Ang Pulong Sang Dios

Salmo 32:1-11

Salmo 32Salmo 32 Ang titulo sa Hebreo: Ang “maskil” nga ginsulat ni David.

Pagtuad sang Sala kag Pagpangayo sang Patawad sa Dios

1Bulahan ang tawo nga ang iya mga paglapas ginpatawad,

nga ang iya mga sala wala na ginadumdom sang Dios.

2Bulahan ang tawo nga ang iya mga sala indi na pag-isipon sang Ginoo kontra sa iya

kag wala sing sala nga natago sa iya tagipusuon.

3Sang wala ko pa matuad ang akon mga sala, nagapalangluya ako,

daw sa nagakamudmod ang akon mga tul-an,

tungod sang akon pag-ugayong sa bilog nga adlaw.

4Kay adlaw-gab-i ginasilutan mo ako;

nawad-an na ako sang kusog,

pareho nga nabulad ako sa init sa tingadlaw.

5Dayon gintuad ko ang akon mga sala sa imo;

wala ko ini gintago.

Desidido ako sa pagtuad sang akon mga sala sa imo,

kag ginpatawad mo ako.

6Gani ang tanan nga matutom dapat magpangamuyo sa imo sa tion sang kalisod,32:6 sa tion sang kalisod: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

agod nga kon mag-abot ang kalisod nga daw sa baha, indi sila maano.

7Ikaw ang akon palanaguan;

tipigan mo ako sa tion sang kalisod,

kag palibutan mo ako sang mga tawo nga nagahinugyaw sa kalipay

tungod sang imo pagluwas sa akon.

8Nagsiling ka sa akon,

“Tudluan ko ikaw sang dalan nga dapat mo pagaagyan.

Laygayan ko ikaw samtang nagabantay ako sa imo.

9Indi ka magpareho sa kabayo ukon mula nga wala sing pag-intiendi,

nga kinahanglan pa anay nga busalan kag rendahan agod magtuman.”

10Madamo ang mga kalisod sang mga malaot,

pero ang nagasalig sa Ginoo higugmaon gid niya.

11Gani kamo nga mga matarong,

magkalipay kamo sa Ginoo!

Kamo nga nagakabuhi sing husto,

maghinugyaw kamo sa kalipay!

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.