Ang Pulong Sang Dios

Salmo 148

Ang Panawagan sa Pagdayaw sa Ginoo

1Dayawa ang Ginoo!
Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga ara sa kalangitan.
Dayawa ninyo siya, tanan kamo nga iya mga anghel, nga iya mga soldado sa langit.
Dayawa ninyo siya, adlaw, bulan, kag mga bituon.
Dayawa ninyo siya, pinakamataas nga langit kag tubig sa ibabaw.
Magdayaw sila tanan sa Ginoo!
Kay sa iya pagmando, natuga sila tanan.
Ginpahamtang niya sila sa ila mga lugar sa wala sing katapusan,
kag wala sing may makalapas sining mando niya.

Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga ara sa kalibutan, dalagko nga mga sapat sa kadagatan, kag tanan nga kadadalman sang dagat.
Dayawa ninyo ang Ginoo, mga kilat, ulan nga yelo, snow, mga panganod, kag mabaskog nga hangin nga nagatuman sa iya sugo.
Dayawa ninyo ang Ginoo, mga bukid, mga kahoy nga nagapamunga ukon wala,
10 tanan nga sapat: anta ukon indi, mga sapat nga nagakamang, kag mga nagalupad.
11 Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga hari, mga opisyal, mga manugdumala, kag tanan nga katawhan sa kalibutan,
12 mga pamatan-on, mga tigulang kag mga bata.
13 Magdayaw sila tanan sa Ginoo, kay labaw siya sa tanan.
Mas gamhanan siya sang sa tanan nga ara sa kalibutan kag kalangitan.
14 Ginapabaskog niya kag ginapadunggan ang iya matutom nga katawhan, ang Israel nga palangga gid niya.

Dayawa ang Ginoo!

New International Reader's Version

Psalm 148

Psalm 148

Praise the Lord.

Praise the Lord from the heavens.
    Praise him in the heavens above.
Praise him, all his angels.
    Praise him, all his angels in heaven.
Praise him, sun and moon.
    Praise him, all you shining stars.
Praise him, you highest heavens.
    Praise him, you waters above the skies.
Let all of them praise the name of the Lord,
    because at his command they were created.
He established them for ever and ever.
    He gave them laws they will always have to obey.

Praise the Lord from the earth,
    you great sea creatures and all the deepest parts of the ocean.
Praise him, lightning and hail, snow and clouds.
    Praise him, you stormy winds that obey him.
Praise him, all you mountains and hills.
    Praise him, all you fruit trees and cedar trees.
10 Praise him, all you wild animals and cattle.
    Praise him, you small creatures and flying birds.
11 Praise him, you kings of the earth and all nations.
    Praise him, all you princes and rulers on earth.
12 Praise him, young men and women.
    Praise him, old men and children.

13 Let them praise the name of the Lord.
    His name alone is honored.
    His glory is higher than the earth and the heavens.
14 He has given his people a strong king.
    All his faithful people praise him for that gift.
    All the people of Israel are close to his heart.

Praise the Lord.