Ang Pulong Sang Dios

Salmo 35

Pangamuyo para sa Bulig sang Dios

1Kontraha, Ginoo, ang mga nagakontra sa akon.
Awaya ang mga nagaaway sa akon.
Kuhaa ang imo dalagko kag magagmay nga mga taming, kag buligi ako.
Ihanda ang imo gamay kag dako nga bangkaw kontra sa mga nagalagas sa akon,
kag pasaliga ako nga luwason mo ako.
Kabay pa nga ang mga nagatinguha sa pagpatay sa akon mahuy-an.
Kabay pa nga ang mga nagaplano sang akon kalaglagan magapalalagyo nga nagasalasala.
Kabay pa nga mangin pareho sila sa upa nga ginapalid sang hangin samtang ginatabog sila sang imo anghel.
Kabay pa nga mangin madulom kag madanlog ang ila alagyan samtang ginalagas sila sang imo anghel.
Bisan wala sing kabangdanan nagbutang sila sang siod sa tago para madakpan ako
kag nagkutkot sila sang buho para mahulog ako.
Kabay pa nga makibot sila sa kalaglagan nga magaabot sa ila.
Kabay pa nga sila mismo ang masiod sa siod nga ginbutang nila sa tago.
Kabay pa nga sila mismo ang mahulog sa buho nga ila ginkutkot.
Dayon magakalipay ako tungod sa pagluwas mo sa akon, Ginoo.
10 Ang kabug-usan sang akon kabuhi magasiling,
“Wala gid sing pareho sa imo, Ginoo.
Ginaluwas mo ang mga kubos kag mga imol sa mga nagadaogdaog kag nagapamintaha sa ila.”

11 Ang mapintas nga mga tawo nagapanaksi kontra sa akon.
Ginaakusar nila ako sang mga sala nga wala ko mahimo.
12 Ginabalusan nila ako sang malain sa maayo nga ginahimo ko sa ila,
gani nasubuan gid ako.
13 Pero kon nagamasakit gani sila, nagapangasubo ako paagi sa pagsuksok sang bayo nga sako kag pagpuasa.
Kag kon ang akon pangamuyo para sa ila wala ginasabat,[a]
14 nagalakat-lakat ako nga nagapangasubo
pareho nga daw nagapangasubo ako para sa akon utod ukon abyan.
Nagaduko ako nga nagapangasubo para sa ila
pareho sang pagpangasubo sang isa ka tawo sa iya iloy.
15 Pero sang ako na ang nalisdan, nagtipon sila nga nagakalipay.
Nagtipon sila nga mga manughalit kontra sa akon.
Bisan ang mga indi ko kilala nag-intra man,
kag wala untat ang ila pagpakalain sa akon.
16 Kaupod sang mga indi diosnon nga mahilig mangyaguta,[b] ginakainitan nila ako.
17 Ginoo, hasta san-o pa bala nga magtulok lang ikaw?
Luwasa ako sa mga nagasalakay sa akon nga daw mga leon.
18 Dayon dayawon ko ikaw kag pasalamatan sa pagtililipon sang imo madamo nga katawhan.
19 Indi pagtuguti nga magkalipay ang akon traidor nga mga kaaway sa akon kapierdihan.
Indi pagtuguti nga magyaguta[c] sa akon sila nga mga nagadumot sa akon nga wala sing kabangdanan.
20 Wala sila nagahambal sang mga pulong nga makapaayo sa iban,
kundi nagahimo sila sang sugilanon nga wala sing kamatuoran
kontra sa mga tawo nga nagapuyo sing malinong sa sini nga lugar.
21 Nagasinggit sila sa akon, nga nagaakusar,
“Hala ka! Nakita namon ang imo ginhimo.”
22 Ginoo, nakita mo ini, gani indi ka magpabaya.
Indi ka magpalayo sa akon.
23 Sige na, Ginoo nga akon Dios, depensahi ako sa mga nagaakusar sa akon.
24 Pamatud-i, Ginoo nga akon Dios, nga wala ako sing sala suno sa imo pagpakamatarong.
Indi pagtuguti nga kadlawan nila ako.
25 Indi pagtuguti nga magsiling sila sa ila kaugalingon,
“Ti, natuman gid ang amon ginahandom. Nalaglag namon siya!”

