Ang Pulong Sang Dios

Salmo 51

Pangayo Patawad sa Dios

1Kaluoyi ako, O Dios, suno sa imo gugma.
Panasa ang akon mga sala suno sa imo dako nga pagkabalaka sa akon.
Hugasi ako sa akon kalautan;
tinlui ako sa akon mga sala.
Kay sa tanan nga tion ginahunahuna kag ginaako ko ang akon mga sala.
Sa imo lang gid ako nakasala.
Ginhimo ko ang mga butang nga ginakabig mo nga malaot.
Gani husto ikaw sa imo mga ginhambal kontra sa akon.
Wala ka nagsala sa imo paghukom sa akon.
Malaot ako kag nakasala halin pa sang akon pagkatawo.
Ang matinud-anon nga tagipusuon amo ang imo luyag;
tudlui ako nga mangin maalamon.
Tinlui ako sa akon mga sala agod mangin matinlo ako.
Hugasi ako agod mangin maputi gid ako.[a]
Pabatia ako sang kinalipay kag kinasadya;
bisan pa ginadugmok mo ang akon mga tul-an kabay pa nga malipay ako liwat.
Kuhaa ang akon mga sala;
panasa ang tanan ko nga kalautan.
10 Himua nga matinlo ang akon tagipusuon, O Dios,
kag hatagi liwat ako sing matutom nga espiritu.
11 Indi ako pagtabuga sa imo presensya,
kag indi pagkuhaa ang imo balaan nga Espiritu sa akon.
12 Ibalik sa akon ang kalipay nga nabatyagan ko sang ginluwas mo ako,
kag hatagi ako sing matinumanon nga espiritu.
13 Dayon tudluan ko ang mga makasasala sang imo mga pamaagi agod magbalik sila sa imo.

14 Luwasa ako sa akon sala nga amo ang pagpatay,[b] O Dios nga akon manluluwas,
kag isugid ko sing mabaskog ang imo nga pagluwas.[c]
15 Ginoo, buligi ako nga maghambal sang mga pagdayaw sa imo,
kag dayawon ko ikaw.
16 Wala ka naluyag sa mga halad.
Bisan maghalad ako sa imo sang halad nga ginasunog, indi ka malipay.
17 Ang halad nga makapalipay sa imo, O Dios, amo ang kabuhi nga nagapaubos kag nagahinulsol sa iya mga sala.
Ini nga klase sang halad indi mo pag-isikway.

18 O Dios, pakamaayuha ang Zion, ang siyudad sang Jerusalem, kay malipay ka nga himuon ina.
Patinduga liwat ang mga pader sini.
19 Dayon magakalipay ka sa husto nga mga halad, lakip na ang mga halad nga ginasunog sing bug-os.
Kag igahalad ang turo nga mga baka sa imo halaran.

Notas al pie

  1. 51:7 Tinlui ako… maputi gid ako: sa literal, Tinlui ako sang isopo… maputi pa ako sang sa snow.
  2. 51:14 Luwasa… pagpatay: ukon, Luwasa ako sa kamatayon.
  3. 51:14 pagluwas: ukon, pagkamatarong.

New International Version - UK

Psalm 51

Psalm 51[a]

For the director of music. A psalm of David. When the prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba.

Have mercy on me, O God,
    according to your unfailing love;
according to your great compassion
    blot out my transgressions.
Wash away all my iniquity
    and cleanse me from my sin.

For I know my transgressions,
    and my sin is always before me.
Against you, you only, have I sinned
    and done what is evil in your sight;
so you are right in your verdict
    and justified when you judge.
Surely I was sinful at birth,
    sinful from the time my mother conceived me.
Yet you desired faithfulness even in the womb;
    you taught me wisdom in that secret place.

Cleanse me with hyssop, and I shall be clean;
    wash me, and I shall be whiter than snow.
Let me hear joy and gladness;
    let the bones you have crushed rejoice.
Hide your face from my sins
    and blot out all my iniquity.

10 Create in me a pure heart, O God,
    and renew a steadfast spirit within me.
11 Do not cast me from your presence
    or take your Holy Spirit from me.
12 Restore to me the joy of your salvation
    and grant me a willing spirit, to sustain me.

13 Then I will teach transgressors your ways,
    so that sinners will turn back to you.
14 Deliver me from the guilt of bloodshed, O God,
    you who are God my Saviour,
    and my tongue will sing of your righteousness.
15 Open my lips, Lord,
    and my mouth will declare your praise.
16 You do not delight in sacrifice, or I would bring it;
    you do not take pleasure in burnt offerings.
17 My sacrifice, O God, is[b] a broken spirit;
    a broken and contrite heart
    you, God, will not despise.

18 May it please you to prosper Zion,
    to build up the walls of Jerusalem.
19 Then you will delight in the sacrifices of the righteous,
    in burnt offerings offered whole;
    then bulls will be offered on your altar.

Notas al pie

  1. Psalm 51:1 In Hebrew texts 51:1-19 is numbered 51:3-21.
  2. Psalm 51:17 Or The sacrifices of God are