Ang Pulong Sang Dios

Salmo 40:1-17

Salmo 40Salmo 40 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David. Sa direktor sang mga manugkanta.

Kanta sa Pagdayaw

1Naghulat ako nga mapailubon sa Ginoo,

kag ginpamatian niya ang akon pagpangayo sang bulig.

2Daw pareho lang nga ginbatak niya ako sa lunangon nga buho ukon lamawan.

Kag gintungtong niya ako sa bato agod indi ako maano.

3Gintudluan niya ako sang bag-o nga kanta,

kanta nga pagdayaw sa iya nga aton Dios.

Madamo nga tawo ang makakita sini,

kag magatahod sila kag magasalig sa Ginoo.

4Bulahan ang tawo nga nagasalig sa Ginoo,

kag wala nagadangop sa mga matinaas-taason nga nagasunod sa kabutigan.40:4 kabutigan: ukon, butigon nga mga dios-dios.

5Ginoo nga akon Dios, wala sing may makapareho sa imo.

Madamo nga makatilingala nga mga butang ang ginhimo mo,

kag madamo ang imo mga plano sa amon.

Indi ko ini masaysay tanan kay puwerte kadamo.

6Wala mo nagustuhan ang nagkalain-lain nga klase sang mga halad.

Wala ka nagpangayo sang mga halad nga ginasunog kag halad sa pagpakatinlo.

Sa baylo, ginhimo mo ako nga matinumanon sa imo.

7Gani nagsiling ako,

“Ari ako, handa nga magtuman sang imo mga sugo suno sa nasulat sa Kasulatan parte sa akon.40:7 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

8O Dios ko, luyag ko nga tumanon ang imo kabubut-on.

Ang imo kasuguan ginahuptan ko sa akon tagipusuon.”

9Ginasugid ko ang imo pagluwas40:9 pagluwas: ukon, pagkamatarong. sa akon sa pagtililipon sang imo katawhan.

Nahibaluan mo, Ginoo, nga indi ako mag-untat sa pagsugid sini.

10Wala ko ginatago sa akon kaugalingon ang imo nga pagluwas sa akon.40:10 ang imo nga pagluwas sa akon: ukon, ang imo pagkamatarong.

Ginasugid ko nga matutom ka kag nagapangluwas.

Wala ko ginahipsan ang imo gugma kag kamatuoran40:10 kamatuoran: ukon, pagkamasaligan. Amo man sa bersikulo 11. kon magtilipon kami sang imo katawhan

11Ginoo, indi pagpunggi ang imo kaluoy sa akon.

Kabay pa nga ang imo gugma kag kamatuoran magatipig permi sa akon.

12Kay ginalibutan ako sang madamo nga kalisod nga indi maisip.

Daw sa natabunan na ako sang akon mga sala, kag indi ako makakita.

Mas madamo pa ang akon mga sala sang sa akon buhok,

kag tungod sini nadulaan ako sang kaisog.

13Ginoo, palihog luwasa ako!

Buligi ako gilayon.

14Kabay pa nga ang tanan nga nagatinguha sa pagpatay sa akon mahuy-an kag magasalasala.

Kabay pa nga ang tanan nga nagahandom sang akon kalaglagan magapalalagyo sa kahuya.

15Kabay pa nga ang mga nagayaguta sa akon matingala gid nga nahuy-an sila.

16Pero kabay pa nga ang tanan nga nagadangop sa imo magkalipay gid tungod sa imo.

Kabay pa nga ang mga naluyag sa kaluwasan nga halin sa imo magsiling permi, “Dalayawon ang Ginoo.”

17Kon parte sa akon, kubos kag imol ako.

Kabay pa nga hunahunaon mo ako, Ginoo.

Ikaw ang akon manugbulig kag manughilway.

O Dios ko, buligi ako gilayon.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 40:1-17

Salmo 4040:0 Salmo 40 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Awit kini ni David.

Ang Awit sa Pagdayeg sa Ginoo

1Mapailubon akong naghulat sa Ginoo,

ug gidungog niya ang akong pagpangayo ug tabang.

2Gihaw-as niya ako gikan sa makuyaw ug lapokon nga bangag,

ug gipahimutang sa dakong bato aron dili ako maunsa.

3Gitudloan niya ako ug bag-ong awit,

awit sa pagdayeg kaniya nga atong Dios.

Daghang mga tawo ang makakita niini,

ug motahod gayod sila ug mosalig sa Ginoo.

4Bulahan ang tawo nga nagasalig sa Ginoo,

ug dili modangop sa mga garboso nga nagasunod sa bakak.40:4 bakak: o, bakakon nga mga dios-dios.

5Ginoo nga akong Dios, walay sama kanimo.

Daghang katingalahang mga butang ang imong gihimo,

ug daghan ang imong mga plano alang kanamo.

Dili ko masaysay kining tanan kay labihan kini kadaghan.

6Wala ka malipay sa nagkalain-laing matang sa mga halad,

sama sa halad nga sinunog ug halad sa paghinlo.

Gihimo mo hinuon ako nga matinumanon kanimo.

7Busa miingon ako,

“Ania ako, andam ako nga motuman sa imong mga sugo nga nasulat sa Kasulatan.

8O Dios ko, ikalipay ko ang pagtuman sa imong kabubut-on.

Ang imong kasugoan gitipigan ko sulod sa akong kasingkasing.”

9Gisugilon ko ang imong pagkamatarong sa panagtigom sa imong mga katawhan.

Nahibalo ka, Ginoo, nga dili ako mohunong sa pagsugilon niini.

10Wala ko tagoi sa akong kaugalingon ang mahitungod sa imong pagkamatarong.

Isugilon ko nga ikaw kasaligan ug makaluwas.

Wala ako magpakahilom mahitungod sa imong gugma ug kamatuoran40:10 kamatuoran: o, pagkamatinud-anon. Mao usab sa bersikulo 11. diha sa mga panagtigom sa imong katawhan.

11Ginoo, ayaw ihikaw ang imong kalooy kanako.

Hinaut pa nga ang imong gugma ug kamatuoran motipig kanako sa kanunay.

12Kay gilibotan ako sa mga kalisod nga dili maihap.

Daw sa matabonan na ako sa akong mga sala, ug dili ako makakita.

Mas daghan pa ang akong mga sala kaysa akong buhok.

Ug tungod niini, nawad-an ako ug kaisog.

13Ginoo, luwasa intawon ako.

Tabangi dayon ako.

14Hinaut unta nga ang mga nagatinguha sa pagpatay kanako maulawan ug mataranta. Hinaut unta nga ang mga nagahandom sa akong kalaglagan mangikyas ug maulawan

15Hinaut unta nga ang mga nagabiaybiay kanako matingala pag-ayo kay naulawan sila.

16Apan hinaut nga ang tanang nagadangop kanimo maglipay gayod tungod kanimo.

Hinaut nga ang mga nangandoy sa kaluwasan nga gikan kanimo moingon kanunay,

“Dalaygon ang Ginoo.”

17Kabos ako ug timawa.

Hinaut pa nga nagahunahuna ka kanako, Ginoo.

Ikaw ang akong magtatabang ug manluluwas.

O Dios ko, tabangi dayon ako.