.
11 Ginpasiod mo kami kag ginpapas-an sang mabug-at nga mga karga.
12 Ginpatapakan mo kami sa amon mga kaaway;
daw sa nag-antos kami sa kalayo ukon baha.
Pero karon ginbutang mo kami sa maayo nga kahimtangan.
13 Magahalad ako sa imo templo sang mga halad nga ginasunog.
Tumanon ko ang akon mga promisa sa imo
14 nga ginsiling ko sang ara ako sa kalisod.
15 Magahalad ako sa imo sang matambok nga mga sapat bilang halad nga ginasunog,
pareho sang karnero, turo nga baka, kag kanding.

16 Dali kamo kag pamati, tanan kamo nga nagatahod sa Dios,
kay sugiran ko kamo kon ano ang iya ginhimo sa akon.
17 Nagpangayo ako sang bulig sa iya kag gindayaw ko siya.
18 Kon ginpabay-an ko lang ang akon mga sala wala kuntani nagpamati ang Ginoo sa akon.
19 Pero nagpamati gid ang Dios sa akon;
ginpamatian niya ang akon pangamuyo.
20 Dalayawon ang Dios, kay wala niya pagsikwaya ang akon pangamuyo,
kag ginahigugma gid niya ako.

New Living Translation

Psalm 66

Psalm 66

For the choir director: A song. A psalm.

Shout joyful praises to God, all the earth!
    Sing about the glory of his name!
    Tell the world how glorious he is.
Say to God, “How awesome are your deeds!
    Your enemies cringe before your mighty power.
Everything on earth will worship you;
    they will sing your praises,
    shouting your name in glorious songs.” Interlude

Come and see what our God has done,
    what awesome miracles he performs for people!
He made a dry path through the Red Sea,[a]
    and his people went across on foot.
    There we rejoiced in him.
For by his great power he rules forever.
    He watches every movement of the nations;
    let no rebel rise in defiance. Interlude

Let the whole world bless our God
    and loudly sing his praises.
Our lives are in his hands,
    and he keeps our feet from stumbling.
10 You have tested us, O God;
    you have purified us like silver.
11 You captured us in your net
    and laid the burden of slavery on our backs.
12 Then you put a leader over us.[b]
    We went through fire and flood,
    but you brought us to a place of great abundance.

13 Now I come to your Temple with burnt offerings
    to fulfill the vows I made to you—
14 yes, the sacred vows that I made
    when I was in deep trouble.
15 That is why I am sacrificing burnt offerings to you—
    the best of my rams as a pleasing aroma,
    and a sacrifice of bulls and male goats. Interlude

16 Come and listen, all you who fear God,
    and I will tell you what he did for me.
17 For I cried out to him for help,
    praising him as I spoke.
18 If I had not confessed the sin in my heart,
    the Lord would not have listened.
19 But God did listen!
    He paid attention to my prayer.
20 Praise God, who did not ignore my prayer
    or withdraw his unfailing love from me.

Notas al pie

  1. 66:6 Hebrew the sea.
  2. 66:12 Or You made people ride over our heads.