Ang Pulong Sang Dios

Salmo 55

Pangamuyo sang Tawo nga Ginluiban sang Iya Abyan

1Pamatii ang akon pangamuyo, O Dios;
talupangda ang akon pagpangayo sang bulig.
Pamatii kag sabta ako.
Natublag ako sa akon mga palaligban.
Nabalaka na ako sa mga pagpamahog kag pagpamigos sang akon malaot nga mga kaaway.
Kay ginagamo nila ako kag ginadumtan sa ila kaakig.
Puwerte ang kubakuba sang akon dughan.
Ginakulbaan ako nga basi mapatay ako.
Nagakurog ako sa kahadlok, sa puwerte gid nga kahadlok.
Kon may pakpak lang kuntani ako pareho sa pating, malupad ako kag mangita sing palahuwayan.
Malupad ako pakadto sa malayo nga kamingawan kag didto magapuyo.
Magadali-dali ako sa pagpangita sang akon palanaguan
agod magpanago sa kaakig sang akon mga kaaway nga daw sa mabaskog nga hangin ukon bagyo.
Ginoo, laglaga ang akon mga kaaway;
himua nga indi sila mag-intiendihanay.
Kay nakita ko ang pagpamintas kag pag-ilinaway sa siyudad.
10 Adlaw-gab-i nagakatabo ini bisan diin sa siyudad.[a]
Puno sang kalaot kag kagamo ang siyudad.
11 Ang pagpanglaglag bisan diin lang;
kag wala untat ang pagpamigos kag pagpangdaya sa mga karsada.
12 Kon ang kaaway ko ang nagainsulto sa akon mabatas ko ini.
Kon ang kontra ko ang nagapakanubo sa akon malikawan ko siya.
13 Pero ang akon mismo kapareho, kaupod, kag suod nga abyan ang nagainsulto sa akon.
14 Malapit kami anay sa isa kag isa,
kag nagakadto kami sa templo sang Dios kaupod sang madamo nga mga tawo.

15 Kabay pa nga gulpi lang mapatay ang akon mga kaaway.
Kabay pa nga lamunon sila nga buhi sang lulubngan.
Kay ang kalautan ara sa ila kag sa ila mga puluy-an.

16 Pero ako iya nagapangayo sang bulig sa Ginoong Dios
kag ginaluwas niya ako.
17 Aga, udto, kag gab-i nagareklamo ako kag nagaugayong,
kag ginapamatian niya ako.
18 Luwason niya ako nga indi ako maano sa akon pagpakig-away,
bisan madamo ang nagakontra sa akon.
19 Ang Dios nga nagahari sa wala sing katapusan magapamati sa akon
kag paubuson niya ang akon mga kaaway.
Ini sila wala sing pagbag-o kag wala nagatahod sa Dios.

20 Ang akon abyan sadto nagkontra sa iya mga abyan;
wala niya gintuman ang iya mga ginpromisa.
21 Malulo kag manami siya maghambal,
pero may pagdumot sa iya tagipusuon,
kag ang iya mga ginahambal makapilas gali pareho sa matalom nga espada.

22 Itugyan sa Ginoo ang imo mga palaligban,
kay atipanon niya ikaw.
Indi niya pagpabay-an nga maano ang mga matarong hasta san-o.
23 Pero ang mga manugpatay kag mga dayaon ihaboy niya sa lugar sang mga patay,[b] sa wala pa magtunga-tunga ang ila kabuhi.
Pero ako iya, magasalig sa Dios.[c]

Notas al pie

  1. 55:10 nagakatabo… siyudad: sa literal, nagalibot-libot sila sa mga pader sini.
  2. 55:23 sa lugar sang mga patay: sa literal, sa madalom gid nga buho.
  3. 55:23 Dios: sa Hebreo, iya.

Korean Living Bible

시편 55

친구에게 배반당한 자의 기도

(다윗의 교훈시. 성가대 지휘자를 따라 현악기에 맞춰 부른 노래)

1하나님이시여,
내 기도를 들으시고
나의 간절한 부르짖음을
외면하지 마소서.
나에게 귀를 기울이시고
응답하소서.
내 마음이 근심으로 편치 못하여
탄식합니다.
내가 내 원수들의 위협에
두려움을 느끼며
악인들의 압력에
시달리고 있습니다.
그들이 나에게 고통을 주며
원한을 품고
나를 미워하고 있습니다.

내가 마음으로
심히 괴로워하는 것은
죽음의 공포가 나를 엄습함이라.
두려움과 떨림이 나를 둘렀으니
내가 무서운 공포에
사로잡히는구나.
내가 비둘기처럼 날개가 있다면
날아가서 편히 쉴 수 있을 텐데.
[a]내가 날개가 있다면
멀리 날아가
광야에서 안식할 것이며
빨리 피난처를 찾아서
폭풍과 광풍을 피할 수 있으리라.

여호와여,
악인들을 당황하게 하시고
그들의 말을 혼란하게 하소서.
내가 성 안에서
폭력과 투쟁이 있음을 보았습니다.
10 그들이 밤낮
성벽 위를 돌아다니므로
성 안에는 죄악과 악습이
도사리고 있습니다.
11 그 곳에는 폭력이 판을 치고
거리에는 협박과 사기 행위가
떠날 날이 없습니다.

12 나를 조롱한 자가 내 원수였다면
내가 그것을 참을 수 있었으리라.
나에게 거드름을 피우는 자가
나의 대적이었다면
내가 그를 피하여
숨을 수 있었으리라.
13 그러나 그는 바로 너였다.
나의 동료요 나의 동무이며
나의 가까운 친구가 아닌가!
14 우리는 함께 다니며
재미있는 이야기도 나누고
성전에도 함께 드나들었다.
15 사망아,
내 원수들을 붙잡아
산 채로 [b]무덤 속에 처넣어라.
악이 그들의 집과 마음에
자리를 잡았다.
16 그러나 나는
하나님을 소리쳐 부를 것이니
여호와께서 나를 구원하시리라.
17 내가 아침에도, 정오와 저녁에도
안타깝게 부르짖을 것이니
여호와께서 내 소리를 들으실 것이다.
18 비록 나를 대적하는 자가 많아도
그가 나를 전쟁에서
안전하게 구하시리라.
19 영원히 계신 하나님이
나의 부르짖음을 들으시고
그들을 벌하실 것이니
그들은 자기들의 태도를
바꾸지 않고
하나님을 두려워하지 않는
자들이다.

20 나의 동무는
자기 친구인 나를 배반하고
자기가 한 약속을 어겼다.
21 그의 입은 버터보다 매끄러우나
그 마음속에는 전쟁이 일고 있으며
그의 말은 기름보다 부드러우나
칼처럼 날카롭다.

22 네 짐을 여호와께 맡겨 버려라.
그가 너를 붙드시리라.
그는 의로운 자들이 넘어지는 것을
허락하지 않으실 것이다.

23 하나님이시여, 주께서 내 원수들을
파멸의 구덩이에
던져 넣으실 것이므로
살인자들과 사기꾼들은
자기 수명의 절반도
살지 못할 것입니다.
그러나 나는 주를 의지합니다.

Notas al pie

  1. 55:7 암시됨.
  2. 55:15 또는 ‘음부’