Ang Pulong Sang Dios

Salmo 51:1-19

Salmo 51Salmo 51 Ang titulo sa Hebreo: Sa direktor sang mga manugkanta. Ang kanta nga ginsulat ni David pagkatapos nga ginkadtuan siya ni Propeta Natan tungod sang iya pagpanginbabayi kay Batsheba.

Pangayo Patawad sa Dios

1Kaluoyi ako, O Dios, suno sa imo gugma.

Panasa ang akon mga sala suno sa imo dako nga pagkabalaka sa akon.

2Hugasi ako sa akon kalautan;

tinlui ako sa akon mga sala.

3Kay sa tanan nga tion ginahunahuna kag ginaako ko ang akon mga sala.

4Sa imo lang gid ako nakasala.

Ginhimo ko ang mga butang nga ginakabig mo nga malaot.

Gani husto ikaw sa imo mga ginhambal kontra sa akon.

Wala ka nagsala sa imo paghukom sa akon.

5Malaot ako kag nakasala halin pa sang akon pagkatawo.

6Ang matinud-anon nga tagipusuon amo ang imo luyag;

tudlui ako nga mangin maalamon.

7Tinlui ako sa akon mga sala agod mangin matinlo ako.

Hugasi ako agod mangin maputi gid ako.51:7 Tinlui ako… maputi gid ako: sa literal, Tinlui ako sang isopo… maputi pa ako sang sa snow.

8Pabatia ako sang kinalipay kag kinasadya;

bisan pa ginadugmok mo ang akon mga tul-an kabay pa nga malipay ako liwat.

9Kuhaa ang akon mga sala;

panasa ang tanan ko nga kalautan.

10Himua nga matinlo ang akon tagipusuon, O Dios,

kag hatagi liwat ako sing matutom nga espiritu.

11Indi ako pagtabuga sa imo presensya,

kag indi pagkuhaa ang imo balaan nga Espiritu sa akon.

12Ibalik sa akon ang kalipay nga nabatyagan ko sang ginluwas mo ako,

kag hatagi ako sing matinumanon nga espiritu.

13Dayon tudluan ko ang mga makasasala sang imo mga pamaagi agod magbalik sila sa imo.

14Luwasa ako sa akon sala nga amo ang pagpatay,51:14 Luwasa… pagpatay: ukon, Luwasa ako sa kamatayon. O Dios nga akon manluluwas,

kag isugid ko sing mabaskog ang imo nga pagluwas.51:14 pagluwas: ukon, pagkamatarong.

15Ginoo, buligi ako nga maghambal sang mga pagdayaw sa imo,

kag dayawon ko ikaw.

16Wala ka naluyag sa mga halad.

Bisan maghalad ako sa imo sang halad nga ginasunog, indi ka malipay.

17Ang halad nga makapalipay sa imo, O Dios, amo ang kabuhi nga nagapaubos kag nagahinulsol sa iya mga sala.

Ini nga klase sang halad indi mo pag-isikway.

18O Dios, pakamaayuha ang Zion, ang siyudad sang Jerusalem, kay malipay ka nga himuon ina.

Patinduga liwat ang mga pader sini.

19Dayon magakalipay ka sa husto nga mga halad, lakip na ang mga halad nga ginasunog sing bug-os.

Kag igahalad ang turo nga mga baka sa imo halaran.

Slovo na cestu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.