Ang Pulong Sang Dios

Salmo 47

Ang Dios ang Hari sa Bug-os nga Kalibutan

1Tanan nga mga nasyon,
magpalakpak kamo kag maghinugyaw sa Dios tungod sa kalipay.
Daw ano ka talahuron ang Ginoo, ang Labing Mataas nga Dios.
Gamhanan siya nga hari sa bug-os nga kalibutan.
Ginapasakop niya sa amon nga mga Israelinhon ang mga nasyon.
Ginpili niya para sa amon ang duta nga amon panublion, nga ginpabugal sang iya hinigugma nga si Jacob.
Ang Dios nagapasaka sa iya trono samtang nagahinugyaw ang mga tawo sa kalipay kag nagatunog ang mga budyong.

Magkanta kamo sang mga pagdayaw sa Dios.
Magkanta kamo sang mga pagdayaw sa aton hari.
Kay ang Dios amo ang hari sang bug-os nga kalibutan.
Dayawa ninyo siya paagi sa mga kanta.
Nagapungko siya sa iya balaan nga trono nga nagagahom sa mga nasyon.
Nagatipon ang mga pangulo sang mga nasyon upod sa katawhan sang Dios ni Abraham.
Kay ang mga pangulo sa kalibutan iya sang Dios.
Dalayawon gid siya.

New International Reader's Version

Psalm 47

Psalm 47

For the director of music. A psalm of the Sons of Korah.

Clap your hands, all you nations.
    Shout to God with cries of joy.
Do this because the Lord Most High is wonderful.
    He is the great King over the whole earth.
He brought nations under our control.
    He made them fall under us.
He chose our land for us.
    The people of Jacob are proud of their land,
    and God loves them.

God went up to his throne while his people were shouting with joy.
    The Lord went up while trumpets were playing.
Sing praises to God. Sing praises.
    Sing praises to our King. Sing praises.

God is the King of the whole earth.
    Sing a psalm of praise to him.
God rules over the nations.
    He is seated on his holy throne.
The nobles of the nations come together.
    They are now part of the people of the God of Abraham.
The kings of the earth belong to God.
    He is greatly honored.