Ang Pulong Sang Dios

Salmo 145:1-21

Salmo 145Salmo 145 Ang titulo sa Hebreo: Kanta sa pagdayaw nga ginsulat ni David.

Kanta sa Pagdayaw

1Dayawon ko ikaw, akon Dios nga Hari.

Dayawon ko ikaw sa wala sing katapusan.

2Adlaw-adlaw dayawon ko ikaw,

kag himuon ko ina sa wala sing katapusan.

3Gamhanan ka, Ginoo, kag takos gid nga dayawon.

Ang imo pagkagamhanan indi gid matungkad.

4Ang kada henerasyon magasugid sa masunod nga henerasyon sang imo gamhanan nga mga binuhatan.

5Pamalandungan ko ang imo pagkahalangdon kag pagkagamhanan, kag ang imo makatilingala nga mga binuhatan.

6Ipanugid sang mga tawo ang pagkagamhanan sang imo makatilingala nga mga binuhatan,

kag ibantala ko man ang imo pagkagamhanan.

7Ipanugid nila ang pagkabantog sang imo dako nga kaayo,

kag magakanta sila parte sa imo pagkamatarong.

8Ginoo, maluluy-on ka kag mabinalak-on;

mahigugmaon ka kag indi dali maakig.

9Maayo ka, Ginoo, sa tanan;

mabinalak-on ka sa tanan mo nga ginhimo.

10Pasalamatan ka, Ginoo, sang tanan mo nga ginhimo;

dayawon ka sang imo matutom nga katawhan.

11Ipanugid nila ang pagkagamhanan sang imo paghari kag ang imo gahom,

12agod mahibaluan sang tanan nga katawhan ang imo gamhanan nga mga binuhatan kag ang pagkagamhanan sang imo paghari.

13Ang imo paghari wala sing katapusan.

Matutom ka gid, Ginoo, sa imo mga promisa,

kag mahigugmaon ka sa tanan mo nga ginhimo.145:13 Matutom… ginhimo: Wala ini sa kalabanan nga kopya sang Hebreo, pero makita sa isa ka kopya sang Hebreo, sa Dead Sea Scrolls, kag sa Syriac.

14Ginabuligan mo ang tanan nga ara sa kalisod

kag ginapabakod ang tanan nga maluya.

15Ang tanan nga buhi nga tinuga nagasalig sa imo,

kag ginahatagan mo sila sang ila pagkaon sa tion nga kinahanglan nila.

16Ginahatagan mo sila sing husto kag nagakabusog sila.

17Matarong ka, Ginoo, sa tanan mo nga pamaagi,

kag mahigugmaon ka sa tanan mo nga ginahimo.

18Malapit ka, Ginoo, sa tanan nga nagapanawag sa imo sing sinsero.

19Ginahatag mo ang ginahandom sang mga nagatahod sa imo;

ginapamatian mo ang ila pagpanawag,

kag ginaluwas mo sila.

20Ginabantayan mo ang tanan nga nagahigugma sa imo,

pero ang tanan nga malaot laglagon mo.

21Dayawon ko ikaw, Ginoo.

Ang tanan nga tinuga magdayaw sa imo sa wala sing katapusan.