Ang Pulong Sang Dios

Salmo 148:1-14

Salmo 148

Ang Panawagan sa Pagdayaw sa Ginoo

1Dayawa ang Ginoo!

Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga ara sa kalangitan.

2Dayawa ninyo siya, tanan kamo nga iya mga anghel, nga iya mga soldado sa langit.

3Dayawa ninyo siya, adlaw, bulan, kag mga bituon.

4Dayawa ninyo siya, pinakamataas nga langit kag tubig sa ibabaw.

5Magdayaw sila tanan sa Ginoo!

Kay sa iya pagmando, natuga sila tanan.

6Ginpahamtang niya sila sa ila mga lugar sa wala sing katapusan,

kag wala sing may makalapas sining mando niya.

7Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga ara sa kalibutan, dalagko nga mga sapat sa kadagatan, kag tanan nga kadadalman sang dagat.

8Dayawa ninyo ang Ginoo, mga kilat, ulan nga yelo, snow, mga panganod, kag mabaskog nga hangin nga nagatuman sa iya sugo.

9Dayawa ninyo ang Ginoo, mga bukid, mga kahoy nga nagapamunga ukon wala,

10tanan nga sapat: anta ukon indi, mga sapat nga nagakamang, kag mga nagalupad.

11Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga hari, mga opisyal, mga manugdumala, kag tanan nga katawhan sa kalibutan,

12mga pamatan-on, mga tigulang kag mga bata.

13Magdayaw sila tanan sa Ginoo, kay labaw siya sa tanan.

Mas gamhanan siya sang sa tanan nga ara sa kalibutan kag kalangitan.

14Ginapabaskog niya kag ginapadunggan ang iya matutom nga katawhan, ang Israel nga palangga gid niya.

Dayawa ang Ginoo!

New International Reader's Version

Psalm 148:1-14

Psalm 148

1Praise the Lord.

Praise the Lord from the heavens.

Praise him in the heavens above.

2Praise him, all his angels.

Praise him, all his angels in heaven.

3Praise him, sun and moon.

Praise him, all you shining stars.

4Praise him, you highest heavens.

Praise him, you waters above the skies.

5Let all of them praise the name of the Lord,

because at his command they were created.

6He established them for ever and ever.

He gave them laws they will always have to obey.

7Praise the Lord from the earth,

you great sea creatures and all the deepest parts of the ocean.

8Praise him, lightning and hail, snow and clouds.

Praise him, you stormy winds that obey him.

9Praise him, all you mountains and hills.

Praise him, all you fruit trees and cedar trees.

10Praise him, all you wild animals and cattle.

Praise him, you small creatures and flying birds.

11Praise him, you kings of the earth and all nations.

Praise him, all you princes and rulers on earth.

12Praise him, young men and women.

Praise him, old men and children.

13Let them praise the name of the Lord.

His name alone is honored.

His glory is higher than the earth and the heavens.

14He has given his people a strong king.

All his faithful people praise him for that gift.

All the people of Israel are close to his heart.

Praise the Lord.