Ang Pulong Sang Dios

Salmo 62:1-12

Salmo 62Salmo 62 Ang titulo sa Hebreo: Ang Kanta nga ginsulat ni David. Sa direktor sang mga manugkanta nga si Jedutun.

Magsalig sa Proteksyon sang Dios

1Sa Dios lang ako may kapahuwayan;

ang akon kaluwasan nagahalin sa iya.

2Siya lang ang akon palalipdan nga bato kag manluluwas.

Siya ang akon dalangpan, gani indi gid ako matublag.

3Kamo tanan nga akon mga kaaway, hasta san-o pa bala ang inyo pagsalakay sa akon agod laglagon ako?

Pareho ako sa pader nga daw marumpag ukon sa kudal nga nagahilay.

4Gusto lang ninyo nga pahalinon ako sa akon mataas nga posisyon.

Nagakalipay kamo sa pagbinutig.

Nagahambal kamo sing maayo sa akon pero sa sulod sang inyo tagipusuon ginapakamalaot ninyo ako.

5Sa Dios lang ako makaangkon sang kapahuwayan kay ginahatagan niya ako sang paglaom.

6Siya lang ang akon palalipdan nga bato kag manluluwas.

Siya ang akon dalangpan, gani indi ako matublag.

7Ara sa Dios ang akon kaluwasan kag kadungganan.

Siya ang akon mabakod nga palalipdan nga bato, ang akon manugprotektar.

8Kamo nga mga katawhan sang Dios,

magsalig kamo sa iya sa tanan nga tion!

Isugid sa iya ang tanan ninyo nga palaligban

kay siya ang nagaprotektar sa aton.

9Ang mga tawo, dungganon man ukon kubos, indi masaligan.

Palareho lang sila nga wala sing pulos; mamag-an pa sila sa hangin.

10Indi kamo magsalig sa pagpanguwarta.

Indi kamo maglaom nga may makuha kamo paagi sa pagpangawat.

Bisan magdugang pa ang inyo manggad, indi ini pagsaligi.

11Indi lang kaisa nga nabatian ko nga nagsiling ang Dios nga sa iya ang gahom

12kag ang gugma. Sigurado nga magabalos ang Ginoo sa mga tawo suno sa ila mga binuhatan.

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.