Ang Pulong Sang Dios

Salmo 36

Ang Pagkamalaot sang Tawo kag ang Kaayo sang Dios

1Ini ang mensahi nga ginahuptan ko sa akon tagipusuon
parte sa pagkamakasasala sang malaot nga tawo:[a]
Ang malaot nga tawo wala sing kahadlok sa Dios.
Tungod kay mataas ang pagtan-aw niya sa iya kaugalingon,
indi niya makita ang iya kalaot agod kaugtan niya kuntani ini.
Malaot kag kabutigan ang iya ginahambal.
Wala na niya ginahimo kon ano ang husto kag ang maayo.
Bisan nagahigda siya nagaplano siya sing malain.
Desidido siya nga maghimo sang indi maayo,
kag wala niya ginasikway ang malaot.

Ang imo gugma kag katutom, Ginoo, indi matakos;
mas mataas pa ini sa kalangitan.
Ang imo pagkamatarong malig-on pareho sa mataas nga mga bukid.
Ang imo paghukom indi matungkad pareho sa kadadalman sang dagat.
Ginatatap mo, Ginoo, ang mga tawo kag mga sapat.
Daw ano kabilidhon sang imo gugma, O Dios.
Ginaprotektaran mo ang mga tawo pareho sang pagprotektar sang pispis sa iya mga buto sa idalom sang iya pakpak.
Nagapaayaw sila sa kabugana sang pagkaon sa imo balay;
ginapainom mo sila sa imo manami nga tubig.
Kay ikaw ang ginahalinan sang kabuhi.
Ginapasanagan mo kami, kag nagakasanagan ang amon hunahuna.
10 Padayuna ang imo paghigugma sa mga nagakilala sa imo.
Padayuna ang imo paghimo sang matarong sa mga nagakabuhi sang husto.
11 Indi pagtuguti nga pierdihon ako sang akon malaot kag bugalon nga mga kaaway.
12 Malaglag gid man inang malaot nga mga tawo kag indi na gid makabangon.

Notas al pie

  1. 36:1 Ini ang mensahi… malaot nga tawo: ukon, Nagapanghikot ang sala sa tagipusuon sang malaot nga tawo.

Amplified Bible

Psalm 36

Wickedness of Men and Lovingkindness of God.

To the Chief Musician. A Psalm of David the servant of the Lord.

1Transgression speaks [like an oracle] to the wicked (godless) [deep] within his heart;
There is no fear (dread) of God before his eyes.

For he flatters and deceives himself in his own eyes
Thinking that his sinfulness will not be discovered and hated [by God].

The words of his mouth are wicked and deceitful;
He has ceased to be wise and to do good.

He plans wrongdoing on his bed;
He sets himself on a path that is not good;
He does not reject or despise evil.


Your lovingkindness and graciousness, O Lord, extend to the skies,
Your faithfulness [reaches] to the clouds.

Your righteousness is like the mountains of God,
Your judgments are like the great deep.
O Lord, You preserve man and beast.

How precious is Your lovingkindness, O God!
The children of men take refuge in the shadow of Your wings.

They drink their fill of the abundance of Your house;
And You allow them to drink from the river of Your delights.

For with You is the fountain of life [the fountain of life-giving water];
In Your light we see light.

10 
O continue Your lovingkindness to those who know You,
And Your righteousness (salvation) to the upright in heart.
11 
Do not let the foot of the proud [person] overtake me,
And do not let the hand of the wicked drive me away.
12 
There those who [are perverse and] do evil have fallen;
They have been thrust down and cannot rise.