Ang Pulong Sang Dios

Salmo 6

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

1Ginoo, bisan naakig ka sa akon, indi ako pagsiluti.
Kaluoyi ako kag ayuha, kay puwerte na sa akon kaluya.
Natublag na gid ako, Ginoo.
San-o mo pa bala ako ayuhon?
Talupangda man ako, Ginoo, kag hilwaya.
Tungod sang imo gugma sa akon, luwasa ako sa kamatayon.
Kay kon mapatay ako indi na ako makadumdom sa imo;
indi na ako makadayaw sa imo sa lugar sang mga patay.
Kapoy na ako sa sobra nga pag-ugayong.
Kada gab-i basa ang akon ulunan sang luha.
Nagapalamarok ang akon mga mata sa hibi
tungod sang ginhimo sang tanan ko nga kaaway.

Palayo kamo sa akon, kamo nga nagahimo sang kalautan,
tungod kay nabatian sang Ginoo ang akon mga paghibi.
Nabatian niya ang akon pagpangayo sang bulig.
Kag sabton niya ang akon pangamuyo.
10 Mahuy-an kag mahadlok gid ang tanan ko nga kaaway.
Gulpi lang sila magpalalagyo sa kahuya.

The Message

Psalm 6

A David Psalm

11-2 Please, God, no more yelling,
    no more trips to the woodshed.
Treat me nice for a change;
    I’m so starved for affection.

2-3 Can’t you see I’m black-and-blue,
    beat up badly in bones and soul?
God, how long will it take
    for you to let up?

4-5 Break in, God, and break up this fight;
    if you love me at all, get me out of here.
I’m no good to you dead, am I?
    I can’t sing in your choir if I’m buried in some tomb!

6-7 I’m tired of all this—so tired. My bed
    has been floating forty days and nights
On the flood of my tears.
    My mattress is soaked, soggy with tears.
The sockets of my eyes are black holes;
    nearly blind, I squint and grope.

8-9 Get out of here, you Devil’s crew:
    at last God has heard my sobs.
My requests have all been granted,
    my prayers are answered.

10 Cowards, my enemies disappear.
Disgraced, they turn tail and run.