Ang Pulong Sang Dios

Salmo 66

Pagdayaw kag Pagpasalamat

1Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan,
maghinugyaw kamo sa Dios sa kalipay.
Magkanta kamo sang mga pagdayaw sa iya.
Padunggi ninyo siya paagi sa inyo mga pagdayaw.
Hambali ninyo siya, “O Dios, daw ano ka makatilingala ang imo mga binuhatan.
Tungod sa imo dako nga gahom, ang imo mga kaaway nagaluhod sa imo sa kahadlok.
Ang tanan nga katawhan sa bug-os nga kalibutan magasimba sa imo.
Magakanta sila sang mga pagdayaw sa imo.”

Dali kamo, kag tan-awa ninyo ang makatilingala nga mga ginhimo sang Dios sa mga tawo.
Ginpamala niya ang dagat;
kag gintabok sang aton mga katigulangan ang suba nga nagalakat lang.
Sa sadtong ginhimo sang Dios magkalipay kita.
Nagahari siya sa wala sing katapusan paagi sa iya gahom,
kag ginapanilagan niya ang mga nasyon.
Dapat ang mga nagarebelde sa Dios indi magpabugal sang ila kaugalingon.
Mga katawhan, dayawa ninyo ang Dios!
Ipabati ang inyo pagdayaw sa iya.
Ginatipigan niya ang aton kabuhi;
kag wala siya magtugot nga malaglag kita.

10 Sa pagkamatuod, gintilawan mo kami, O Dios;
gintinluan mo kami pareho sa pilak nga ginpapuraw sa kalayo.
11 Ginpasiod mo kami kag ginpapas-an sang mabug-at nga mga karga.
12 Ginpatapakan mo kami sa amon mga kaaway;
daw sa nag-antos kami sa kalayo ukon baha.
Pero karon ginbutang mo kami sa maayo nga kahimtangan.
13 Magahalad ako sa imo templo sang mga halad nga ginasunog.
Tumanon ko ang akon mga promisa sa imo
14 nga ginsiling ko sang ara ako sa kalisod.
15 Magahalad ako sa imo sang matambok nga mga sapat bilang halad nga ginasunog,
pareho sang karnero, turo nga baka, kag kanding.

16 Dali kamo kag pamati, tanan kamo nga nagatahod sa Dios,
kay sugiran ko kamo kon ano ang iya ginhimo sa akon.
17 Nagpangayo ako sang bulig sa iya kag gindayaw ko siya.
18 Kon ginpabay-an ko lang ang akon mga sala wala kuntani nagpamati ang Ginoo sa akon.
19 Pero nagpamati gid ang Dios sa akon;
ginpamatian niya ang akon pangamuyo.
20 Dalayawon ang Dios, kay wala niya pagsikwaya ang akon pangamuyo,
kag ginahigugma gid niya ako.

New International Version - UK

Psalm 66

Psalm 66

For the director of music. A song. A psalm.

Shout for joy to God, all the earth!
    Sing the glory of his name;
    make his praise glorious.
Say to God, ‘How awesome are your deeds!
    So great is your power
    that your enemies cringe before you.
All the earth bows down to you;
    they sing praise to you,
    they sing the praises of your name.’[a]

Come and see what God has done,
    his awesome deeds for mankind!
He turned the sea into dry land,
    they passed through the waters on foot –
    come, let us rejoice in him.
He rules for ever by his power,
    his eyes watch the nations –
    let not the rebellious rise up against him.

Praise our God, all peoples,
    let the sound of his praise be heard;
he has preserved our lives
    and kept our feet from slipping.
10 For you, God, tested us;
    you refined us like silver.
11 You brought us into prison
    and laid burdens on our backs.
12 You let people ride over our heads;
    we went through fire and water,
    but you brought us to a place of abundance.

13 I will come to your temple with burnt offerings
    and fulfil my vows to you –
14 vows my lips promised and my mouth spoke
    when I was in trouble.
15 I will sacrifice fat animals to you
    and an offering of rams;
    I will offer bulls and goats.

16 Come and hear, all you who fear God;
    let me tell you what he has done for me.
17 I cried out to him with my mouth;
    his praise was on my tongue.
18 If I had cherished sin in my heart,
    the Lord would not have listened;
19 but God has surely listened
    and has heard my prayer.
20 Praise be to God,
    who has not rejected my prayer
    or withheld his love from me!

Notas al pie

  1. Psalm 66:4 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verses 7 and 15.