Ang Pulong Sang Dios

Salmo 34:1-22

Salmo 34Salmo 34 Ang titulo sa Hebreo: Ginsulat ini ni David sang nagpabuang-buang siya sa atubangan ni Abimelec, agod tabugon siya ni Abimelec kag makahalin siya.

Ang Kaayo sang Dios

1Dayawon ko permi ang Ginoo;

indi ako mag-untat sa pagdayaw sa iya.

2Ipabugal ko ang Ginoo,

kag kamo nga mga ginapigos magpamati kag magkalipay.

3Mag-upod kamo sa akon sa pagdayaw sa Ginoo;

mag-isa kita sa pagdayaw sa iya.

4Nagpangamuyo ako sa Ginoo kag ginsabat niya ako.

Ginkuha niya ang tanan ko nga kahadlok.

5Nagakalipay ang mga nagasalig sa iya,

kag indi gid sila mahuy-an.

6Nagpanawag ang kubos nga tawo sa Ginoo, kag ginsabat niya siya.

Ginluwas niya siya sa tanan niya nga kalisod.

7Ang anghel sang Ginoo nagabantay sa mga nagatahod sa Ginoo,

kag ginaluwas niya sila sa katalagman.

8Tilawi bala ninyo kag hibalua kon daw ano kaayo sang Ginoo.

Bulahan ang tawo nga nagapangayo sang proteksyon sa iya.

9Tahura ninyo ang Ginoo, kamo nga iya matutom nga katawhan.

Kay ang mga nagatahod sa iya indi gid pagkulangon.

10Ang leon mahimo nga kulangon sang kalan-on kag gutumon,

pero ang mga nagadangop sa Ginoo indi gid pagkulangon sang maayo nga mga butang.

11Dali kamo nga mga gusto magtuon sa akon,34:11 kamo nga mga gusto magtuon sa akon: sa literal, mga anak. pamatii ninyo ako.

Tudluan ko kamo sa pagtahod sa Ginoo.

12Ang bisan sin-o nga luyag sang malawig kag malipayon nga kabuhi

13indi siya dapat maghambal sing malain kag indi magbinutig.

14Dapat likawan niya ang malain kag himuon ang maayo.

Tinguhaan niya nga mangin maayo permi ang iya relasyon sa iya isigkatawo.

15Ginabantayan sang Ginoo ang mga matarong,

kag ginapamatian niya ang ila pagpanawag.

16Pero ginakontra niya ang mga nagahimo sang malain.

Laglagon niya sila hasta nga indi na sila madumduman pa sang mga tawo sa kalibutan.

17Nagapanawag sa iya ang mga matarong,

kag ginasabat niya sila.

Ginaluwas niya sila sa tanan nila nga kalisod.

18Malapit ang Ginoo sa mga napaslawan.

Ginaluwas niya ang mga nadulaan sang paglaom.

19Bisan madamo ang mga kalisod sang matarong nga tawo ginaluwas siya sang Ginoo sa sining tanan.

20Ginatipigan gid niya siya;

wala gid sing bisan isa ka tul-an nga mabali sa iya.

21Ang malaot nga mga buhat sang malaot nga mga tawo amo mismo ang magapatay sa ila.34:21 Ang malaot… sa ila: ukon, Ang mga malaot mapatay sa malain nga matabo sa ila.

Sila nga mga nagakontra sa mga matarong pagasilutan sang Dios.

22Luwason sang Ginoo ang iya katawhan nga iya mga alagad.

Wala sing bisan isa nga nagadangop sa iya nga pagasilutan niya.

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.