Ang Pulong Sang Dios

Salmo 35:1-28

Salmo 35Salmo 35 Ang titulo sa Hebreo: Ginsulat ni David.

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

1Kontraha, Ginoo, ang mga nagakontra sa akon.

Awaya ang mga nagaaway sa akon.

2Kuhaa ang imo dalagko kag magagmay nga mga taming, kag buligi ako.

3Ihanda ang imo gamay kag dako nga bangkaw kontra sa mga nagalagas sa akon,

kag pasaliga ako nga luwason mo ako.

4Kabay pa nga ang mga nagatinguha sa pagpatay sa akon mahuy-an.

Kabay pa nga ang mga nagaplano sang akon kalaglagan magapalalagyo nga nagasalasala.

5Kabay pa nga mangin pareho sila sa upa nga ginapalid sang hangin samtang ginatabog sila sang imo anghel.

6Kabay pa nga mangin madulom kag madanlog ang ila alagyan samtang ginalagas sila sang imo anghel.

7Bisan wala sing kabangdanan nagbutang sila sang siod sa tago para madakpan ako

kag nagkutkot sila sang buho para mahulog ako.

8Kabay pa nga makibot sila sa kalaglagan nga magaabot sa ila.

Kabay pa nga sila mismo ang masiod sa siod nga ginbutang nila sa tago.

Kabay pa nga sila mismo ang mahulog sa buho nga ila ginkutkot.

9Dayon magakalipay ako tungod sa pagluwas mo sa akon, Ginoo.

10Ang kabug-usan sang akon kabuhi magasiling,

“Wala gid sing pareho sa imo, Ginoo.

Ginaluwas mo ang mga kubos kag mga imol sa mga nagadaogdaog kag nagapamintaha sa ila.”

11Ang mapintas nga mga tawo nagapanaksi kontra sa akon.

Ginaakusar nila ako sang mga sala nga wala ko mahimo.

12Ginabalusan nila ako sang malain sa maayo nga ginahimo ko sa ila,

gani nasubuan gid ako.

13Pero kon nagamasakit gani sila, nagapangasubo ako paagi sa pagsuksok sang bayo nga sako kag pagpuasa.

Kag kon ang akon pangamuyo para sa ila wala ginasabat,35:13 Kag kon… ginasabat: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

14nagalakat-lakat ako nga nagapangasubo

pareho nga daw nagapangasubo ako para sa akon utod ukon abyan.

Nagaduko ako nga nagapangasubo para sa ila

pareho sang pagpangasubo sang isa ka tawo sa iya iloy.

15Pero sang ako na ang nalisdan, nagtipon sila nga nagakalipay.

Nagtipon sila nga mga manughalit kontra sa akon.

Bisan ang mga indi ko kilala nag-intra man,

kag wala untat ang ila pagpakalain sa akon.

16Kaupod sang mga indi diosnon nga mahilig mangyaguta,35:16 Kaupod… mangyaguta: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini. ginakainitan nila ako.

17Ginoo, hasta san-o pa bala nga magtulok lang ikaw?

Luwasa ako sa mga nagasalakay sa akon nga daw mga leon.

18Dayon dayawon ko ikaw kag pasalamatan sa pagtililipon sang imo madamo nga katawhan.

19Indi pagtuguti nga magkalipay ang akon traidor nga mga kaaway sa akon kapierdihan.

Indi pagtuguti nga magyaguta35:19 magyaguta: ukon, magdaya. Sa literal, magpangilay. sa akon sila nga mga nagadumot sa akon nga wala sing kabangdanan.

20Wala sila nagahambal sang mga pulong nga makapaayo sa iban,

kundi nagahimo sila sang sugilanon nga wala sing kamatuoran

kontra sa mga tawo nga nagapuyo sing malinong sa sini nga lugar.

21Nagasinggit sila sa akon, nga nagaakusar,

“Hala ka! Nakita namon ang imo ginhimo.”

