Ang Pulong Sang Dios

Salmo 144:1-15

Salmo 144Salmo 144 Ang titulo sa Hebreo: Ginsulat ni David.

Pagpasalamat sang Hari sa Dios Tungod sang Iya Pagdaog

1Dalayawon ang Ginoo nga akon palalipdan nga bato.

Ginahanas niya ako sa pagpakig-away.

2Siya ang akon mahigugmaon nga Dios kag mabakod nga palanaguan.

Siya ang akon dalangpan kag manughilway.

Siya ang akon taming kag sa iya ako nagapangayo sang proteksyon.

Ginapasakop niya sa akon ang mga nasyon.144:2 mga nasyon: ukon, mga katawhan. Amo ini sa Syriac, sa Targum, kag sa iban nga mga kopya sang Hebreo. Sa kalabanan nga mga kopya sang Hebreo, akon katawhan.

3Ginoo, ano gid bala ang tawo nga ginakabalak-an mo gid?

Ahaw tawo man lang siya, ngaa ginahunahuna mo gid?

4Pareho man lang siya sa hangin nga nagalabay

kag ang iya mga inadlaw pareho sa landong nga umalagi lang.

5Ginoo, abrihi ang langit kag magpanaog ka.

Tanduga ang mga bukid agod mag-alaso.

6Magpadala ka sang kilat nga daw sa pana agod magpalalagyo ang akon mga kaaway kag maglalapta.

7Halin sa langit, dawata ako kag luwasa sa gahom sang mga kaaway nga taga-iban nga lugar, nga pareho sa mabaskog nga tubig.

8Ini sila wala nagasugid sing matuod kag nagabutig bisan sa ila pagsumpa.

9Kantahan ko ikaw, O Dios, sang bag-o nga kanta nga ginatukaran sang arpa.

10Ikaw ang nagpadaog sa mga hari kag nagluwas kay David nga imo alagad halin sa kamatayon.

11Luwasa ako sa gahom sang mga kaaway nga taga-iban nga lugar, nga wala nagasugid sing matuod kag nagabutig bisan sa ila pagsumpa.

12Kabay pa nga ang amon mga anak nga lalaki, samtang pamatan-on pa sila, mangin pareho sa mga tanom nga nagatubo nga mabakod,

kag ang amon mga anak nga babayi mangin pareho sa matahom nga mga haligi sang palasyo.

13Kabay pa nga mapuno ang amon bodega sang tanan nga klase sang patubas.

Kabay pa nga magdamo sing linibo ang amon mga karnero sa latagon,

14kag ang amon mga baka magkarga sing madamo nga mga produkto.144:14 magkarga sing madamo nga mga produkto: ukon, magpamata sing madamo.

Kabay pa nga indi na kami pagsalakayon sang mga kaaway

kag indi na kami pagbihagon.144:14 indi na kami pagsalakayon… pagbihagon: ukon, wala sing may mahar-asan ukon mapatyan sa pagpamata.

Kag kabay pa nga wala na sing paghinibi sa kasubo sa amon mga dalan.

15Bulahan ang mga tawo nga may kahimtangan nga pareho sina.

Bulahan ang mga tawo nga ang ila Dios amo ang Ginoo.

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.