Ang Pulong Sang Dios

Salmo 40:1-17

Salmo 40Salmo 40 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David. Sa direktor sang mga manugkanta.

Kanta sa Pagdayaw

1Naghulat ako nga mapailubon sa Ginoo,

kag ginpamatian niya ang akon pagpangayo sang bulig.

2Daw pareho lang nga ginbatak niya ako sa lunangon nga buho ukon lamawan.

Kag gintungtong niya ako sa bato agod indi ako maano.

3Gintudluan niya ako sang bag-o nga kanta,

kanta nga pagdayaw sa iya nga aton Dios.

Madamo nga tawo ang makakita sini,

kag magatahod sila kag magasalig sa Ginoo.

4Bulahan ang tawo nga nagasalig sa Ginoo,

kag wala nagadangop sa mga matinaas-taason nga nagasunod sa kabutigan.40:4 kabutigan: ukon, butigon nga mga dios-dios.

5Ginoo nga akon Dios, wala sing may makapareho sa imo.

Madamo nga makatilingala nga mga butang ang ginhimo mo,

kag madamo ang imo mga plano sa amon.

Indi ko ini masaysay tanan kay puwerte kadamo.

6Wala mo nagustuhan ang nagkalain-lain nga klase sang mga halad.

Wala ka nagpangayo sang mga halad nga ginasunog kag halad sa pagpakatinlo.

Sa baylo, ginhimo mo ako nga matinumanon sa imo.

7Gani nagsiling ako,

“Ari ako, handa nga magtuman sang imo mga sugo suno sa nasulat sa Kasulatan parte sa akon.40:7 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

8O Dios ko, luyag ko nga tumanon ang imo kabubut-on.

Ang imo kasuguan ginahuptan ko sa akon tagipusuon.”

9Ginasugid ko ang imo pagluwas40:9 pagluwas: ukon, pagkamatarong. sa akon sa pagtililipon sang imo katawhan.

Nahibaluan mo, Ginoo, nga indi ako mag-untat sa pagsugid sini.

10Wala ko ginatago sa akon kaugalingon ang imo nga pagluwas sa akon.40:10 ang imo nga pagluwas sa akon: ukon, ang imo pagkamatarong.

Ginasugid ko nga matutom ka kag nagapangluwas.

Wala ko ginahipsan ang imo gugma kag kamatuoran40:10 kamatuoran: ukon, pagkamasaligan. Amo man sa bersikulo 11. kon magtilipon kami sang imo katawhan

11Ginoo, indi pagpunggi ang imo kaluoy sa akon.

Kabay pa nga ang imo gugma kag kamatuoran magatipig permi sa akon.

12Kay ginalibutan ako sang madamo nga kalisod nga indi maisip.

Daw sa natabunan na ako sang akon mga sala, kag indi ako makakita.

Mas madamo pa ang akon mga sala sang sa akon buhok,

kag tungod sini nadulaan ako sang kaisog.

13Ginoo, palihog luwasa ako!

Buligi ako gilayon.

14Kabay pa nga ang tanan nga nagatinguha sa pagpatay sa akon mahuy-an kag magasalasala.

Kabay pa nga ang tanan nga nagahandom sang akon kalaglagan magapalalagyo sa kahuya.

15Kabay pa nga ang mga nagayaguta sa akon matingala gid nga nahuy-an sila.

16Pero kabay pa nga ang tanan nga nagadangop sa imo magkalipay gid tungod sa imo.

Kabay pa nga ang mga naluyag sa kaluwasan nga halin sa imo magsiling permi, “Dalayawon ang Ginoo.”

17Kon parte sa akon, kubos kag imol ako.

Kabay pa nga hunahunaon mo ako, Ginoo.

Ikaw ang akon manugbulig kag manughilway.