22Ginoo, nakita mo ini, gani indi ka magpabaya.

Indi ka magpalayo sa akon.

23Sige na, Ginoo nga akon Dios, depensahi ako sa mga nagaakusar sa akon.

24Pamatud-i, Ginoo nga akon Dios, nga wala ako sing sala suno sa imo pagpakamatarong.

Indi pagtuguti nga kadlawan nila ako.

25Indi pagtuguti nga magsiling sila sa ila kaugalingon,

“Ti, natuman gid ang amon ginahandom. Nalaglag namon siya!”

26Kabay pa nga ang mga nagakalipay sa akon mga pag-antos mahuy-an kag magasalasala.

Kabay pa nga ang tanan nga nagapakanubo sa akon mapaslawan kag mahuy-an.

27Kabay pa nga ang mga nagakalipay sa akon pagkahilway sa mga akusasyon maghinugyaw sa kalipay.

Kabay pa nga magsiling sila permi nga, “Dalayawon ang Ginoo nga nagakalipay sa kaayuhan sang iya alagad.”

28Isugid ko ang imo pagkamatarong,

kag dayawon ko ikaw permi.

New International Version

Psalm 35

Psalm 35

Of David.

Contend, Lord, with those who contend with me;
    fight against those who fight against me.
Take up shield and armor;
    arise and come to my aid.
Brandish spear and javelin[a]
    against those who pursue me.
Say to me,
    “I am your salvation.”

May those who seek my life
    be disgraced and put to shame;
may those who plot my ruin
    be turned back in dismay.
May they be like chaff before the wind,
    with the angel of the Lord driving them away;
may their path be dark and slippery,
    with the angel of the Lord pursuing them.

Since they hid their net for me without cause
    and without cause dug a pit for me,
may ruin overtake them by surprise—
    may the net they hid entangle them,
    may they fall into the pit, to their ruin.
Then my soul will rejoice in the Lord
    and delight in his salvation.
10 My whole being will exclaim,
    “Who is like you, Lord?
You rescue the poor from those too strong for them,
    the poor and needy from those who rob them.”

11 Ruthless witnesses come forward;
    they question me on things I know nothing about.
12 They repay me evil for good
    and leave me like one bereaved.
13 Yet when they were ill, I put on sackcloth
    and humbled myself with fasting.
When my prayers returned to me unanswered,
14     I went about mourning
    as though for my friend or brother.
I bowed my head in grief
    as though weeping for my mother.
15 But when I stumbled, they gathered in glee;
    assailants gathered against me without my knowledge.
    They slandered me without ceasing.
16 Like the ungodly they maliciously mocked;[b]
    they gnashed their teeth at me.

17 How long, Lord, will you look on?
    Rescue me from their ravages,
    my precious life from these lions.
18 I will give you thanks in the great assembly;
    among the throngs I will praise you.
19 Do not let those gloat over me
    who are my enemies without cause;
do not let those who hate me without reason
    maliciously wink the eye.
20 They do not speak peaceably,
    but devise false accusations
    against those who live quietly in the land.
21 They sneer at me and say, “Aha! Aha!
    With our own eyes we have seen it.”

22 Lord, you have seen this; do not be silent.
    Do not be far from me, Lord.
23 Awake, and rise to my defense!
    Contend for me, my God and Lord.
24 Vindicate me in your righteousness, Lord my God;
    do not let them gloat over me.
25 Do not let them think, “Aha, just what we wanted!”
    or say, “We have swallowed him up.”

26 May all who gloat over my distress
    be put to shame and confusion;
may all who exalt themselves over me
    be clothed with shame and disgrace.
27 May those who delight in my vindication
    shout for joy and gladness;
may they always say, “The Lord be exalted,
    who delights in the well-being of his servant.”

28 My tongue will proclaim your righteousness,
    your praises all day long.

Notas al pie

  1. Psalm 35:3 Or and block the way
  2. Psalm 35:16 Septuagint; Hebrew may mean Like an ungodly circle of mockers,