Ang Pulong Sang Dios

Salmo 50:1-23

Salmo 50Salmo 50 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni Asaf.

Ang Matuod nga Pagsimba

1Ang Ginoo, nga makagagahom nga Dios, nagahambal kag nagapanawag sa mga tawo sa bisan diin nga parte sang kalibutan.

2Nagasilak siya halin sa Zion,50:2 Zion: ukon, Jerusalem. ang siyudad nga wala gid deperensya ang iya katahom.

3Magaabot ang Dios kag indi siya maghipos lang.

Sa una niya may makahalalit nga kalayo kag sa iya palibot may mabaskog nga bagyo.

4Ginatawag niya ang kalangitan kag ang kalibutan nga magsaksi sa iya nga paghukom sa iya katawhan.

5Nagasiling siya, “Patipuna sa akon ang akon matutom nga katawhan nga naghimo sing kasugtanan sa akon paagi sa paghalad.”

6Nagapahayag ang kalangitan sang pagkamatarong sang Dios,

kay siya ang nagahukom.

7Nagasiling pa ang Dios, “Kamo nga akon katawhan, pamatii ninyo ang akon isiling.

Ako ang Dios, nga inyo Dios;

magasaksi ako kontra sa inyo nga mga taga-Israel.

8Wala ko kamo ginasaway sa inyo mga paghalad,

ukon sa inyo mga halad nga ginasunog nga inyo permi ginahalad.

9Pero wala ako nagakinahanglan sang inyo turo nga mga baka kag mga kanding,

10kay akon ang tanan nga sapat:

ang mga sapat sa kagulangan,

ang mga baka sa linibo ka mga bukid,

11ang tanan nga pispis sa mga bukid,

kag ang mga sapat sa latagon.

12Kon gutumon ako indi ko kamo pagpangayuan sang pagkaon,

tungod kay akon ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini.

13Nagakaon bala ako sang karne sang turo nga baka ukon nagainom sang dugo sang kanding? Siyempre wala.

14Ang ihalad ninyo sa akon, nga Labing Mataas nga Dios, amo ang pagpasalamat,

kag tumana ninyo ang inyo mga promisa sa akon.

15Magpanawag kamo sa akon sa tion sang kalisod,

kay luwason ko kamo,

kag dayawon ninyo ako.”

16Pero sa mga malaot amo ini ang ginasiling sang Dios,

“Wala kamo sang kinamatarong sa pagmitlang sang akon mga sugo kag kasugtanan.

17Ginakaugtan ninyo ang akon pagdisiplina sa inyo;

wala ninyo ginasapak ang akon mga ginahambal.

18Kon may makita kamo nga makawat nagapakig-abyan kamo sa iya,

kag nagapakig-upod man kamo sa mga nagapanginbabayi kag nagapanginlalaki.

19Nagahambal kamo sing malain

kag maabtik kamo maghambal sing binutig.

20Ginapakalain ninyo permi ang inyo mga utod.

21Sang ginhimo ninyo ini nga mga butang, naghipos lang ako,

kag naghunahuna kamo nga pareho lang ako sa inyo.

Pero sabdungon ko kamo kag ipakita ko sa inyo kon daw ano kamo kalaot.

22“Pamatii ninyo ini, kamo nga nalipat sa Dios,

kay kon indi, laglagon ko kamo nga wala sing may makaluwas sa inyo.

23Ang nagahalad sa akon sing pagpasalamat nagapadungog sa akon,

kag ang nagabantay sang iya pagginawi luwason ko.”

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.