O Dios ko, buligi ako gilayon.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 40:1-17

สดุดี 40

(สดด.70:1-5)

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าพเจ้าอดทนรอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระองค์ทรงหันมาและรับฟังคำทูลวิงวอนของข้าพเจ้า

2พระองค์ทรงยกข้าพเจ้าออกจากหลุมแห่งความสิ้นหวัง

จากหุบเหวและแอ่งโคลน

พระองค์ทรงวางเท้าข้าพเจ้าบนศิลา

และประทานที่อันมั่นคงให้ยืน

3พระองค์ทรงใส่เพลงบทใหม่ในปากข้าพเจ้า

เป็นเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าของเรา

คนทั้งหลายจะเห็นและยำเกรง

และไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

4ความสุขมีแก่

ผู้ที่ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้ที่ไม่ได้หันไปหาคนหยิ่งทะนง

หรือไปหาคนที่หันไปพึ่งพระจอมปลอม40:4 หรือความเท็จ

5ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพระองค์

พระองค์ทรงทำการอัศจรรย์มากมายยิ่งนัก

พระองค์ทรงวางแผนสิ่งต่างๆ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลาย

ไม่มีใครเทียบกับพระองค์ได้

หากข้าพระองค์จะกล่าวและเล่าถึงพระราชกิจของพระองค์

ก็มากมายเกินกว่าจะทำไหว

6พระองค์ไม่ได้ทรงประสงค์เครื่องบูชาและของถวาย

ไม่ได้ทรงเรียกร้องเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาป

แต่ทรงเปิดหูของข้าพระองค์40:6 หรือพระองค์ทรงเจาะหูข้าพระองค์

7แล้วข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ ข้าพระองค์มาแล้ว

ในหนังสือม้วนได้เขียนถึงข้าพระองค์ไว้40:7 หรือข้าพระองค์มาแล้ว / กับหนังสือม้วนที่เขียนเพื่อข้าพระองค์

8ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปรารถนาจะทำตามพระประสงค์ของพระองค์

บทบัญญัติของพระองค์อยู่ในดวงใจของข้าพระองค์”

9ข้าพระองค์ประกาศความชอบธรรมในที่ชุมนุมใหญ่

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ตามที่พระองค์ทรงทราบ

ข้าพระองค์ไม่ได้ปิดปากเงียบ

10ข้าพระองค์ไม่ได้เก็บงำความชอบธรรมของพระองค์ไว้ในใจ

ข้าพระองค์ได้ประกาศความซื่อสัตย์และความรอดของพระองค์

ข้าพระองค์ไม่ได้ปกปิดความรักมั่นคงและความจริงของพระองค์

จากที่ชุมนุมใหญ่

11ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขออย่าทรงยับยั้งพระเมตตาจากข้าพระองค์

ขอให้ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ปกป้องข้าพระองค์ไว้เสมอ

12เพราะความเดือดร้อนนับไม่ถ้วนรุมล้อมข้าพระองค์

และบาปของข้าพระองค์ไล่ทันจนข้าพระองค์มองอะไรไม่เห็น

บาปนั้นมากยิ่งกว่าผมบนศีรษะของข้าพระองค์

จิตใจของข้าพระองค์ก็หดหู่ท้อแท้อยู่ภายในข้าพระองค์

13ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ด้วย

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จมาช่วยข้าพระองค์โดยเร็วเถิด

14ขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์

ต้องอับอายและอลหม่าน

ขอให้บรรดาผู้ที่อยากให้ข้าพระองค์พินาศ

ต้องอัปยศอดสูกลับไป

15ขอให้ผู้ที่พูดกับข้าพระองค์ว่า “นั่นไง! นั่นไง!”

ต้องตกตะลึงกับความอับอายขายหน้าของตน

16แต่ขอให้คนทั้งปวงที่แสวงหาพระองค์

ชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ในพระองค์

ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่า

“ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูน!”

17ส่วนข้าพระองค์ยากจนและแร้นแค้น

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงระลึกถึงข้าพระองค์

พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงล่าช้า