Ang Pulong Sang Dios

Salmo 6:1-10

Salmo 6Salmo 6 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David: Sa direktor sang mga manugkanta: Gamita ang mga instrumento nga may walo ka kuwerdas.

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

1Ginoo, bisan naakig ka sa akon, indi ako pagsiluti.

2Kaluoyi ako kag ayuha, kay puwerte na sa akon kaluya.

3Natublag na gid ako, Ginoo.

San-o mo pa bala ako ayuhon?

4Talupangda man ako, Ginoo, kag hilwaya.

Tungod sang imo gugma sa akon, luwasa ako sa kamatayon.

5Kay kon mapatay ako indi na ako makadumdom sa imo;

indi na ako makadayaw sa imo sa lugar sang mga patay.

6Kapoy na ako sa sobra nga pag-ugayong.

Kada gab-i basa ang akon ulunan sang luha.

7Nagapalamarok ang akon mga mata sa hibi

tungod sang ginhimo sang tanan ko nga kaaway.

8Palayo kamo sa akon, kamo nga nagahimo sang kalautan,

tungod kay nabatian sang Ginoo ang akon mga paghibi.

9Nabatian niya ang akon pagpangayo sang bulig.

Kag sabton niya ang akon pangamuyo.

10Mahuy-an kag mahadlok gid ang tanan ko nga kaaway.

Gulpi lang sila magpalalagyo sa kahuya.

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.