Ang Pulong Sang Dios

Salmo 35

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

1Kontraha, Ginoo, ang mga nagakontra sa akon.
Awaya ang mga nagaaway sa akon.
Kuhaa ang imo dalagko kag magagmay nga mga taming, kag buligi ako.
Ihanda ang imo gamay kag dako nga bangkaw kontra sa mga nagalagas sa akon,
kag pasaliga ako nga luwason mo ako.
Kabay pa nga ang mga nagatinguha sa pagpatay sa akon mahuy-an.
Kabay pa nga ang mga nagaplano sang akon kalaglagan magapalalagyo nga nagasalasala.
Kabay pa nga mangin pareho sila sa upa nga ginapalid sang hangin samtang ginatabog sila sang imo anghel.
Kabay pa nga mangin madulom kag madanlog ang ila alagyan samtang ginalagas sila sang imo anghel.
Bisan wala sing kabangdanan nagbutang sila sang siod sa tago para madakpan ako
kag nagkutkot sila sang buho para mahulog ako.
Kabay pa nga makibot sila sa kalaglagan nga magaabot sa ila.
Kabay pa nga sila mismo ang masiod sa siod nga ginbutang nila sa tago.
Kabay pa nga sila mismo ang mahulog sa buho nga ila ginkutkot.
Dayon magakalipay ako tungod sa pagluwas mo sa akon, Ginoo.
10 Ang kabug-usan sang akon kabuhi magasiling,
“Wala gid sing pareho sa imo, Ginoo.
Ginaluwas mo ang mga kubos kag mga imol sa mga nagadaogdaog kag nagapamintaha sa ila.”

11 Ang mapintas nga mga tawo nagapanaksi kontra sa akon.
Ginaakusar nila ako sang mga sala nga wala ko mahimo.
12 Ginabalusan nila ako sang malain sa maayo nga ginahimo ko sa ila,
gani nasubuan gid ako.
13 Pero kon nagamasakit gani sila, nagapangasubo ako paagi sa pagsuksok sang bayo nga sako kag pagpuasa.
Kag kon ang akon pangamuyo para sa ila wala ginasabat,[a]
14 nagalakat-lakat ako nga nagapangasubo
pareho nga daw nagapangasubo ako para sa akon utod ukon abyan.
Nagaduko ako nga nagapangasubo para sa ila
pareho sang pagpangasubo sang isa ka tawo sa iya iloy.
15 Pero sang ako na ang nalisdan, nagtipon sila nga nagakalipay.
Nagtipon sila nga mga manughalit kontra sa akon.
Bisan ang mga indi ko kilala nag-intra man,
kag wala untat ang ila pagpakalain sa akon.
16 Kaupod sang mga indi diosnon nga mahilig mangyaguta,[b] ginakainitan nila ako.
17 Ginoo, hasta san-o pa bala nga magtulok lang ikaw?
Luwasa ako sa mga nagasalakay sa akon nga daw mga leon.
18 Dayon dayawon ko ikaw kag pasalamatan sa pagtililipon sang imo madamo nga katawhan.
19 Indi pagtuguti nga magkalipay ang akon traidor nga mga kaaway sa akon kapierdihan.
Indi pagtuguti nga magyaguta[c] sa akon sila nga mga nagadumot sa akon nga wala sing kabangdanan.
20 Wala sila nagahambal sang mga pulong nga makapaayo sa iban,
kundi nagahimo sila sang sugilanon nga wala sing kamatuoran
kontra sa mga tawo nga nagapuyo sing malinong sa sini nga lugar.
21 Nagasinggit sila sa akon, nga nagaakusar,
“Hala ka! Nakita namon ang imo ginhimo.”
22 Ginoo, nakita mo ini, gani indi ka magpabaya.
Indi ka magpalayo sa akon.
23 Sige na, Ginoo nga akon Dios, depensahi ako sa mga nagaakusar sa akon.
24 Pamatud-i, Ginoo nga akon Dios, nga wala ako sing sala suno sa imo pagpakamatarong.
Indi pagtuguti nga kadlawan nila ako.
25 Indi pagtuguti nga magsiling sila sa ila kaugalingon,
“Ti, natuman gid ang amon ginahandom. Nalaglag namon siya!”

