Ang Pulong Sang Dios

Salmo 43:1-5

Salmo 43Salmo 43 Sa madamo nga mga kopya sang Hebreo ang Salmo 42 kag 43 isa lang ka salmo.

1Pamatud-i, O Dios, nga wala ako sing sala,

kag apini ako kontra sa mga indi diosnon nga mga tawo.

Luwasa ako sa dayaon kag malaot nga mga tawo.

2Ikaw, O Dios, ang akon mabakod nga dalangpan.

Ngaa nga ginsikway mo ako?

Ngaa nga kinahanglan pa nga magkasubo ako tungod sa pagpamigos sa akon sang mga kaaway?

3Pasanagi ako kag tudlui sang imo kamatuoran

agod matuytuyan ako pabalik sa imo templo didto sa balaan nga bukid.

4Dayon magapalapit ako sa imo halaran, O Dios,

ikaw nga nagahatag sa akon sang kalipay.

Nagadayaw ako sa imo paagi sa pagtukar sang arpa, O Dios ko.

5Ngaa bala nga nagapangasubo kag nagakatublag gid ako?

Dapat magsalig ako sa imo. Huo, dayawon ko ikaw liwat, ikaw nga akon manluluwas kag Dios.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 43:1-5

Salmo 43

Usa ka Pag-ampo alang sa Panahon sa Kagubot

1Pamatud-i, O Dios, nga wala akoy sala,

ug labani ako batok sa dili diosnong mga nasod.

Luwasa ako gikan sa limbongan ug daotang mga tawo.

2Ikaw ang Dios nga nagapanalipod kanako.

Nganong gisalikway mo man ako?

Nganong kinahanglan pa man nga magsubo ako tungod sa pagpangdaog-daog kanako sa mga kaaway?

3Lamdagi ako ug tudloi sa imong kamatuoran,

ug dad-a ako pagbalik sa imong templo43:3 templo: sa literal, puloy-anan. didto sa balaang bungtod.

4Unya moadto ako sa imong halaran, O Dios,

ikaw nga nagahatag kanako ug kalipay.

Magadayeg ako kanimo pinaagi sa pagtukar sa harpa, O Dios ko.

5Nganong maguol man ako ug mabalaka pag-ayo?

Mosalig ako kanimo, ug dayegon ko ikaw pag-usab, ikaw nga akong Manluluwas ug Dios.