26 Kabay pa nga ang mga nagakalipay sa akon mga pag-antos mahuy-an kag magasalasala.
Kabay pa nga ang tanan nga nagapakanubo sa akon mapaslawan kag mahuy-an.
27 Kabay pa nga ang mga nagakalipay sa akon pagkahilway sa mga akusasyon maghinugyaw sa kalipay.
Kabay pa nga magsiling sila permi nga, “Dalayawon ang Ginoo nga nagakalipay sa kaayuhan sang iya alagad.”
28 Isugid ko ang imo pagkamatarong,
kag dayawon ko ikaw permi.

Notas al pie

  1. 35:13 Kag kon… ginasabat: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  2. 35:16 Kaupod… mangyaguta: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.
  3. 35:19 magyaguta: ukon, magdaya. Sa literal, magpangilay.

Amplified Bible

Psalm 35

Prayer for Rescue from Enemies.

A Psalm of David.

1Contend, O Lord, with those who contend with me;
Fight against those who fight against me.

Take hold of shield and buckler ([a]small shield),
And stand up for my help.

Draw also the spear and javelin to meet those who pursue me.
Say to my soul, “I am your salvation.”

Let those be ashamed and dishonored who seek my life;
Let those be turned back [in defeat] and humiliated who plot evil against me.

Let them be [blown away] like chaff before the wind [worthless, without substance],
With the angel of the Lord driving them on.

Let their way be dark and slippery,
With the angel of the Lord pursuing and harassing them.

For without cause they hid their net for me;
Without cause they dug a pit [of destruction] for my life.

Let destruction come upon my enemy by surprise;
Let the net he hid for me catch him;
Into that very destruction let him fall.


Then my soul shall rejoice in the Lord;
It shall rejoice in His salvation.
10 
All my bones will say, “Lord, who is like You,
Who rescues the afflicted from him who is too strong for him [to resist alone],
And the afflicted and the needy from him who robs him?”
11 
Malicious witnesses rise up;
They ask me of things that I do not know.
12 
They repay me evil for good,
To the sorrow of my soul.
13 
But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth (mourning garment);
I humbled my soul with fasting,
And I prayed with my head bowed on my chest.
14 
I behaved as if grieving for my friend or my brother;
I bowed down in mourning, as one who sorrows for his mother.
15 
But in my stumbling they rejoiced and gathered together [against me];
The slanderers whom I did not know gathered against me;
They slandered and reviled me without ceasing.
16 
Like godless jesters at a feast,
They gnashed at me with their teeth [in malice].

17 
Lord, how long will You look on [without action]?
Rescue my life from their destructions,
My only life from the young lions.
18 
I will give You thanks in the great congregation;
I will praise You among a mighty people.
19 
Do not let those who are wrongfully my enemies rejoice over me;
Nor let those who hate me without cause wink their eye [maliciously].
20 
For they do not speak peace,
But they devise deceitful words [half-truths and lies] against those who are quiet in the land.
21 
They open their mouths wide against me;
They say, “Aha, aha, our eyes have seen it!”

22 
You have seen this, O Lord; do not keep silent.
O Lord, do not be far from me.
23 
Wake Yourself up, and arise to my right
And to my cause, my God and my Lord.
24 
Judge me, O Lord my God, according to Your righteousness and justice;
And do not let them rejoice over me.
25 
Do not let them say in their heart, “Aha, that is what we wanted!”
Do not let them say, “We have swallowed him up and destroyed him.”
26 
Let those be ashamed and humiliated together who rejoice at my distress;
Let those be clothed with shame and dishonor who magnify themselves over me.

27 
Let them shout for joy and rejoice, who favor my vindication and want what is right for me;
Let them say continually, “Let the Lord be magnified, who delights and takes pleasure in the prosperity of His servant.”
28 
And my tongue shall declare Your righteousness (justice),
And Your praise all the day long.

Notas al pie

  1. Psalm 35:2 See note Jer 46:3.