Ang Pulong Sang Dios

Salmo 19

Ang Pagkagamhanan sang Dios nga Makita sa Iya mga Gintuga

1Ang kalangitan nagapahayag sang gahom sang Dios
kag nagapakita sang iya ginhimo.
Ang kada adlaw kag kada gab-i daw sa nagasugid parte sa gahom sang Dios.
Wala sing pulong ukon tingog nga mabatian sa ila,
pero ang ila mensahi nagalambot sa bug-os nga kalibutan;
nagalapnag ini sa bisan diin nga lugar.

Naghimo ang Dios sa kalangitan sang elistaran sang adlaw.
Kag halin didto nagaguwa ang adlaw kon aga
nga pareho sa nobyo nga malipayon nga nagaguwa sa lugar nga sa diin siya ginkasal,
ukon pareho sa kampyon nga manugdalagan, nga handa sa pagdalagan.
Nagabutlak ini sa sidlangan kag nagasalop sa nakatundan.
Kag wala sing may makapanago sa iya nga init.

Ang Kasuguan sang Ginoo

Ang kasuguan sang Ginoo wala sing sayop.
Nagapabaskog ini sang aton kabuhi.
Ang mga pagpanudlo sang Ginoo masaligan
kag nagahatag sang kaalam sa mga wala sing alam.
Ang mga pagsulundan sang Ginoo husto kag nagahatag sang kalipay.
Ang mga sugo sang Ginoo wala sing sayop kag nagapasanag sa hunahuna sang tawo.
Ang pagtahod sa Ginoo maayo,
kag dapat himuon ini hasta san-o.
Ang paghukom sang Ginoo sigurado kag matarong.
10 Ini nga mga butang mas malahalon pa sang sa puro gid nga bulawan.
Kag mas matam-is pa sang sa puro gid nga dugos.
11 Nagahatag man ini sang paandam sa akon nga imo alagad, Ginoo.
Kag kon ginatuman ko ini makabaton ako sang dako nga balos.

12 Kon kaisa indi mahibaluan sang tawo nga nakasala siya.
Gani, Ginoo, tinlui ako sa mga sala nga wala ko mahibalui!
13 Buligi man ako nga indi makahimo sing hungod nga sala
kag indi pag-itugot nga ulipunon ako sini,
agod wala sing kasawayan ang akon kabuhi
kag hilway sa madamo nga klase sang mga sala.
14 Kabay pa nga ang akon mga ginahambal kag mga ginahunahuna makapalipay sa imo, Ginoo, nga akon palalipdan nga bato kag manunubos.

Amplified Bible

Psalm 19

The Works and the Word of God.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1The heavens are telling of the glory of God;
And the expanse [of heaven] is declaring the work of His hands.

Day after day pours forth speech,
And night after night reveals knowledge.

There is no speech, nor are there [spoken] words [from the stars];
Their voice is not heard.

Yet their voice [in quiet evidence] has gone out through all the earth,
Their words to the end of the world.
In them and in the heavens He has made a tent for the sun,

Which is as a bridegroom coming out of his chamber;
It rejoices as a strong man to run his course.

The sun’s rising is from one end of the heavens,
And its circuit to the other end of them;
And there is nothing hidden from its heat.


The law of the Lord is perfect (flawless), restoring and refreshing the soul;
The statutes of the Lord are reliable and trustworthy, making wise the simple.

The precepts of the Lord are right, bringing joy to the heart;
The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes.

The fear of the Lord is clean, enduring forever;
The judgments of the Lord are true, they are righteous altogether.
10 
They are more desirable than gold, yes, than much fine gold;
Sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb.
11 
Moreover, by them Your servant is warned [reminded, illuminated, and instructed];
In keeping them there is great reward.
12 
Who can understand his errors or omissions? Acquit me of hidden (unconscious, unintended) faults.
13 
Also keep back Your servant from presumptuous (deliberate, willful) sins;
Let them not rule and have control over me.
Then I will be blameless (complete),
And I shall be acquitted of great transgression.
14 
Let the words of my mouth and the meditation of my heart
Be acceptable and pleasing in Your sight,
O Lord, my [firm, immovable] rock and my Redeemer.