Ang Pulong Sang Dios

Salmo 43

1Pamatud-i, O Dios, nga wala ako sing sala,
kag apini ako kontra sa mga indi diosnon nga mga tawo.
Luwasa ako sa dayaon kag malaot nga mga tawo.
Ikaw, O Dios, ang akon mabakod nga dalangpan.
Ngaa nga ginsikway mo ako?
Ngaa nga kinahanglan pa nga magkasubo ako tungod sa pagpamigos sa akon sang mga kaaway?
Pasanagi ako kag tudlui sang imo kamatuoran
agod matuytuyan ako pabalik sa imo templo didto sa balaan nga bukid.
Dayon magapalapit ako sa imo halaran, O Dios,
ikaw nga nagahatag sa akon sang kalipay.
Nagadayaw ako sa imo paagi sa pagtukar sang arpa, O Dios ko.
Ngaa bala nga nagapangasubo kag nagakatublag gid ako?
Dapat magsalig ako sa imo. Huo, dayawon ko ikaw liwat, ikaw nga akon manluluwas kag Dios.

New International Reader's Version

Psalm 43

Psalm 43

My God, when you hand down your decision, let it be in my favor.
    Stand up for me against an unfaithful nation.
    Save me from those lying and sinful people.
You are God, my place of safety.
    Why have you turned your back on me?
Why must I go around in sorrow?
    Why am I beaten down by my enemies?
Send me your light and your faithful care.
    Let them lead me.
Let them bring me back to your holy mountain,
    to the place where you live.
Then I will go to the altar of God.
    I will go to God. He is my joy and my delight.
God, you are my God.
    I will praise you by playing the lyre.

My spirit, why are you so sad?
    Why are you so upset deep down inside me?
Put your hope in God.
    Once again I will have reason to praise him.
    He is my Savior and my God.