Ang Pulong Sang Dios

Salmo 26:1-12

Salmo 26Salmo 26 Ang titulo sa Hebreo: Ginsulat ni David.

Pangamuyo sang Matarong nga Tawo

1Pamatud-i, Ginoo, nga wala ako sing sala,

kay nagakabuhi ako nga wala sing kasawayan

kag nagasalig ako sa imo nga wala gid sing pagpangduhaduha.

2Usisaa ako, Ginoo;

usisaa ang akon hunahuna kag tagipusuon.

3Kay permi ko madumduman ang imo gugma,

kag nagakabuhi ako nga matutom permi sa imo.

4Wala ako nagaupod sa mga tawo nga dayaon kag hipokrito.

5Kontra ko ang pagtililipon sang malaot nga mga tawo.

Indi gid ako mag-upod sa ila.

6Ginahinawan ko ang akon kamot sa pagpakita nga wala ako sing sala.

Kag dayon nagalibot ako sa imo halaran sa pagsimba sa imo, Ginoo,

7samtang nagakanta ako sang mga kanta sa pagpasalamat

kag nagasugid sang tanan mo nga makatilingala nga mga binuhatan.

8Ginahigugma ko ang templo nga ginapuy-an mo, Ginoo,

ang lugar nga sa diin ara ang imo gamhanan nga presensya.

9Indi ako paglaglaga upod sa mga makasasala,

pareho sang mga manugpatay sang tawo.

10Ini sila nagahimo permi sang kalautan

kag ginakuwartahan nila ang iban.

11Pero ako iya nagakabuhi nga wala sing kasawayan,

gani luwasa ako kag kaluoyi.

12Karon, indi na ako maano,26:12 indi na ako maano: sa literal, nagatindog ako sa matapan nga duta.

gani dayawon ko ikaw, Ginoo, sa pagtililipon sang imo katawhan.

La Parola è Vita

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.