Ang Pulong Sang Dios

Salmo 16

Pangamuyo nga may Pagsalig sa Dios

1O Dios, tipigi ako,
kay sa imo ako nagapangayo sang proteksyon.
Ikaw ang akon Ginoo,
kag sa imo lang naghalin ang tanan nga maayo nga nabaton ko.
Kon parte sa imo matutom nga katawhan sa duta sang Israel nga mga maayo gid,
dako ang akon kalipay sa ila.
Pero ang mga nagadangop sa mga dios-dios nagadamo ang ila mga kalisod.
Indi ako magpakig-upod sa ila nga paghalad sang dugo sa mga dios-dios,
kag indi gid ako magmitlang sang mga ngalan sang sina nga mga dios-dios.

Ginoo, ikaw ang tanan para sa akon.
Ginahatag mo ang tanan ko nga ginakinahanglan.
Ang akon kabuhi ara sa imo mga kamot.
Daw ano kanami sang imo mga ginhatag sa akon.
Huo, maayo gid ang akon mga nabaton sa imo.
Ginadayaw ko ikaw, Ginoo, kay ginalaygayan mo ako.
Bisan kon gab-i ang akon konsensya nagatudlo sa akon.
Permi ko ikaw ginahunahuna, Ginoo.
Kag tungod nga ara ka sa akon tupad, indi ako matublag.
Amo ina nga malipayon ako;
ang akon kabuhi puno sang kalipay.
Kag magakabuhi ako nga luwas sa katalagman,
10 kay indi mo ako pagpabay-an nga magkadto sa lugar sang mga patay.
Indi mo pagtugutan nga madunot sa lulubngan ang imo matutom nga alagad.
11 Ginatudluan mo ako kon paano ko maangkon ang padayon nga kabuhi.
Tungod sang imo presensya, malipayon gid ako;
wala sing katapusan ang akon kalipay sa tupad mo.

Amplified Bible

Psalm 16

The Lord, the Psalmist’s Portion in Life and Deliverer in Death.

A [a]Mikhtam of David [probably intended to record memorable thoughts].

1Keep and protect me, O God, for in You I have placed my trust and found refuge.

I said to the Lord, “You are my Lord;
I have no good besides You.”

As for the saints (godly people) who are in the land,
They are the majestic and the noble and the excellent ones in whom is all my delight.

The sorrows [pain and suffering] of those who have chosen another god will be multiplied [because of their idolatry];
I will not pour out their drink offerings of blood,
Nor will I take their names upon my lips.


The Lord is the portion of my inheritance, my cup [He is all I need];
You support my lot.

The [boundary] lines [of the land] have fallen for me in pleasant places;
Indeed, my heritage is beautiful to me.


I will bless the Lord who has counseled me;
Indeed, my heart (mind) instructs me in the night.

I have set the Lord continually before me;
Because He is at my right hand, I will not be shaken.

Therefore my heart is glad and my glory [my innermost self] rejoices;
My body too will dwell [confidently] in safety,
10 
For You will not abandon me to Sheol (the nether world, the place of the dead),
Nor will You allow Your Holy One to undergo decay.
11 
You will show me the path of life;
In Your presence is fullness of joy;
In Your right hand there are pleasures forevermore.

Notas al pie

  1. Psalm 16:1 Meaning uncertain; perhaps a poem.