26 Kabay pa nga ang mga nagakalipay sa akon mga pag-antos mahuy-an kag magasalasala.
Kabay pa nga ang tanan nga nagapakanubo sa akon mapaslawan kag mahuy-an.
27 Kabay pa nga ang mga nagakalipay sa akon pagkahilway sa mga akusasyon maghinugyaw sa kalipay.
Kabay pa nga magsiling sila permi nga, “Dalayawon ang Ginoo nga nagakalipay sa kaayuhan sang iya alagad.”
28 Isugid ko ang imo pagkamatarong,
kag dayawon ko ikaw permi.

Notas al pie

  1. 35:13 Kag kon… ginasabat: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  2. 35:16 Kaupod… mangyaguta: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  3. 35:19 magyaguta: ukon, magdaya. Sa literal, magpangilay.

New International Reader's Version

Psalm 35

Psalm 35

A psalm of David.

Lord, stand up against those who stand up against me.
    Fight against those who fight against me.
Pick up your shield and your armor.
    Rise up and help me.
Get your spear and javelin ready to fight
    against those who are chasing me.
    Say to me, “I will save you.”

Let those who are trying to kill me
    be brought down in dishonor.
Let those who plan to destroy me
    be turned back in terror.
Let them be like straw blowing in the wind,
    while the angel of the Lord drives them away.
Let their path be dark and slippery,
    while the angel of the Lord chases them.
They set a trap for me without any reason.
    Without any reason they dug a pit to catch me.
So let them be destroyed without warning.
    Let the trap they set for me catch them.
    Let them fall into the pit and be destroyed.
Then I will be full of joy because of what the Lord has done.
    I will be glad because he has saved me.
10 My whole being will cry out,
    “Who is like you, Lord?
You save poor people from those who are too strong for them.
    You save poor and needy people from those who rob them.”

11 Mean people come forward to speak against me.
    They ask me things I don’t know anything about.
12 They pay me back with evil, even though I was good to them.
    They leave me like someone who has lost a family member.
13 But when they were sick, I put on the clothing of sadness.
    I made myself humble by going without food.
My prayers for them weren’t always answered.
14     So I went around crying
    as if I were mourning over my friend or relative.
I bowed my head in sadness
    as if I were weeping over my mother.
15 But when I tripped and fell, they were all very happy.
    Attackers gathered against me when I didn’t even know it.
    They kept on telling lies about me.
16 Like ungodly people, they were mean and made fun of me.
    They ground their teeth at me in hate.
17 Lord, how much longer will you just look on?
    Save me from their deadly attacks.
Save the only life I have.
    Save me from these lions.
18 I will give you thanks in the whole community.
    Among all your people I will praise you.

19 Don’t let those who are my enemies without any reason
    laugh at me and make fun of me.
Don’t let those who hate me without any reason
    wink at me with an evil purpose.
20 They don’t speak words of peace.
    They make up false charges
    against those who live quietly in the land.
21 They make fun of me.
    They say, “With our own eyes we have seen what you did.”

22 Lord, you have seen this. Don’t be silent.
    Lord, don’t be far away from me.
23 Wake up! Rise up to help me!
    My God and Lord, stand up for me.
24 Lord my God, when you hand down your sentence, let it be in my favor.
    You always do what is right.
    Don’t let my enemies have the joy of seeing me fall.
25 Don’t let them think, “That’s exactly what we wanted!”
    Don’t let them say, “We have swallowed him up.”

26 Let all those who laugh at me because I’m in trouble
    be ashamed and bewildered.
Let all who think they are better than I am
    put on shame and dishonor as if they were clothes.
27 Let those who are happy when my name is cleared
    shout with joy and gladness.
Let them always say, “May the Lord be honored.
    He is pleased when everything goes well with the one who serves him.”
28 You always do what is right. My tongue will speak about it
    and praise you all day long.