Ang Pulong Sang Dios

Salmo 38:1-22

Salmo 38Salmo 38 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David nga ginakanta sa tion sang paghalad sang halad nga bilang pagdumdom sa Ginoo.

Pangamuyo sang Tawo nga Nagaantos

1Ginoo, indi ako pagsabdunga ukon pagsiluti sa imo kaakig.

2Kay daw sa ginpilas mo ako sang pana kag ginsumbag.

3Indi maayo ang pamatyag sang akon lawas tungod sang imo kaakig sa akon mga sala.

4Daw malumos na ako sa akon mga sala,

pareho ini sang mabug-at nga palas-anon nga indi ko masarangan.

5Tungod sang akon kabuangan, ang akon mga pilas naghubag kag nagbaho.

6Nagabarikutot ako sa puwerte nga kasakit,

kag nagapangasubo ako sa bilog nga adlaw.

7Indi maayo ang pamatyag sang akon lawas kay nagangutngot ang akon hawak.

8Puwerte na gid sa akon kaluya.

Nagaugayong ako sa kasakit sang akon balatyagon.

9Ginoo, nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahandom kag nabatian mo ang akon pag-ugayong.

10Nagakubakuba ang akon dughan; wala na ako sang kusog,

kag malubog na ang akon panulok.

11Ang akon mga abyan kag mga kaupod nagalikaw sa akon tungod sang akon balatian.

Bisan ang akon mga paryente nagapalayo sa akon.

12Ang mga tawo nga gusto magpatay sa akon nagabutang sang siod agod dakpon ako.

Sila nga gusto magsakit sa akon nagaestoryahanay kon paano nila ako malaglag.

Sa bilog nga adlaw nagaplano sila sa pagtraidor sa akon.

13Nagapabungol-bungol lang ako, nga kuno indi makabati.

Nagapaapa-apa lang ako, nga kuno indi makahambal.

14Ginapabungol-bungulan ko lang ang ila malain nga ginaplano kag wala ako nagasabat,

15kay nagasalig ako sa imo, Ginoo.

Ikaw, Ginoo nga akon Dios, ang magasabat sang akon pangamuyo.

16Gani nagapangamuyo ako nga indi mo pagtugutan ang akon mga kaaway nga magkalipay ukon magpabugal kon mapukan ako.

17Daw malaglag na gani ako, kag wala untat ang akon pag-antos.

18Gani ginatuad ko ang akon mga sala nga nagapatublag sa akon.

19Kon parte sa akon mga kaaway, mabakod kag madamo sila.

Ginakainitan nila ako nga wala sing kabangdanan.

20Ginabalusan nila ako sing malain sa maayo nga ginahimo ko sa ila.

Kag ginakontra nila ako kay nagatinguha ako sa paghimo sang maayo.

21Ginoo nga akon Dios, indi ako pagpabay-i;

indi ka magpalayo sa akon.

22Buligi ako gilayon, Ginoo nga akon manluluwas.

Slovo na cestu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.