Ang Pulong Sang Dios

Salmo 38:1-22

Salmo 38Salmo 38 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David nga ginakanta sa tion sang paghalad sang halad nga bilang pagdumdom sa Ginoo.

Pangamuyo sang Tawo nga Nagaantos

1Ginoo, indi ako pagsabdunga ukon pagsiluti sa imo kaakig.

2Kay daw sa ginpilas mo ako sang pana kag ginsumbag.

3Indi maayo ang pamatyag sang akon lawas tungod sang imo kaakig sa akon mga sala.

4Daw malumos na ako sa akon mga sala,

pareho ini sang mabug-at nga palas-anon nga indi ko masarangan.

5Tungod sang akon kabuangan, ang akon mga pilas naghubag kag nagbaho.

6Nagabarikutot ako sa puwerte nga kasakit,

kag nagapangasubo ako sa bilog nga adlaw.

7Indi maayo ang pamatyag sang akon lawas kay nagangutngot ang akon hawak.

8Puwerte na gid sa akon kaluya.

Nagaugayong ako sa kasakit sang akon balatyagon.

9Ginoo, nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahandom kag nabatian mo ang akon pag-ugayong.

10Nagakubakuba ang akon dughan; wala na ako sang kusog,

kag malubog na ang akon panulok.

11Ang akon mga abyan kag mga kaupod nagalikaw sa akon tungod sang akon balatian.

Bisan ang akon mga paryente nagapalayo sa akon.

12Ang mga tawo nga gusto magpatay sa akon nagabutang sang siod agod dakpon ako.

Sila nga gusto magsakit sa akon nagaestoryahanay kon paano nila ako malaglag.

Sa bilog nga adlaw nagaplano sila sa pagtraidor sa akon.

13Nagapabungol-bungol lang ako, nga kuno indi makabati.

Nagapaapa-apa lang ako, nga kuno indi makahambal.

14Ginapabungol-bungulan ko lang ang ila malain nga ginaplano kag wala ako nagasabat,

15kay nagasalig ako sa imo, Ginoo.

Ikaw, Ginoo nga akon Dios, ang magasabat sang akon pangamuyo.

16Gani nagapangamuyo ako nga indi mo pagtugutan ang akon mga kaaway nga magkalipay ukon magpabugal kon mapukan ako.

17Daw malaglag na gani ako, kag wala untat ang akon pag-antos.

18Gani ginatuad ko ang akon mga sala nga nagapatublag sa akon.

19Kon parte sa akon mga kaaway, mabakod kag madamo sila.

Ginakainitan nila ako nga wala sing kabangdanan.

20Ginabalusan nila ako sing malain sa maayo nga ginahimo ko sa ila.

Kag ginakontra nila ako kay nagatinguha ako sa paghimo sang maayo.

21Ginoo nga akon Dios, indi ako pagpabay-i;

indi ka magpalayo sa akon.

22Buligi ako gilayon, Ginoo nga akon manluluwas.

Japanese Living Bible

詩篇 38

1ああ主よ、お怒りのままに私を罰しないでください。
あなたの矢は深く突き刺さり、
私は容赦なく打たれて、圧倒されました。
3-4 御怒りにふれて病気となり、
罪のために健康を害したのです。
罪は洪水のように頭上を越えました。
もう、自分では負いきれない重荷です。
5-6 傷口はただれ、うみがあふれています。
罪の重さに、身をかがめて苦しみもだえています。
昼も夜も苦痛に満ち、
腰は焼けつくように痛く、
全身が病み疲れているのです。
私は精根尽き果て、絶望してうめくのみです。
主よ。
私がどれほど健康な体に戻りたいと思っているか、
あなたはご存じです。
私のため息は一つ残らずお耳に達したはずです。
10 動悸は激しく、体力は消耗し、
目も見えなくなりつつあります。
11 愛する者や友人たちは、
私の病気を怖がって近寄ってくれず、
家族の者さえ遠巻きにしています。
12 敵は、このいのちをつけねらい、
目覚めている間中、策略を練っているのです。
13-14 しかし私は、
彼らが脅す声を聞かないようにしています。
口がきけない人のように、黙りこんでいます。
15 主に望みを託しているからです。
ああ主よ、早く来て、私を守ってください。
16 それ見ろと言わんばかりに、失意の私を眺める
あの高慢な者どもにとどめを刺してください。
17 いつまで私は危険な崖っぷちに
立っていなければならないのでしょう。
悲しみの原因である罪が、
四六時中、私を見すえています。
18 私は罪を告白します。
どうか、今までの行いを赦してください。
19 しかし、敵は私を憎み、激しく苦しめます。
私には少しも身に覚えがありませんのに。
20 あの者どもは悪をもって善に報い、
正義を掲げる私を憎むのです。
21 ああ主よ、私を置き去りにしないでください。
22 私を救ってくださる主よ、
急いで来てお助けください。