Ang Pulong Sang Dios

Salmo 46

Kaupod Naton ang Dios

1Ang Dios amo ang nagaprotektar kag nagahatag sa aton sang kusog.
Handa gid siya permi nga magbulig sa tion sang kalisod.
Gani indi kita magkahadlok bisan pa matay-og ang duta kag magkalatiphag ang mga bukid kag magkalahulog sa kadadalman sang dagat,
ukon bisan pa ang dagat maghuganas kag maglinagumba ang mga balod, kag tungod sini ang mga bukid mag-uyog.

May suba nga nagahatag sang kalipay sa siyudad sang Dios, ang balaan nga puluy-an sang Labing Mataas nga Dios.
Ang Dios nagapuyo sa sini nga siyudad; gani indi ini malaglag.
Temprano pa magaabot ang Dios sa pagbulig sa sini nga siyudad.
Nagaginual ang mga nasyon; nagatay-og ang mga ginharian.
Sa singgit sang Dios daw matunaw sa kahadlok ang mga tawo sa kalibutan.
Ang Ginoo nga Makagagahom kaupod naton.
Ang Dios ni Jacob amo ang aton dalangpan.

Dali, tan-awa ang mga binuhatan sang Ginoo, ang makatilingala nga mga butang nga iya ginahimo sa kalibutan.
Ginapauntat niya ang mga inaway sa bug-os nga kalibutan.[a]
Ginapamali niya ang mga pana kag mga bangkaw, kag ginatutdan ang mga taming.
10 Nagasiling siya, “Untata na ninyo ang pag-ilinaway.
Kag kilalaha ninyo ako nga Dios.
Kamo nga mga nasyon sa bug-os nga kalibutan magadayaw sa akon.”

11 Ang Ginoo nga Makagagahom kaupod naton.
Ang Dios ni Jacob amo ang aton dalangpan.

Notas al pie

  1. 46:9 bug-os nga kalibutan: sa literal, pinakapunta sang kalibutan.

The Message

Psalm 46

A Song of the Sons of Korah

11-3 God is a safe place to hide,
    ready to help when we need him.
We stand fearless at the cliff-edge of doom,
    courageous in seastorm and earthquake,
Before the rush and roar of oceans,
    the tremors that shift mountains.

Jacob-wrestling God fights for us,
    God-of-Angel-Armies protects us.

4-6 River fountains splash joy, cooling God’s city,
    this sacred haunt of the Most High.
God lives here, the streets are safe,
    God at your service from crack of dawn.
Godless nations rant and rave, kings and kingdoms threaten,
    but Earth does anything he says.

Jacob-wrestling God fights for us,
    God-of-Angel-Armies protects us.

8-10 Attention, all! See the marvels of God!
    He plants flowers and trees all over the earth,
Bans war from pole to pole,
    breaks all the weapons across his knee.
“Step out of the traffic! Take a long,
    loving look at me, your High God,
    above politics, above everything.”

11 Jacob-wrestling God fights for us,
    God-of-Angel-Armies protects us.