Ang Pulong Sang Dios

Salmo 148

Ang Panawagan sa Pagdayaw sa Ginoo

1Dayawa ang Ginoo!
Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga ara sa kalangitan.
Dayawa ninyo siya, tanan kamo nga iya mga anghel, nga iya mga soldado sa langit.
Dayawa ninyo siya, adlaw, bulan, kag mga bituon.
Dayawa ninyo siya, pinakamataas nga langit kag tubig sa ibabaw.
Magdayaw sila tanan sa Ginoo!
Kay sa iya pagmando, natuga sila tanan.
Ginpahamtang niya sila sa ila mga lugar sa wala sing katapusan,
kag wala sing may makalapas sining mando niya.

Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga ara sa kalibutan, dalagko nga mga sapat sa kadagatan, kag tanan nga kadadalman sang dagat.
Dayawa ninyo ang Ginoo, mga kilat, ulan nga yelo, snow, mga panganod, kag mabaskog nga hangin nga nagatuman sa iya sugo.
Dayawa ninyo ang Ginoo, mga bukid, mga kahoy nga nagapamunga ukon wala,
10 tanan nga sapat: anta ukon indi, mga sapat nga nagakamang, kag mga nagalupad.
11 Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga hari, mga opisyal, mga manugdumala, kag tanan nga katawhan sa kalibutan,
12 mga pamatan-on, mga tigulang kag mga bata.
13 Magdayaw sila tanan sa Ginoo, kay labaw siya sa tanan.
Mas gamhanan siya sang sa tanan nga ara sa kalibutan kag kalangitan.
14 Ginapabaskog niya kag ginapadunggan ang iya matutom nga katawhan, ang Israel nga palangga gid niya.

Dayawa ang Ginoo!

New International Version - UK

Psalm 148

Psalm 148

Praise the Lord.[a]

Praise the Lord from the heavens;
    praise him in the heights above.
Praise him, all his angels;
    praise him, all his heavenly hosts.
Praise him, sun and moon;
    praise him, all you shining stars.
Praise him, you highest heavens
    and you waters above the skies.

Let them praise the name of the Lord,
    for at his command they were created,
and he established them for ever and ever –
    he issued a decree that will never pass away.

Praise the Lord from the earth,
    you great sea creatures and all ocean depths,
lightning and hail, snow and clouds,
    stormy winds that do his bidding,
you mountains and all hills,
    fruit trees and all cedars,
10 wild animals and all cattle,
    small creatures and flying birds,
11 kings of the earth and all nations,
    you princes and all rulers on earth,
12 young men and women,
    old men and children.

13 Let them praise the name of the Lord,
    for his name alone is exalted;
    his splendour is above the earth and the heavens.
14 And he has raised up for his people a horn,[b]
    the praise of all his faithful servants,
    of Israel, the people close to his heart.

Praise the Lord.

Notas al pie

  1. Psalm 148:1 Hebrew Hallelu Yah; also in verse 14
  2. Psalm 148:14 Horn here symbolises strength.