Ang Pulong Sang Dios

Salmo 55:1-23

Salmo 55Salmo 55 Ang titulo sa Hebreo: Ang “maskil” nga ginsulat ni David. Sa direktor sang mga manugkanta: Gamita ang mga instrumento nga may mga kuwerdas.

Pangamuyo sang Tawo nga Ginluiban sang Iya Abyan

1Pamatii ang akon pangamuyo, O Dios;

talupangda ang akon pagpangayo sang bulig.

2Pamatii kag sabta ako.

Natublag ako sa akon mga palaligban.

3Nabalaka na ako sa mga pagpamahog kag pagpamigos sang akon malaot nga mga kaaway.

Kay ginagamo nila ako kag ginadumtan sa ila kaakig.

4Puwerte ang kubakuba sang akon dughan.

Ginakulbaan ako nga basi mapatay ako.

5Nagakurog ako sa kahadlok, sa puwerte gid nga kahadlok.

6Kon may pakpak lang kuntani ako pareho sa pating, malupad ako kag mangita sing palahuwayan.

7Malupad ako pakadto sa malayo nga kamingawan kag didto magapuyo.

8Magadali-dali ako sa pagpangita sang akon palanaguan

agod magpanago sa kaakig sang akon mga kaaway nga daw sa mabaskog nga hangin ukon bagyo.

9Ginoo, laglaga ang akon mga kaaway;

himua nga indi sila mag-intiendihanay.

Kay nakita ko ang pagpamintas kag pag-ilinaway sa siyudad.

10Adlaw-gab-i nagakatabo ini bisan diin sa siyudad.55:10 nagakatabo… siyudad: sa literal, nagalibot-libot sila sa mga pader sini.

Puno sang kalaot kag kagamo ang siyudad.

11Ang pagpanglaglag bisan diin lang;

kag wala untat ang pagpamigos kag pagpangdaya sa mga karsada.

12Kon ang kaaway ko ang nagainsulto sa akon mabatas ko ini.

Kon ang kontra ko ang nagapakanubo sa akon malikawan ko siya.

13Pero ang akon mismo kapareho, kaupod, kag suod nga abyan ang nagainsulto sa akon.

14Malapit kami anay sa isa kag isa,

kag nagakadto kami sa templo sang Dios kaupod sang madamo nga mga tawo.

15Kabay pa nga gulpi lang mapatay ang akon mga kaaway.

Kabay pa nga lamunon sila nga buhi sang lulubngan.

Kay ang kalautan ara sa ila kag sa ila mga puluy-an.

16Pero ako iya nagapangayo sang bulig sa Ginoong Dios

kag ginaluwas niya ako.

17Aga, udto, kag gab-i nagareklamo ako kag nagaugayong,

kag ginapamatian niya ako.

18Luwason niya ako nga indi ako maano sa akon pagpakig-away,

bisan madamo ang nagakontra sa akon.

19Ang Dios nga nagahari sa wala sing katapusan magapamati sa akon

kag paubuson niya ang akon mga kaaway.

Ini sila wala sing pagbag-o kag wala nagatahod sa Dios.

20Ang akon abyan sadto nagkontra sa iya mga abyan;

wala niya gintuman ang iya mga ginpromisa.

21Malulo kag manami siya maghambal,

pero may pagdumot sa iya tagipusuon,

kag ang iya mga ginahambal makapilas gali pareho sa matalom nga espada.

22Itugyan sa Ginoo ang imo mga palaligban,

kay atipanon niya ikaw.

Indi niya pagpabay-an nga maano ang mga matarong hasta san-o.

23Pero ang mga manugpatay kag mga dayaon ihaboy niya sa lugar sang mga patay,55:23 sa lugar sang mga patay: sa literal, sa madalom gid nga buho. sa wala pa magtunga-tunga ang ila kabuhi.

Pero ako iya, magasalig sa Dios.55:23 Dios: sa Hebreo, iya.

New Russian Translation

Псалтирь 55:1-14

Псалом 55

1Дирижеру хора. На мотив «О голубке в дальней дубраве». Мольба Давида, когда филистимляне схватили его в Гате55:1 См. 1 Цар. 21:10-15; 27:1-4..

2Боже, помилуй меня,

потому что люди меня затравили;

всякий день, нападая, меня теснят.

3Враг травит меня весь день;

много тех, кто против меня воюет55:3 Или: «тех, кто в гордыне со мной воюет»., о Всевышний.

4Когда мне страшно,

я на Тебя полагаюсь.

5На Бога, Чье слово я славлю,

на Бога полагаюсь

и не устрашусь:

что может мне сделать смертный?

6А они весь день искажают слова мои,

всегда замышляют сделать мне зло.

7Составляют заговоры, таятся,

наблюдают за каждым моим шагом,

желая меня убить.

8Так не дай им избежать наказания за их вину;

в гневе Своем, Боже, низложи народы!

9У Тебя записаны все скитания мои;

собери мои слезы в сосуд Свой, –

не в Твоей ли книге они?

10И враги мои обратятся вспять,

когда я о помощи воззову.

Так я узнаю, что Бог со мной.

11На Бога, Чье слово я славлю,

на Господа, Чье слово я славлю,

12на Бога полагаюсь,

и не устрашусь:

что может мне сделать человек?

13Боже, я дам Тебе, что обещал,

я принесу Тебе жертвы благодарения.

14Ведь Ты меня спас от смерти

и не дал споткнуться моим ногам,

чтобы мне во свете живых

ходить пред Тобою.