Ang Pulong Sang Dios

Salmo 5

Pangamuyo para sa Proteksyon sang Dios

1Ginoo, pamatii ang akon pangamuyo nga may pag-ugayong.
Pamatii ang akon pagpangayo sang bulig sa imo, O Dios nga akon hari,
kay sa imo ako nagapangamuyo.
Sa kaagahon ginapreparar ko ang akon kaugalingon sa pagpangamuyo sa imo.
Kag pagkatapos ko pangamuyo nagahulat ako sang imo sabat.
Ikaw ang Dios nga wala malipay sa kalautan;
wala mo ginabaton ang malaot nga mga tawo.
Indi makapalapit sa imo presensya ang mga matinaas-taason;
ginakaugtan mo ang tanan nga nagahimo sang malain.
Ginalaglag mo ang mga butigon
kag ginakangil-aran ang mga nagapamatay sang tawo kag ang mga traidor.
Pero ako iya, makasulod sa imo balaan nga templo
tungod sang imo dako nga gugma sa akon.
Kag didto simbahon ko ikaw nga may pagtahod.

Ginoo, tungod nga madamo ang akon mga kaaway,
tuytuyi ako suno sa imo pagkamatarong,
kag himua nga mahapos ang akon pagsunod sa imo pamaagi.
Indi masaligan ang ginasiling sang akon mga kaaway,
kay ang ila handom amo ang paglaglag sa iban.
Ang ila mga ginahambal[a] delikado pareho sang bukas nga lulubngan.
Ang ila mga ginasugid[b] puro pangdaya.
10 O Dios, siluti ang akon mga kaaway.
Kabay pa nga ang ila malaot nga mga plano amo mismo ang magalaglag sa ila.
Sikwaya sila tungod sang ila madamo nga mga sala,
kay nagrebelde sila sa imo.
11 Pero kabay pa nga magmalipayon ang tanan nga nagapangayo sang proteksyon sa imo.
Kabay pa nga magkinanta sila sa kalipay.
Protektari sila nga nagahigugma sa imo
agod magmalipayon sila tungod sang imo ginhimo para sa ila.
12 Kay ginapakamaayo mo, Ginoo, ang mga matarong.
Ang imo gugma nagaprotektar sa ila pareho sa taming.

Notas al pie

  1. 5:9 ginahambal: sa literal, tutunlan.
  2. 5:9 ginasugid: sa literal, dila.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 5

Ya mukulu wa Bayimbi. Ya ndere. Zabbuli ya Dawudi.

1Otege okutu eri ebigambo byange, Ayi Mukama;
    olowooze ku kunyolwa kwange.
Wuliriza eddoboozi ly’omulanga gwange,
    Ayi Kabaka wange era Katonda wange:
    kubanga ggwe gwe nsaba.

Ayi Mukama, buli nkya owulira eddoboozi lyange;
    buli nkya ndeeta gy’oli okusaba kwange,
    ne nnindirira onziremu.
Kubanga ggwe Ayi Katonda, tosanyukira bibi:
    n’ebitasaana tobigumiikiriza.
Ab’amalala era abakola ebibi tobeetaaga mu maaso go:
    kubanga okyawa abakola ebibi bonna.
Abalimba bonna obazikiriza;
    Mukama akyawa abatemu
    era n’abalimba.
Naye olw’ekisa kyo ekingi,
    nze nnaayingiranga mu nnyumba yo:
ne nkusinziza mu Yeekaalu yo Entukuvu
    n’okutya okungi.

Onkulembere, Ayi Mukama, mu butuukirivu bwo,
    olw’abalabe bange,
    ondage ekkubo eggolokofu ery’okutambulirangamu.
Abalabe bange bye boogera tebyesigibwa;
    emitima gyabwe gijjudde bussi bwereere.
Emimiro gyabwe ntaana eyasaamiridde:
    akamwa kaabwe koogera bya bulimba.
10 Basalire omusango gubasinge, Ayi Katonda;
    baleke bagwe mu mitego gyabwe.
Bagobe
    kubanga baakujeemera.
11 Naye leka abo bonna abakwesiga basanyukenga;
    ennaku zonna bayimbenga n’essanyu,
obakuumenga,
    abo abaagala erinnya lyo basanyukirenga mu ggwe.

12 Kubanga, Ayi Mukama, omutuukirivu omuwa omukisa;
    era omukuuma, n’omwetoolooza okwagala ng’engabo.