Ang Pulong Sang Dios

Salmo 33

Kanta sa Pagdayaw

1Kamo nga mga matarong,
maghinugyaw kamo sa kalipay
tungod sa ginhimo sang Ginoo sa inyo.
Kamo nga nagakabuhi sing husto,
nagakabagay nga dayawon ninyo siya!
Dayawa ninyo ang Ginoo paagi sa arpa.
Tukari ninyo ang Ginoo sang iban pa nga mga instrumento nga may mga kuwerdas.
Kantahi ninyo siya sang bag-o nga kanta;
tukari ninyo siya sing maayo,
kag maghinugyaw kamo sa kalipay.
Kay ang pulong sang Ginoo husto,
kag masaligan ang tanan niya nga ginahimo.
Naluyag ang Ginoo maghimo sang[a] matarong kag husto.
Makita sa bug-os nga kalibutan ang iya gugma.
Paagi sa pulong sang Ginoo,
nahimo ang kalangitan: ang adlaw, ang bulan, kag ang mga bituon.
Gintingob niya ang tubig sang dagat nga daw sa ginsulod sa botelya[b] ukon ginbutang sa bodega.
Ang tanan nga tawo sa kalibutan dapat magtahod sa Ginoo.
Kay sang paghambal lang niya, natuga ang kalibutan.
Nagmando lang siya kag nahimo ang tanan.
10 Ginaguba sang Ginoo ang mga plano sang mga nasyon.
Wala niya ginatuguti nga madayon ang ila mga katuyuan.
11 Pero ang iya mga plano nagapadayon sa wala sing katapusan;
ang iya mga katuyuan nagapabilin hasta san-o.

12 Bulahan ang nasyon nga ang iya Dios amo ang Ginoo.
Bulahan ang katawhan nga ginpili sang Ginoo nga mangin iya.
13 Ginatulok sang Ginoo sa langit ang tanan nga tawo.
14 Didto sa iya ginapuy-an, ginatan-aw niya ang tanan nga nagapuyo sa kalibutan.
15 Siya ang naghatag sang hunahuna sa tanan nga tawo,
kag nahibaluan niya ang tanan nila nga ginahimo.

16 Ang isa ka hari wala nagadaog sa inaway tungod lang sang iya madamo nga mga soldado.
Ang isa ka soldado wala nagakaluwas sa inaway tungod lang sang iya puwerte nga kusog.
17 Ang mga kabayo indi masaligan nga makapadaog sa inaway.
Ang ila puwerte nga kusog indi makaluwas.
18 Nagabantay ang Ginoo sa mga nagatahod sa iya,
nga nagasalig sa iya gugma
19 nga magaluwas sa ila sa kamatayon kag magatipig sang ila kabuhi sa tion sang gutom.

20 Nagahulat kita nga may pagsalig sa Ginoo.
Siya ang nagabulig kag nagaprotektar sa aton.[c]
21 Nagakalipay kita tungod sa iya
kay nagasalig kita sa iya, ang balaan nga Dios.[d]

22 Ginoo, kabay pa nga ang imo gugma magpabilin sa amon,
subong nga nagasalig kami sa imo.

Notas al pie

  1. 33:5 maghimo sang: ukon, sa mga nagahimo sang.
  2. 33:7 nga daw sa ginsulod sa botelya: Amo ini sa Septuagint, pero sa Hebreo, nga daw sa tinumpok nga duta. Siguro ang buot silingon sini amo ang tubig sa mga panganod.
  3. 33:20 nagaprotektar sa aton: sa literal, aton taming.
  4. 33:21 sa iya, ang balaan nga Dios: sa literal, sa iya balaan nga ngalan.

New International Reader's Version

Psalm 33

Psalm 33

You who are godly, sing with joy to the Lord.
    It is right for honest people to praise him.
With the harp, praise the Lord.
    With the lyre that has ten strings, make music to him.
Sing a new song to him.
    Play with skill, and shout with joy.

What the Lord says is right and true.
    He is faithful in everything he does.
The Lord loves what is right and fair.
    The earth is full of his faithful love.

The heavens were made when the Lord commanded it to happen.
    All the stars were created by the breath of his mouth.
He gathers together the waters of the sea.
    He puts the oceans in their places.
Let the whole earth have respect for the Lord.
    Let all the people in the world honor him.
He spoke, and the world came into being.
    He commanded, and it stood firm.
10 The Lord blocks the sinful plans of the nations.
    He keeps them from doing what they want to do.
11 But the plans of the Lord stand firm forever.
    What he wants to do will last for all time.

12 Blessed is the nation whose God is the Lord.
    Blessed are the people he chose to be his own.
13 From heaven the Lord looks down
    and sees everyone.
14 From his throne he watches
    all those who live on the earth.
15 He creates the hearts of all people.
    He is aware of everything they do.
16 A king isn’t saved just because his army is big.
    A soldier doesn’t escape just because he is very strong.
17 People can’t trust a horse to save them either.
    Though it is very strong, it can’t save them.
18 But the Lord looks with favor on those who respect him.
    He watches over those who put their hope in his faithful love.
19 He watches over them to save them from death.
    He wants to keep them alive when there is no food in the land.

20 We wait in hope for the Lord.
    He helps us. He is like a shield that keeps us safe.
21 Our hearts are full of joy because of him.
    We trust in him, because he is holy.
22 Lord, may your faithful love be with us.
    We put our hope in you.