Ang Pulong Sang Dios

Salmo 27:1-14

Salmo 27Salmo 27 Ang titulo sa Hebreo: Ginsulat ni David.

Pangamuyo nga may Pagdayaw

1Ang Ginoo amo ang akon kasanag, manluluwas, kag mabakod nga dalangpan,

gani wala ako sing kahadlukan.

2Sa tion nga salakayon ako sang akon malaot nga mga kaaway agod patyon,

sila ang mapierdi kag indi ako.

3Bisan pa nga libutan ako sang madamo nga mga soldado, indi ako mahadlok.

Bisan pa nga salakayon nila ako, magasalig gihapon ako sa Dios.

4Nagapangayo ako sa Ginoo sang isa ka butang nga ginahandom ko gid.

Ini amo nga makapuyo ako sa iya templo sa bug-os ko nga kabuhi.

Kag didto magapamalandong ako sang iya kaayo

kag magapangayo sang iya pagtuytoy.

5Kay sa tion sang katalagman taguon niya ako kag protektaran sa iya templo.

Ipahamtang niya ako sa lugar nga luwas ako sa katalagman.27:5 lugar nga luwas ako sa katalagman: sa literal, sa mataas nga bato.

6Gani mangin madinalag-on ako kontra sa akon mga kaaway nga nagalibot sa akon

kag magahalad ako sa templo sang Ginoo nga may paghugyaw sa kalipay.

Magakanta ako sa iya!

7Pamatii ako, Ginoo, kon magpanawag ako sa imo;

kaluoyi ako kag sabta ang akon pangamuyo.

8Nagpanghikot ka sa akon tagipusuon nga magdangop ako sa imo,

gani nagdangop ako sa imo, Ginoo.

9Indi ka magpanago sa akon!

Indi ako pagsikwaya sa imo kaakig sa akon, nga imo alagad.

Ikaw ang nagabulig sa akon,

gani indi ako pagpabay-i ukon pagsikwaya,

O Dios nga akon manluluwas.

10Bisan pa nga sikwayon ako sang akon amay kag iloy, tatapon mo ako, Ginoo.

11Tudlui ako sang imo pamaagi.

Tuytuyi ako sa husto nga dalan tungod kay ginabantayan ako sang akon mga kaaway.

12Indi ako pag-itugyan sa ila,

kay ginaakusar nila ako sang indi matuod

kag gusto nila ako nga halitan.

13Pero nagapati gid ako nga maeksperiensyahan ko ang imo kaayo samtang nagakabuhi ako diri sa duta.

14Magsalig kamo sa Ginoo!

Magpakalig-on kamo kag indi madulaan sang paglaom.

Magsalig lang kamo sa Ginoo!