Ang Pulong Sang Dios

Salmo 146

Pagdayaw sa Dios nga Manluluwas

1Dayawa ang Ginoo!
Dapat dayawon ko gid ang Ginoo.
Dayawon ko siya sa bug-os ko nga kabuhi.
Kantahan ko ang akon Dios sang mga pagdayaw samtang nagakabuhi ako.

Indi kamo magsalig sa gamhanan nga mga tawo kag sa kay bisan sin-o,
kay indi sila makaluwas sa inyo.
Kon mapatay na sila nagabalik sila sa duta,
kag sa sina nga adlaw ang ila mga plano nangin wala sing pulos.
Bulahan ang tawo nga ang nagabulig sa iya amo ang Dios ni Jacob,
nga ang iya pagsalig ara sa Ginoo nga iya Dios,
nga amo ang naghimo sang kalangitan kag sang kalibutan, sang dagat kag sang tanan nga ara sa sini.
Masaligan gid ang Ginoo sa wala sing katapusan.
Nagahukom siya pabor sa mga ginapigos,
kag nagahatag siya sang pagkaon sa mga ginagutom.
Ginahilway niya ang mga ginbihag,
ginaayo niya ang mga bulag agod makakita,
ginapabakod niya ang mga maluya,
ginahigugma niya ang mga matarong,
ginabantayan niya ang mga dumuluong,[a]
ginabuligan niya ang mga ilo kag mga balo nga babayi,
pero ginaguba niya ang mga pamaagi sang mga malaot.

10 Mga pumuluyo sang Zion,[b] ang Ginoo nga inyo Dios nagahari sa wala sing katapusan!

Dayawa ang Ginoo!

Notas al pie

  1. 146:9 mga dumuluong: buot silingon, mga indi Israelinhon nga mga pumuluyo sang Israel.
  2. 146:10 Zion: ukon, Jerusalem.

The Message

Psalm 146

11-2 Hallelujah!
    O my soul, praise God!
All my life long I’ll praise God,
    singing songs to my God as long as I live.

3-9 Don’t put your life in the hands of experts
    who know nothing of life, of salvation life.
Mere humans don’t have what it takes;
    when they die, their projects die with them.
Instead, get help from the God of Jacob,
    put your hope in God and know real blessing!
God made sky and soil,
    sea and all the fish in it.
He always does what he says—
    he defends the wronged,
    he feeds the hungry.
God frees prisoners—
    he gives sight to the blind,
    he lifts up the fallen.
God loves good people, protects strangers,
    takes the side of orphans and widows,
    but makes short work of the wicked.

10 God’s in charge—always.
    Zion’s God is God for good!
    Hallelujah!