Ang Pulong Sang Dios

Salmo 43

1Pamatud-i, O Dios, nga wala ako sing sala,
kag apini ako kontra sa mga indi diosnon nga mga tawo.
Luwasa ako sa dayaon kag malaot nga mga tawo.
Ikaw, O Dios, ang akon mabakod nga dalangpan.
Ngaa nga ginsikway mo ako?
Ngaa nga kinahanglan pa nga magkasubo ako tungod sa pagpamigos sa akon sang mga kaaway?
Pasanagi ako kag tudlui sang imo kamatuoran
agod matuytuyan ako pabalik sa imo templo didto sa balaan nga bukid.
Dayon magapalapit ako sa imo halaran, O Dios,
ikaw nga nagahatag sa akon sang kalipay.
Nagadayaw ako sa imo paagi sa pagtukar sang arpa, O Dios ko.
Ngaa bala nga nagapangasubo kag nagakatublag gid ako?
Dapat magsalig ako sa imo. Huo, dayawon ko ikaw liwat, ikaw nga akon manluluwas kag Dios.

New Living Translation

Psalm 43

Psalm 43

Declare me innocent, O God!
    Defend me against these ungodly people.
    Rescue me from these unjust liars.
For you are God, my only safe haven.
    Why have you tossed me aside?
Why must I wander around in grief,
    oppressed by my enemies?
Send out your light and your truth;
    let them guide me.
Let them lead me to your holy mountain,
    to the place where you live.
There I will go to the altar of God,
    to God—the source of all my joy.
I will praise you with my harp,
    O God, my God!

Why am I discouraged?
    Why is my heart so sad?
I will put my hope in God!
    I will praise him again—
    my Savior and my God!