Ang Pulong Sang Dios

Salmo 31

Pangamuyo sang Tawo nga Nagasalig sa Dios

1Ginoo, sa imo ako nagapangayo sang proteksyon.
Indi pag-itugot nga mahuy-an ako.
Luwasa ako tungod kay matarong ka.
Pamatii ako kag luwasa gilayon.
Protektari ako pareho sa palalipdan nga bato;
depensahi ako pareho sa mabakod nga palanaguan.
Tungod kay ikaw ang akon palalipdan nga bato kag mabakod nga palanaguan,
tuytuyi kag ubayi ako agod mapadunggan ka.
Ilikaw ako sa siod nga ginbutang sang akon mga kaaway para sa akon,
kay ikaw ang akon mabakod nga dalangpan.
Ginatugyan ko sa imo ang akon kabuhi.[a]
Luwasa ako, Ginoo, Dios nga masaligan.

Ginakaugtan ko ang mga nagasimba sa mga dios-dios nga wala man lang sing pulos,
kay nagasalig ako sa imo, Ginoo.
Magakalipay gid ako tungod sang imo gugma,
kay nakita mo ang akon mga pag-antos,
kag nahibaluan mo ang akon mga kalisod.
Wala mo ako gintugyan sa akon mga kaaway;
ginluwas mo ako sa katalagman.
Ginoo, kaluoyi ako kay nalisdan ako.
Nagapalamarok ang akon mata sang hibi,
kag nagapalangluya na ako.
10 Puno sang kasubo ang akon kabuhi.
Pila na ka tuig nga nagahibi ako permi.
Nagapalangluya na ako tungod sang akon mga pag-antos,[b]
kag daw nagakamudmod na ang akon mga tul-an.
11 Ginapakahuy-an ako sang tanan ko nga kaaway,
labi na sang akon mga kasimanwa.
Bisan ang akon mga kilala nahadlok na nga magpalapit sa akon.
Kon makita nila ako sa dalan nagapalagyo sila.
12 Ginakalimtan na nila ako, nga daw sa napatay na ako.
Para sa ila pareho ako sa buka nga kolon nga wala na sing pulos.
13 Mabatian ko ang paghinutikay sang madamo nga mga kaaway.
Bisan diin ako magkadto nahadlok ako,
kay nagaplano sila nga patyon ako.
14 Pero nagasalig ako sa imo, Ginoo.
Ikaw ang akon Dios.
15 Ang akon kapalaran ara sa imo;
luwasa ako sa akon mga kaaway nga nagahingabot sa akon.
16 Ipakita ang imo kaayo sa akon nga imo alagad;
tungod nga ginahigugma mo ako, luwasa ako.
17 Indi pag-itugot nga mahuy-an ako, Ginoo,
kay nagapanawag ako sa imo.
Pakahuy-i ang mga malaot kag pamatya sila
agod magpakalinong sila sa lulubngan.[c]
18 Pahipusa inang mga butigon, nga nagapabugal kag nagatamay sa mga matarong.

19 Daw ano kadako sang imo kaayo nga ginatigana mo sa mga nagatahod sa imo.
Samtang nagatulok ang mga tawo,
ginapakitaan mo sang kaayo ang mga nagapangayo sang proteksyon sa imo.
20 Ginatago mo sila sa lugar nga ara ang imo presensya,
kag didto luwas sila sa pagpanglibak[d] kag pagpang-insulto[e] sang mga tawo.
21 Dalayawon ka, Ginoo!
Kay makatilingala gid ang pagpakita mo sang imo gugma sa akon
sang didto ako sa ginkibon nga siyudad.
22 Sa akon kahadlok naghunahuna ako nga ginsikway mo na ako.
Pero ginpamatian mo ang akon pagpakitluoy sang nagpangayo ako sang bulig sa imo.

23 Higugmaa ninyo ang Ginoo,
kamo nga iya matutom nga katawhan.
Ginatipigan sang Ginoo ang mga matutom sa iya,
pero ginasilutan niya sing puwerte gid ang mga matinaas-taason.
24 Magpakalig-on kamo kag magpakaisog,
kamo nga nagalaom sa Ginoo.

Notas al pie

  1. 31:5 kabuhi: sa literal, espiritu.
  2. 31:10 pag-antos: Amo ini sa Septuagint kag sa Syriac. Sa Hebreo, kalautan.
  3. 31:17 lulubngan: ukon, lugar sang mga patay.
  4. 31:20 pagpanglibak: ukon, malain nga plano.
  5. 31:20 pagpang-insulto: ukon, pagpang-akusar.

New International Reader's Version

Psalm 31

Psalm 31

For the director of music. A psalm of David.

Lord, I have come to you for safety.
    Don’t let me ever be put to shame.
    Save me, because you do what is right.
Pay attention to me.
    Come quickly to help me.
Be the rock I go to for safety.
    Be the strong fort that saves me.
You are my rock and my fort.
    Lead me and guide me for the honor of your name.
Keep me free from the trap that is set for me.
    You are my place of safety.
Into your hands I commit my very life.
    Lord, set me free. You are my faithful God.

I hate those who worship worthless statues of gods.
    But I trust in the Lord.
I will be glad and full of joy because you love me.
    You saw that I was hurting.
    You took note of my great pain.
You have not handed me over to the enemy.
    You have put me in a wide and safe place.

Lord, have mercy on me. I’m in deep trouble.
    I’m so sad I can hardly see.
    My whole body grows weak with sadness.
10 Pain has taken over my life.
    My years are spent in groaning.
I have no strength because I’m hurting so much.
    My body is getting weaker and weaker.
11 My neighbors make fun of me
    because I have so many enemies.
My closest friends are afraid of me.
    People who see me on the street run away from me.
12 No one remembers me. I might as well be dead.
    I have become like broken pottery.
13 I hear many people whispering,
    “There is terror all around him!”
Many have joined together against me.
    They plan to kill me.

14 But I trust in you, Lord.
    I say, “You are my God.”
15 My whole life is in your hands.
    Save me from the hands of my enemies.
    Save me from those who are chasing me.
16 May you look on me with favor.
    Save me because your love is faithful.
17 Lord, I have cried out to you.
    Don’t let me be put to shame.
But let sinners be put to shame.
    Let them lie silent in the place of the dead.
18 Their lips tell lies. Let them be silenced.
    They speak with pride against those who do right.
    They make fun of them.

19 You have stored up so many good things.
    You have stored them up for those who have respect for you.
You give those things while everyone watches.
    You give them to people who run to you for safety.
20 They are safe because you are with them.
    You hide them from the evil plans of their enemies.
In your house you keep them safe
    from those who bring charges against them.

21 Give praise to the Lord.
    He showed me his wonderful love
    when my enemies attacked the city I was in.
22 I was afraid and said,
    “I’ve been cut off from you!”
But you heard my cry for your favor.
    You heard me when I called out to you for help.

23 Love the Lord, all you who are faithful to him!
    The Lord keeps safe those who are faithful to him.
    But he completely pays back those who are proud.
24 Be strong, all you who put your hope in the Lord.
    Never give up.